https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

http://ph5cv4.bamiad.com

http://7iloqn.jimin1004.com

http://gy5x5u.taxi-dreux.com

http://qsf1tw.mpgdzs.com

http://rkisl1.royalmary.net

http://lelx6a.fygame.net

http://w5jber.kvpdesign.com

http://n5zrp7.2agarage.com

http://kspt00.guyo3d.com

http://vnq65u.yoguoshu.com

新闻中心 > 青岛要闻焦点 > 正文

拉弹吹打再现上古礼乐 “至圣孔子礼乐团”岛城首演

2018-10-23 22:12 作者:王超 来源:青岛新闻网
分享到:
奇迹sf发布 就是这样一位憨厚朴实、不善言谈的人,干起工作来却是激情万丈,工友们亲切地称他为“激情白伟东”。

礼乐团在演奏中。

青岛新闻网9月28日讯(记者 王超)“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙……”一首《小雅·鹿鸣》作为至圣先师孔子编订的《诗经》的首篇,数千年来为世人传唱。

值中国伟大的思想家、哲学家、教育家、儒家学说创始人——孔子诞辰2569年之际,在青岛市孔子文化交流协会举办的一届二次理事会全体会议暨孔子文化主题论坛上,由该协会创办、汇集了青岛大学音乐学院等多所院校骨干教师和优秀学生的“至圣孔子礼乐团”正式亮相,并举行了首场汇报演出。

礼乐团合奏。

整场演出以一曲民乐合奏《鹿鸣》开场,乐曲自始至终洋溢着欢快的气氛,再现了上古时代殿堂上嘉宾的琴瑟歌咏,以及宾主之间的互敬互融、尚德尚礼之情状。随后一一呈现的《春江花月夜》、《采莲》、《敦煌随想》等曲目不仅展示出该乐团高水准的演出技艺和古乐素养,更是充分呈现了传统礼乐文化的古风和高雅。

学校加入“孔子学营”。

先贤以来,由“礼”而愈文明,由“乐”而更文化。青岛市孔子文化交流协会成立以来,一直在探索礼乐文化的发掘,这项工作还得到了孔子第79代嫡长孙孔垂长先生的直接支持。该团拥有拉弦、弹拨、吹管、打击乐等20余名乐手,以及舞蹈、声乐、经典诵读等人员。礼乐团正式成立后,将走入青岛市大中小学的课堂、走入社区和企事业单位,将更多的传统礼乐文化发扬光大。

孔祥林进行演讲。

同期举行的孔子文化主题演讲,特别邀请到了中国孔子基金会理事会理事、中国孔子研究院原副院长、青岛市孔子文化交流协会副会长孔祥林教授,发表了题为《半部<论语>治天下——孔子的管理思想》主题演讲。《论语》是记录孔子思想的经典著作,而其中所展示先师孔子的管理思想,对我们今天大到国家社会、小到团体和企业的管理,都具有非常重要的启示。

我要爆料 免责声明
分享到:
? 青岛新闻网版权所有 青岛新闻网简介法律顾问维权指引会员注册营销服务邮箱
枫林绿洲西门 广东顺德区乐从镇 孝闻街夜间站 兰峰路 瑞丽市
清风店 崔村镇 陈山 盛桥镇 大油房
哪家早点加盟好 早点豆浆加盟 全球加盟网 天津早餐加盟 双合成早餐加盟
亿家乐早餐加盟 早点来加盟 早餐豆腐脑加盟 众望早餐加盟 中式早点加盟
快餐早餐加盟 北京早餐加盟 早点招聘 早点小吃加盟网 早餐加盟品牌
黑龙江早餐加盟 小吃早点加盟 哪家早点加盟好 早点面条加盟 饮料店加盟