https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

http://w0iqxa.aksgk.com

http://bk2sgm.shtrgtr.com

http://atfknq.akamiina.com

http://0wkjbu.fmzddz.com

http://r5jjrp.sthghrh.com

http://55paja.drbcroy.com

http://nfdkd0.shxfchotel.com

http://znpiwo.5aac.com

http://yq6zip.cpalginet.com

http://ucpjse.biandre.com

“涉嫌强奸获谅解返校上学”,未成年不是免罪金牌

中变传奇网站 发布会邀请了来自全国各地的超过800名宝骏忠粉,助力型鲨上市,一同为宝骏530打Call。

不可否认,保护未成年人,是现代法治文明的体现。刑罚的目的不是惩罚,而是教育和挽救。但是,未成年也不应成为罪行的挡箭牌。对恶性的无视和“宽容”,既是对犯罪的纵容,更是对受害者的二次伤害。

文丨特约评论员 柳宇霆

又是一起未成年人涉嫌犯罪被“宽宥”的案件。

9月21日“鲁山检察”公号发布一篇宣传文章,鲁山县某中学初二学生小赵,暑假因一时冲动,与一名17岁的女孩小花强行发生了性关系。2018-10-23,鲁山县人民检察院作出批准逮捕的决定,鉴于小赵主观恶性较小、系未成年人、与被害方依法自愿达成了和解等,又将小赵的强制措施由逮捕变更为取保候审,使在新学期返校上学。事后,小赵家人给检察机关送来一面锦旗,以示感激之意。

很能理解小赵家人的心情。谁也不希望,自己的孩子锒铛入狱,更别说还是一个还没出校门的未成年人。当地检方从保护未成年人的角度,主动帮助小赵认识错误,“写下悔过书和致歉信”,更促成双方“自愿签订和解协议书”,进而变更强制措施,由逮捕为取保候审,从司法实践看,得到这样的“待遇”后,很可能被法院“从宽”量刑,或是检方作出不起诉决定,这就意味着,涉嫌强奸犯罪的小赵,学业可能不受影响,甚至不留下“污点”。由此看来,小赵及其家人的确应当致谢检方的特别“关爱”。

或许,在当地司法机关看来,对小赵“网开一面”,也是依法保护未成年人的应有之义。《未成年人保护法》规定,“对违法犯罪的未成年人,实行教育、感化、挽救的方针,坚持教育为主、惩罚为辅的原则”,《刑法》也明确,“已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚”。虽然小赵涉嫌强奸犯罪,可经过自己的教育感化,已经皤然悔悟,取保候审之后重回校园,等于挽救了一个孩子的人生。如此,何过之有呢?

问题是,秉持保护未成年人精神的法律,并没有取消“惩罚”二字。所谓强奸罪,是违背妇女意志,使用暴力、胁迫或者其他手段,强行与妇女性交的行为,严重侵犯了妇女性的不可侵犯权利,故而历来是各国刑法打击的重点。我国刑法将强奸列为“八种暴力犯罪”之一,明确已满14不到16周岁对此也应承担刑事责任;将起刑点设置在3年至10年,刑罚最高可至死刑,这些都说明了,“强奸”不是一种情节轻微、可以随意处置的违法行为。

再看当地检方变更强制措施。根据《刑事诉讼法》规定,取保候审一般针对的是“可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑”,“可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性”等情形。就本案来说,本属于性质恶劣的刑事犯罪,不仅具有严重的社会危害性,而且也意味着很强的社会危险性。

从西方国家情况看,对于涉嫌强奸犯罪的“保释”,往往极为慎重,即便同意也会裁定一个高得离谱的金额。之前,美国好莱坞“性侵门”主角韦恩斯坦自首,涉及一级强奸和三级强奸两项罪名,保释金高达200万美元。我国虽然没有利用保释金“设限”,却也划定了“红线”。《公安机关办理刑事案件程序规定》《高检规则》,分别明确“严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人不得取保候审”,“犯罪性质恶劣、情节严重的犯罪嫌疑人不得取保候审”。

在此案中,还有一个细节,就是小赵家人“赔偿了小花父母八万元人民币”,双方达成了和解。根据《刑事诉讼法》,“犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解”,在此前提下,法院可“从宽”判决,或检方决定不起诉。问题是,这起强奸罪并非“因民间纠纷引起”,也并非“可能判处三年有期徒刑以下刑罚”案件,又何谈适用呢?

翻看报道,近年来,类似“宽容”未成年人犯罪的案例并不少。媒体曾报道,今年3月,高三学生刘某找到同校的5个好朋友,对有矛盾的孙某进行拘禁和殴打,并临时起意抢走对方身上的1000多元钱。公安机关以刘某等6人涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪提请逮捕,案件移送该检察院后,检方考虑高考对学生前途、对家庭的重要性,6名学生又是初次犯罪,建议法院快速开庭并提出了判处缓刑的建议。最终,6名学生被判缓刑。

不可否认,保护未成年人,是现代法治文明的体现。刑罚的目的不是惩罚,而是教育和挽救。但是,未成年也不应成为罪行的挡箭牌。对恶性的无视和“宽容”,既是对犯罪的纵容,更是对受害者的二次伤害。在上述案件中,6名施暴者固然是受益者,对被伤害的孙某则难言正义。“涉嫌强奸获谅解返校上学”,在受害者缺席的情况下,加害者家人送上锦旗,似乎也说明了,这并非真正意义上的“和解”。

保护未成年人,恰如其分的处罚,同样也是教育、拯救与关爱。秉持法治精神,约束“宽容”边界,司法善意才能与民意同行。

作者

柳宇霆

作者其他网评

犯罪嫌疑人 鲁山县 法院 刑罚

下一篇

不管威胁还是讨好,都只证明家校

要是考虑到这些现实背景,学生家长向老师报出一系列家族内拥有的官衔,你可以说隐含着轻度的权力压迫,但同时,是不是也可以说是为了讨好老师,表达的是“我们是有关系的,可以为你所用”。

益津书院 雍和宫 廖家巷 紫云街道 前付将营村委会
扯竹坡 陕县 磁灶镇 勺窝乡 大道河镇
绝味加盟 爱心早餐加盟 卖早餐加盟 早餐加盟排行榜 学生早餐加盟
清美早餐加盟 大华早点怎么加盟 品牌早餐加盟 美味早点加盟 早点加盟店10大品牌
美式早餐加盟 早点连锁加盟 山东早点加盟 北京早餐加盟 加盟放心早点
湖北早餐加盟 早点加盟店有哪些l 北京早餐加盟 早餐加盟网 四川特色早点加盟