https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

http://ha4klj.adi-xz.com.cn

http://ow6jsk.cherrychao.com

http://mdm8tb.dtftship.com

http://ikcsbc.mpgdzs.com

http://jktrst.zjgdmd.com

http://np4uny.sthghrh.com

http://0wfjkl.batmasonry.com

http://atjpij.eheeyf.com

http://y8wfec.juscap.com

http://gx2mnw.metertube.com

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
三个月大男婴被遗弃通江 暂被安置在福利院
2018-10-23 15:05 来源:乐山新闻网

 乐山新闻网讯(记者 徐梓胜)9月18日中午,被遗弃在乐山中心城区通悦路岷江小渔村饭店旁的男婴“小江”在通江派出所民警和辖区民政人员的带领下送到市福利院安置。目前,警方已经介入调查,律师表示,弃婴行为或涉嫌遗弃罪。

 吃顿饭捡到一个娃

 当时是9月11日12点过,杨先生和他的家人来到岷江小渔村吃饭,在吃饭的时候就听到有婴儿的啼哭声,杨先生以为是饭店老板家的婴儿在哭,就没有在意。用餐过后,杨先生和女儿在饭店门口玩耍,发现婴儿的哭声一下大了起来,顺着声音在饭店厕所旁的一个树丛下找到了该男婴。

发现“小江”的地方

 “我们听到顾客说店外发现了一个被丢弃的婴儿,就立即赶了过去。”饭店工作人员黄女士回忆说,她当时看到婴儿躺在冰冷的地上,衣服和袜子上都沾着泥土,身边还放着一罐奶粉和一些尿片、衣服,就把婴儿抱了起来。发现男婴的杨先生也用电话拨打了120报警。

 通江派出所民警到达现场后,发现该婴儿是一名男婴,穿戴整齐,大约两三个月大小,民警随即将婴儿带回,并根据规定送到市人民医院进行身体检查。

 孩子被送到福利院安置

 9月18日中午,记者跟随通江派出所民警和辖区民政人员一起来到市人民医院新生儿科,在这里见到了这名男婴,因为是在通江片区发现的,大家都亲切的称呼他“小江”。

派出所的民警正在为“小江”转到市福利院办理手续

 “这小孩长得胖嘟嘟的,很可爱,一双水汪汪的大眼睛很是机灵,大家都好喜欢他!”新生儿科的医护人员告诉记者,从发育情况来判断,孩子大约在三个月左右。在医院期间,医生对其作了身体的全面检查诊断,暂时没有发现什么问题。或许是知道今天自己要去一个新家,“小江”显得格外兴奋,不时伸出小手扰扰,不时“咯咯“地笑出声来。

在民警叔叔的怀里“小江”格外的高兴

 在市福利院,民警王引把“小江”交给工作人员时还面有不舍,他希望孩子的父母或亲友如果看到消息,能主动与警方联系,让宝贝能够早日回家。

来到了市福利院,“小江”有了一个新家

 律师:遗弃婴儿或涉嫌遗弃罪

 就遗弃婴儿的行为,四川明炬(乐山)律师事务所王炼律师表示,我国《婚姻法》明确规定:“禁止家庭成员间的虐待和遗弃。”并对家庭成员之间应履行的扶养义务作了规定。有负担能力而拒不履行扶养义务,就是侵犯了年老、年幼、患病或者没有独立生活能力的人在家庭中的平等权利。

 此外,弃婴的行为或涉嫌遗弃罪,根据刑法第二百六十一条,对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

(责任编辑: 童翠华)

抚远县 迎春镇 淋山河镇 中心岗楼 鹿箐乡
长阳 句容市水库 鄞县县府 回回营 小漕村
早点 加盟 四川特色早点加盟 早餐加盟品牌 早点加盟店排行榜 早饭加盟
早餐配送加盟 众望早餐加盟 美式早餐加盟 北京早点车加盟 天津早点加盟有哪些
亿家乐早餐加盟 早餐加盟什么好 五芳斋早点怎样加盟 江苏早点加盟 凡夫子早餐加盟
早餐 春光早餐加盟 必胜客加盟费及加盟条件 早点加盟店排行榜 早餐加盟哪家好