https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/dorl75/

http://k0gtqn.yuquanled.com

http://bkckcv.cdm-fs.com

http://viaegt.7dips.com

http://anaudv.trhsrsrth.com

http://y8lhe0.2688touzi.com

http://w3pasv.nasuyu.com

http://wjwyao.ningyujun.com

http://znf5yf.legalin50.com

http://54ft5c.cnhuajiao.com

http://5wixu7.ukdndb.com

您所在位置:首页  >  财经 > 正文

市场低开振荡 三大指数微跌

2018-10-24 07:00 来源:南宁新闻网-南宁晚报 作者:张丽颜
木瓜奇迹私服 2002年荣获专业新闻工作者协会颁发的优秀记者奖。

  南宁新闻网-南宁晚报讯(记者 张丽颜)周二沪深两市双双低开,全天维持低位振荡,三大股指全线小幅收跌,行业板块多数收跌。业内人士认为,本周是国庆小长假前最后4个交易日,小长假前市场交投一般比较低迷。为此,预计本周可能以振荡休整蓄势为主。

  周二沪深两市早盘低开振荡,之后在军工等板块的带动下上行,市场逐渐回暖,科技板块大涨带动创指一度翻红,但持续性较差。随后小幅回落后保持振荡,最终三大股指全线小幅收跌,其中沪指跌0.58%,报2781.14点;深成指跌0.66%,报8353.38点;创业板指跌0.38%,报1405.81点。沪深两市合计成交2423亿元,行业板块多数收跌,房地产与银行板块跌幅居前。

  华泰证券南宁中泰路证券营业部投资顾问卢宏锋认为,上周沪指放量拉升150点,放量突破60日均线,在大盘连续调整近8个月且跌幅近千点的基础上出现放量突破走势,可视为出现低位转折。中线来看,指数在经历长时间磨底后形成的中期反弹行情不会戛然而止,日线级别反弹趋势仍有一定演绎空间。短线来看,上周经历了连续放量上涨,短期有振荡休整的要求。本周是小长假前最后4个交易日,小长假前市场交投一般比较低迷,本周大盘可能以振荡休整蓄势为主,国庆小长假后中期反弹行情可以期待。

  随着国庆小长假的临近,消费旺季已经来临。周二仓储物流板块走强,短期是否值得关注?卢宏锋建议,四季度消费旺季来临,可关注仓储物流、消费板块的龙头个股。

  短期目前如何操作?卢宏锋认为,中长期资金继续持有基本面良好的低位低估个股。短线资金也可在节前振荡休整走势中,逢低布局基本面良好的低位低估个股。

  南宁一家证券公司投资顾问陈先生称,周二沪深两市波动不是很大,大盘早盘开盘在2775.07点,盘中最高至2790.03点 最低至2771.16,全天维持了一个高位的缩量振荡,大部分个股只是做了微调整。从沪市资金流来看,主力流入332亿元,主力流出367亿元,主力净流出35亿元。资金并未大量流出,预计周三市场会上行。

  国庆小长假之后就到了“双11”,“双11”为快递高峰期,陈先生认为,投资者可适当布局相关板块中的优势个股,以及酒类等消费类优势个股。操作上,节前要合理稳健布局,可逢低吸筹。低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头可优先关注。

编辑:李嘉佳


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
白石渡镇 安美村 田坪 恒逸 邢庄乡
柯曲镇 真理道玉山里 梅云街 八角南路 七圩镇
四川特色早点加盟 早点加盟培训 早餐粥加盟 早餐粥车加盟 特色早餐店加盟
早餐加盟项目 湖南特色早点加盟 卖早点加盟 早餐早点店加盟 早餐培训加盟
书店加盟 春光早点工程加盟 特色早点小吃加盟店 春光早餐加盟 新尚早餐加盟
早点 加盟 加盟特色早点 早餐配送加盟 早点小吃加盟连锁 清美早餐加盟