https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

http://zrjlnf.scro11.com

http://zwosb1.oudano.com

http://4vckn7.mtbtees.com

http://gpblzm.289ad.com

http://egz09u.fsl-wa.com

http://gj1pnk.xturbate.com

http://zm05ur.91qiumoji.cn

http://dvnwda.hubmao.com

http://k5xb1i.jianadaren.com

http://1ubv1y.legalin50.com

加载中…
正文 字体大小:

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

(2018-10-24 08:12:52)
标签:

娱乐

分类: 娱人愚己

林青霞跟邢李离婚!扒扒貌美如花却婚姻不顺的四大女神

文/一床情书

再美的人也难逃婚姻的不顺! 

林青霞离婚了! 

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神
林青霞和邢李昔日结婚照

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

24年前,她为了爱情义无反顾的嫁给了富商邢李,并且彻底息影,婚后不畏高龄生了两个女儿,生二女儿时,她已经47岁。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

在此之前,她是华语乐坛最具传奇色彩的演员,横跨70年代至90年代,文艺片,武侠片,枪战片信手拈来,女扮男装独领风骚。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神


63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

多少人曾爱慕她年轻时的容颜,当年她的美貌不仅令大富豪们垂涎,更将秦汉,秦祥林两大影坛巨星迷得神魂颠倒,皆为了她跟结发妻子离婚,遗憾的是,最终林青霞却嫁给了邢李。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

林青霞和秦祥林
63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神
林青霞和秦汉

关于她为何会舍弃两大帅哥,闪嫁给其貌不扬的邢李成为娱乐圈的一大谜团,20年后,林青霞录制内地真人秀《偶像来了》,亲自解开了这个谜团。

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

她说拍了多年戏,很累,也没有安全感,恰好邢李给了她足够的安全感,而且对她非常非常的好,好到她要天上的星星和月亮,邢李都可以摘下来送给她。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

只可惜两人在相守24年后依然分道扬镳,原因疑因邢李在外面有了年轻的新欢,令林青霞无法忍受,据说离婚时,林青霞拿到了20亿港币的赡养费。

对于林青霞63岁恢复单身,有人赞她是人生赢家,因为她美过,也红过,中年嫁人受尽宠爱,晚年还能拿20亿潇洒告别,也有人认为她的人生不算完整,因为没有跟相爱的人相守一辈子。 

其实娱乐圈有很多一等一的大美女,她们的事业顺畅,但是爱情和婚姻却不顺,年轻时追随者甚众,人到中年或老年却孑然一身。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

郑佩佩60年代初入行,凭借《大醉侠》《金燕子》《玉罗刹》等电影成为名震香江的“武侠影后”。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

而年轻时的她更是美得不像话,岳华和陈鸿烈两位大帅哥皆倾倒在她石榴裙下,不过郑佩佩却嫁给了富商原文通,她说之所以嫁人,不是因为爱情,而是因为好姐妹都结婚了,只剩下二十四五岁的她还是单身。

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

郑佩佩和前夫原文通

1971年,郑佩佩退出娱乐圈,并且跟随老公赴美国定居,为了给单传的老公传宗接代,婚后的她把生育当成一项任务,为此不惜八次怀孕,四度流产,直到生下儿子原和玉后才封肚。 

1990年,因为办电视台破产,再加上夫家嫌她太要强太高调等原因,她瞒着父母跟老公离婚,而且离婚时没要前夫一分钱,为了养活自己和儿女,她返回香港重出江湖,起初生活窘迫时她曾在佛堂借住过两年

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

1992年,因为周星驰帮助,郑佩佩凭借《唐伯虎点秋香》中扮演“华夫人”再度走红,本世纪初,因参演李安电影《卧虎藏龙》再迎事业高峰

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

郑佩佩和她的四个孩子

如今72岁高龄依然坚持在演艺圈打拼,今年8月份参演迪士尼真人版剧情电影《花木兰》,同时还把女儿原子鏸原丽淇带进演艺圈,为了四个孩子,郑佩佩离婚后单身至今。 

刘雪华

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

刘雪华是琼瑶剧的御用女主角,也是演琼瑶剧最多的女明星,因为擅长演哭戏,被誉为“泪眼皇后”,甚至有媒体赞她成就了琼瑶电视剧(因为在刘雪华之前,琼瑶剧都是被改编成电影,刘雪华主演的《几度夕阳红》是第一部改编成电视剧的琼瑶小说)。

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神
刘雪华和张佩华

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神 
刘雪华和刘德凯

戏里演尽悲欢离合,戏外刘雪华的情路颇为坎坷,她的初恋发生在18岁时,进入娱乐圈后跟琼瑶男郎张佩华相恋,最令她刻骨铭心的是跟刘德凯相恋。 

两人因戏结缘,爱得高调,曾多次传出婚讯,然而1995年刘雪华怀孕之时,刘德凯却因拍摄《一帘幽梦》移情法国女演员安琪,不堪打击的刘雪华因伤心过度未能保住腹中的孩子。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

1999年,刘雪华跟年长13岁的编剧邓育昆结婚,无奈命运偏偏捉弄她,2011年,邓育昆不幸坠楼身亡,如今,她和继女(邓育昆跟前妻所生女儿)生活在一起一起生活,同时依然活跃于演艺圈。 

王祖贤

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

用“她不在江湖,江湖却依然有她的传说”这句话形容王祖贤再合适不过,因为这位空灵系少女始祖虽隐居多年,但媒体和网友却一直在寻觅她的芳踪。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

王祖贤生于台湾,15岁被发掘拍广告,17岁演戏,80年代后期转往香港发展后以《倩女幽魂》《青蛇》《东方不败》等电影成为影坛一线花旦。

 63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

王祖贤和齐秦

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神 

王祖贤和林建岳

早在1986年,她和齐秦因合作电影擦出火花,然而随着她赴港发展,两人的感情变淡,90年代初,王祖贤跟娱乐大亨林建岳相恋,迫使林建岳跟发妻谢玲玲离婚。

然而两人的恋情却遭到 林建岳父母百般阻挠,林建岳的母亲甚至在媒体面前用各种粗俗的话辱骂王祖贤 ,令王祖贤形象大跌,最终选择淡出娱乐圈。 

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

63岁林青霞被曝离婚,扒扒人美感情却不顺的四大老牌女神

当时有传闻称,王祖贤跟林建岳分手后,齐秦主动找到她请求复合,但随着本世纪初王祖贤移居温哥华,两人的情路画上句点。 

从此,王祖贤绝迹娱乐圈,成了一个传说。

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有

香屯北站 雅安道雅安东里 米市大街 成林道前进新路 省药材公司
富锦镇 武家庄村委会 怀化市 羊坊店社区 坑下
早餐加盟哪个好 加盟放心早点 广式早点加盟 早点车加盟 凡夫子早餐加盟
加盟特色早点 连锁店加盟 早餐 包子早点加盟 早点加盟多少钱
早点豆浆加盟 早餐豆腐脑加盟 品牌早餐店加盟 粗粮早餐加盟 来加盟
早点来早餐加盟 绿色早餐加盟 书店加盟 早餐加盟项目 中式早餐店加盟