https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

http://gbpeat.ado2015.com

http://fvi254.etregis.com

http://cq3m7i.ywetong.com

http://mibyz2.sxdszx.com

http://dc0m9k.legalin50.com

http://4wt6tk.tyylkj.com

http://d6fs57.huafeig.cn

http://caqb6h.yj628.com

http://4xpf5l.tni1986.com

http://7n2eds.zjntur.com

 
青岛新闻网权利保护投诉指引
青岛新闻网-青岛新闻网
 

????相关链接:青岛新闻网免责声明

????青岛新闻网为用户提供丰富的互联网信息服务,包括信息存储空间、搜索及链接等服务,例如:青青岛社区、新闻客户端、网上医生、好网、微博等等。为保护权利人的合法权利,根据我国相关法律法规的规定,青岛新闻网将通过以下途径保护权利人的合法权利:

????一、 通知程序

????权利人认为青岛新闻网所提供的网络信息服务中展示的、搜索及链接服务中被存储的、被搜索的或者被链接的作品侵犯了您的合法权利,可向青岛新闻网提交书面通知,要求青岛新闻网删除该涉嫌侵权信息,或者断开该涉嫌侵权的信息链接。通知需权利人亲笔签名,权利人为单位的,则需加盖单位公章。

????通知应当包含下列内容:

????(一) 权利人的姓名(名称)、联系方式、地址、营业执照(单位)、身份证(个人)、相关授权证明等证明权利人主体身份的材料;

????(二) 要求删除或者断开链接的涉嫌侵权作品的准确名称和网络地址;

????(三) 认为构成侵权的初步证明材料;

????1. 权利人的权属证明材料:包括但不限于相关有权机构颁发的版权证书、作品首次公开发表或发行日期证明材料、创作手稿、经权威机构签发的作品创作时间戳、作品备案证书、经过国家司法机关出具的裁判文书,能够说明事实情况的相关法律文书等能证明权利人拥有相关权利的有效权属证明材料等。

????2. 被投诉方的行为构成侵权的证明材料:包括但不限于被投诉方的行为构成对权利人权利造成侵犯的有效证明材料等。

????(通知的格式可参考附件一)

????权利人应保证通知书中的陈述和提供的相关材料皆是真实、有效和合法的,并保证承担由此产生的全部法律责任。

????青岛新闻网收到权利人的通知后,将根据相关法律规定对涉嫌侵犯权利人合法权利的信息进行审查。如权利人提交的材料能够证明相关信息确实涉嫌侵权,青岛新闻网将在7个工作日内删除登载涉嫌侵权信息的网页或者断开链接,并同时将通知书转送涉嫌侵权作品的提供者。

????二、 反通知程序

????涉嫌侵权信息提供者(反通知人)收到青岛新闻网转送的通知书后,认为其提供的作品并未侵犯他人权利的,可向青岛新闻网提交书面反通知,要求恢复被删除的作品或被断开的作品链接。反通知需反通知人亲笔签名,反通知人为单位的,则需加盖单位公章。反通知应当包含下列内容:

????(一) 反通知人的姓名(名称)、联系方式、地址、营业执照(单位)、身份证(个人)、相关授权证明等证明反通知人主体身份的材料;

????(二) 要求恢复被删除的作品,或者被断开链接的作品的准确名称和网络地址;

????(三) 认为不构成侵权的初步证明材料,包括但不限于相关有权机构颁发的对作品享有版权的权属证明、作品首次公开发表或发行日期证明材料、创作手稿、经权威机构签发的作品创作时间戳、作品备案证书等能证明作品提供者拥有相关权利的有效权属证明材料。

????(反通知的格式可参考附件二)

????反通知人应保证反通知中的陈述和提供的相关材料皆是真实、有效和合法的,并保证承担由此产生的全部法律责任。

????青岛新闻网收到反通知人的反通知后,对相关通知人的申请进行合理的审查,审查通过后,将恢复被删除的信息或者被断开的信息链接,同时将反通知人的反通知转送权利人。青岛新闻网对恢复被删除作品,或者被断开作品链接的行为不承担任何法律责任。权利人不得再通知青岛新闻网删除该作品或者断开该作品的链接。

????邮寄地址:青岛市市南区宁夏路288号,市南软件园5号楼六楼

????邮政编码:266071

????国家版权局发布的示范格式:

????附件一:《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》(word格式,点击下载)

????附件二:《要求恢复被删除或断开链接的网络内容的说明》(word格式,点击下载)

????《要求删除或断开链接侵权网络内容的通知》填写说明

青岛新闻网

2018-10-24

页面功能   小字】【打印】【关闭

相关链接:
 
 
永定门东街 张公镇 潘集镇 大庆坪乡 塔什店
广粤路 浯沙 后桃洼村 邢各庄南站 景古镇
早餐加盟哪个好 河南早餐加盟 传统早餐店加盟 北京早点小吃加盟店 连锁店加盟
早点小吃加盟排行榜 早点餐饮加盟 我想加盟早点 早点加盟项目 春光早餐加盟
中式早点快餐加盟 天津早点小吃培训加盟 放心早点加盟 春光早点加盟 连锁早餐加盟
早点加盟好项目 早餐豆腐脑加盟 早点小吃加盟店 早餐店 加盟 山东早点加盟