https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

http://gkcuw4.molokai50.com

http://zmjveq.fsl-wa.com

http://kikiad.bpbrats.com

http://z101yp.tyylkj.com

http://dv5k67.divenzie.com

http://z0qtqy.cq-sunkin.com.cn

http://ymj2u1.junkzappa.com

http://nata5d.xxkmst.com

http://6orkxp.loftsms.com

http://40dmam.songtancun.com

注册

《远大前程》曝“浮生乱世”片花 佟丽娅颠覆演绎引期待

奇迹sf发布 二是坚决维护党中央权威和集中统一领导,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。


来源:凤凰网娱乐

昨日,电视剧《远大前程》首曝“浮生乱世”版片花,再度引发观众们对于这部精品电视剧的期待热潮。这部由陈思诚、袁弘、佟丽娅、郭采洁联袂出演的民国传奇大戏《远大前程》早前曾曝光几组海

佟丽娅短发造型

昨日,电视剧《远大前程》首曝“浮生乱世”版片花,再度引发观众们对于这部精品电视剧的期待热潮。这部由陈思诚、袁弘、佟丽娅、郭采洁联袂出演的民国传奇大戏《远大前程》早前曾曝光几组海报,赵立新、倪大红、刘奕君、果靖霖、张俪、李念、谭凯、富大龙、黄志忠、金士杰等四十几位实力演员云集的阵容吊足了观众胃口。此次首支片花一经曝光也再次掀起一片好评,而在片花中惊艳登场、帅气与美貌兼备的佟丽娅,通过热血打斗场面和颠覆性的搞笑演绎带给了观众无限惊喜。

佟丽娅

《远大前程》首曝“浮生乱世”片花

佟丽娅美帅转换惊喜登场

昨日,电视剧《远大前程》发布了“浮生乱世”版片花,让观众们一睹“民国传奇剧”的风采。在近七分钟的片花里,不论是纷纭登场的各路人物,还是场景考究、服装精致的画面,都将上海滩的爱恨情仇和当年风貌展现得淋漓尽致,可谓是让人眼花缭乱。而其中,最令人眼前一亮的角色之一,莫过于佟丽娅饰演的“一爷”林依依,不仅手执折扇,以男装马褂和短发造型帅气登场,而后更是有一袭旗袍妩媚亮相的镜头,无论哪种扮相都叫人惊艳不已,大感期待。

从片花中可以看出,佟丽娅在《远大前程》中为观众带来的惊喜远不止造型上的反差。除了像个“假小子”一样展现赌场街头动作戏、演绎上海滩的热血场面之外,佟丽娅挑战起喜剧风格来也同样不容小觑。不管是“狂打”陈思诚的搞笑夫妻对手戏,还是嘴里塞满苹果一脸茫然的小表情,都让人忍俊不禁,而片花的最后一幕更是留给了佟丽娅的搞笑场面来压轴——不顾形象地蹲在地上刷牙、对于“这位小哥”的称呼一挺胸反问“你瞎吗”,以及最后中气十足的一声“滚”,画龙点睛地再次提升了片花的“笑果”。

佟丽娅

“一爷”颠覆性演绎过足戏瘾

佟丽娅作品纷呈引期待

回想以往佟丽娅所诠释的各个角色,既有古装美人的艳丽,又有都市女性的美好,因而此番女扮男装的角色对她来说显得尤为颠覆。而在之前谈及《远大前程》的这一角色时,佟丽娅却表示,“一爷”与自己有不少相似之处,自己的内心其实也住着个“汉子”。看来生活里率真仗义、被朋友称作“丫爷”的她,饰演起这一角色应该也是游刃有余。佟丽娅更是十分过瘾地说道“这个角色让我把自己日常中不敢做却想做的事情全做了!”

而佟丽娅本人似乎在“美帅”风格上愈走愈远。除了《远大前程》中的民国“扛把子”角色之外,佟丽娅在最近热播的《真正男子汉2》中也身穿军装,挑战各类军事训练;并且,前段时间她更是强势加盟《琅琊榜》第二部的拍摄,最新曝光的巾帼女将“蒙浅雪”的造型更是让粉丝大呼“好帅”。影视剧真人秀领域均有不错成绩的佟丽娅,可以称得上是“好戏连台”,看来在2017年,“可美可帅”的她能够让期待已久的观众和粉丝大饱眼福了。

  扒得更深,揭得更透,更多不可说的秘事,尽在“凤凰八卦”(微信号:entifengvip),添加免费阅读。

[责任编辑:刘娜LIUNA PK011]

责任编辑:刘娜LIUNA PK011

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

凤凰娱乐官方微信

凤凰新闻 天天有料
分享到:
仲夏乡 垂岗乡 王串厂一路水明里 后田丈村委会 新山傈僳族乡
矿建街 浙江诸暨市山下湖镇 庙口乡 伯延建设街 沙陂镇
全福早餐加盟 早点豆浆加盟 早餐馅饼加盟 江西早点加盟 杨国福麻辣烫加盟
健康早餐加盟 湖北早餐加盟 早餐工程加盟 特色早餐店加盟 早餐粥车
全福早餐加盟 小投资加盟店 舒心早餐加盟 特色早点小吃加盟 舒心早餐加盟
早餐加盟哪个好 早点加盟好项目 早餐配送加盟 早餐粥加盟 早点粥加盟