https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/eytryt/

http://a4qgbn.tipparna.com

http://ur74ii.jwanjin.com

http://yvjo7l.drexpo.cn

http://fykpiy.top-medis.com

http://upfvuj.shtrgtr.com

http://sp922w.bpbrats.com

http://nnzg4m.gdhuaxi.com

http://ado2oa.songtancun.com

http://urdwui.yj628.com

http://7re0ex.herb6.com

国家能源局主管    中国电力传媒集团主办
您的位置> 首页->中电头条

清洁能源推动贵州绿色发展

新开奇迹私服发布网 更换机油、三滤的费用在800元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。

来源: 中国电力报      日期:17.11.24

 清洁能源推动贵州绿色发展

 2016年,贵州电网全年吸纳水电502.2亿千瓦时、新能源发电56.25亿千瓦时

 陈举

 近日,贵州持续20多天的强降雨基本结束,降雨过程及降雨量均刷新1961年以来的历史最高纪录。笔者从南方电网贵州电网公司调度部门获悉,贵州电网调度控制中心利用 “梯级水电站群弃水概率量化方法”等专利成果进行调度分析预判,提前发布水情预警,优化调整火电开机方式,火电开机容量降至795万千瓦。同时,全力协调南方电网总调优化西电,按最大能力支援贵州。贵州电网公司向洪水要效益,通过优化梯级洪水调度,实现调洪优化增发电量3.2亿千瓦时。

 节能减排成效如何,数字是最好的证明。2016年,贵州电网全年吸纳水电502.2亿千瓦时、新能源发电56.25亿千瓦时;通过节能发电调度,节约标准煤1516.51万吨;为全省150家工商业客户提供免费节能诊断服务,全年帮助客户节能1.01亿千瓦时,折合节约标煤3.64万吨,折合减排二氧化碳10.08万吨。

 全额吸纳清洁能源

 2016年,全省风力发电55.2亿千瓦时,同比增加68.6%;水能利用率提高5.57%,节水增发电量19.98亿千瓦时;小水电发电量123.6亿千瓦时,较年度计划增发8.6亿千瓦时。

 “无论是风力发电,还是太阳能发电,以往我们的调度经验还很缺乏。如今,清洁能源电力并网逐步规范起来,调度管理也逐渐完善。”贵州电网电力调度控制中心发电科科长唐建兴说,规范与完善的背后,是信息交流、分析和共享。

 贵州电网连续6年与贵州省气象局开展汛期气象专题会商,组织发电厂召开汛前协调会,深入开展汛期来水预测,做好水电发电及防洪防汛等工作;结合清洁能源系统功能完善及推广应用,实现全网1300余座小水电基础信息及运行的实时动态管理,对蒙江、赤水河等流域开展梯级优化调度,夯实了小水电管理水平;推进风电功率预测技术应用,规范风电发电管理,促进风电能源的发展。

 针对2016年初水电蓄能95.7亿千瓦时的史上最高值,贵州电网提前发布消落方案,密切跟踪,滚动调整,克服水火发电矛盾,确保水电蓄能及水位消落到位。通过优化梯级调度,尽量维持日调节水库高水位运行,全力提高水能利用效率。按照节能、环保、经济优先的原则,贵州电网还建立了一套规范实用、国内领先的节能发电调度体系。在综合考虑电网经济运行和节能减排要求的基础上,优先安排可再生能源发电,进行节能调度。

  免费诊断促节能增效

 “你们的节能服务很到位,我们在项目前期筹备时就把降耗减排的问题考虑了进去。”7月13日,贵州电网凯里供电局工作人员到闽源锰业有限公司开展节能宣传和诊断活动时,该公司总经理李钊说。

 2016年,贵州电网节约电力5.38万千瓦,完成指标任务的116%;节约电量2.35亿千瓦时,完成指标任务的102%。其中在电网企业内部积极推广应用节能变压器、节能导线、节能金具,新采用配电变压器100%达到二级以上能效标准,推广应用绿色照明,重点选取部分老旧变电站进行改造,在新建工程中纳入标准设计。同时,强化办公节能教育与宣传,推广和使用高效节能灯具和办公设备,增强员工节油、节电、节水、节约办公耗材的自觉性,全年节约电力3.5万千瓦,节约电量1.34亿千瓦时。在服务广大用户方面,充分发挥客户俱乐部、客户联谊会,组织开展客户节能培训交流活动,走进大用户开展义务节能诊断和节能宣传。引导客户应用节能、低碳新技术和新产品,推动节能降耗,倡导科学和高效使用电能,全年推动社会节电实现节约电力1.88万千瓦,节约电量1.01亿千瓦时,占年度节约电量的43%。  

 同时,贵州电网不断完善绿色行动平台,为全省258户客户提供了节能告知服务,并免费为全省150户工商业客户提供了节能诊断服务。通过开展节能告知、节能诊断,推动社会实施节能改造项目25个,项目合计年节约电量10.12亿千瓦时,节约电力18.79万千瓦。

 2017年,为推动绿色智能家居用电,贵州电网与战略合作伙伴苏宁易购联合设立属于电网客户的专属节日(6.15“电网客户日”),在贵阳喷水池苏宁易购店,用最实惠的价格、最丰厚的赠品回馈电网客户,引导广大用户使用绿色、节能家居。

 新技术领跑“低碳经济”

 太阳能光伏发电是最优质的绿色能源之一,为推动光伏发电行业发展,贵州电网积极为毕节市威宁县黑石小官山8.5万千瓦农业光伏电站、普安楼下5万千瓦农业光伏电站、册亨板万二期1万千瓦光伏电站等清洁能源项目提供技术和人员支持,每年平均可提供清洁电量1.6亿千瓦时以上,节约标准煤3600余吨,减少二氧化碳排放1万余吨。

 2016年,贵州电网积极支持全省新能源发展,全额吸纳风能、太阳能等新能源发电量56.25亿千瓦时,同比增加70.57%。

 为响应国家节能减排号召,贵州电网在探索研究风能、太阳能等发电技术,规范新能源接入的同时,全力做好绿色电动汽车配套电网投资,启动城市公共服务领域充电基础设施的建设,促进低碳经济发展,为推进贵州生态文明建设、共建绿色家园作出应有贡献。

 到2016年底,贵州电网建成电动汽车充电示范站1座,先后在贵阳市级行政中心停车场、贵阳奥林匹克体育中心停车场、金阳客车站停车场等10个地点先行先试建设了100个充电桩,仅2016年充电电量达4.113万千瓦时,节省燃油1.96万升。

 同时,由贵州电网牵头组织开发了全国首个省级统一电动汽车充电公共服务平台———贵州省电动汽车充电设施运营监控与服务平台在今年已正式上线运行,构建了一个高度开放、共享的应用框架和大数据共享应用生态圈。

责任编辑:李梁  投稿邮箱:网上投稿

 

附件:

 【稿件声明】凡来源出自中国电力新闻网的稿件,版权均归中国电力新闻网所有。如需转载请注明出处,想了解 更多精彩内容,请登录网站:http://www-cpnn-com-cn.bandebrewing.com

相关新闻
千亿山庄 石狮市琼林南路 横琴岛 徐一波 麻辣烫
北京体育大学 三口塘镇 东坑 天宝镇 广秀路
哪家早点加盟好 河南早点加盟 广式早餐加盟 全球加盟网 早点加盟店有哪些l
书店加盟 早点小吃加盟排行榜 河北早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 早点夜宵加盟
北京早点摊加盟 上海早餐加盟 早餐馅饼加盟 早龙早餐加盟 早点加盟店有哪些l
来加盟 哪家早点加盟好 早点加盟商 传统早餐店加盟 早点加盟培训