https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

http://8i8omn.tatytrade.com

http://izhy8y.phlfux.com

http://lcapdm.dnfsfkfw.com

http://nvebqq.zjntur.com

http://raa635.cdlinghang.com

http://0wf4qo.yushangcai.com

http://j38d7x.akamiina.com

http://xoekrx.flair5.com

http://3usr5y.pbmoda.com

http://edlngk.yj628.com

新房

热点!山东出台“45条”新政支持实体经济发展

2018-10-23 15:00
来源:齐鲁晚报

齐鲁晚报讯(记者 张玉岩 崔岩)9月27日,记者从省政府网站获悉,为切实解决当前实体经济发展中存在的突出矛盾和问题,推动实体经济高质量发展,我省制定出台《支持实体经济高质量发展的若干政策》,针对降本增效、创新创业、产业升级等提出45条具体措施。

降低社保费率

困难企业可缓缴延缴

支持实体经济45条政策中的第一条就是降低城镇土地使用税税额标准,各市原则上按现行城镇土地使用税税额标准的80%调整城镇土地使用税税额标准,报省政府同意后于2018-10-23起正式实施。高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行,最低不低于法定税额标准。

对于这条政策,圣泉集团介绍,如果能顺利落地,可使得公司土地使用税节省税金550万元,也能更好支持企业的发展。圣泉集团用来储存植物秸秆玉米芯的料场占地较大,单这一块2017年缴纳的土地使用税就达1100万元。公司也希望通过降低生产企业土地使用税单位税额或土地使用税税收返还的形式,来降低土地税收成本。如果“高新技术企业城镇土地使用税税额按调整后税额标准的50%执行”,那么就能节省税金550万元。

降低企业社保费率,企业养老保险单位缴费比例继续按18%执行,按规定为符合条件的困难企业办理社会保险费缓缴、延缴手续,缓缴、延缴期间免收滞纳金。延长阶段性降低失业保险费率至1%的政策。

对于不少企业来说,金融问题成为制约企业发展的主要因素。45条政策中有6条措施都是针对企业金融支持。

整合欧亚班列资源

全省统一运营平台

“整合现有欧亚班列资源,建立全省统一的运营平台公司”,这条政策引人注目。

欧亚班列是伴随“一带一路”倡议而兴起的新型跨国物流方式,以相对较低的费率来大幅提高运行效率,性价比高,成为新时代适应市场需求快速变化、各省市争先发展的重要路径,成为对外贸易新的增长点。

省发改委的数据显示,目前,山东省内的青岛、潍坊、临沂、滨州、济南、淄博、威海、日照、聊城等9市,积极响应国家和省号召,依托港口和铁路优势,立足本地产业和货源,在深入调研的基础上,先后开行了欧亚国际货运班列。

“但是,由于省内缺乏统筹协调,各地各自为战,单凭一个市难以把集装箱装满,更难以与重庆、四川、河南等发展较快的省市竞争,因此,线路少、没有回程、成本高、货源不足,基本上都是亏损运营。亟待整合资源要素,握指成拳、抱团发展,形成发展的整体合力。”山东省发展改革委经贸处处长张中英日前坦言。

尽管山东省及各市重视欧亚班列发展,采取了相关措施,但明显后继乏力,货物集聚能力弱、开行数量少、运行效益低、发展缓慢、无法形成合力,总的呈“散、乱、弱”态势,难以形成整体竞争力。根据此次政策,欧亚班列现有资源将进行整合,全省统一运营,还将制定欧亚班列培育期综合奖补政策。该政策按照要求,将在2018年年底前完成。

招商引资

最高可奖500万元

“这次出台的45条政策,有很多政策对于我们企业发展有利。”圣泉集团相关负责人介绍,45条中提到鼓励创新创业,对重大科研项目、重要科技成果都做出了明确的奖励规定,这些规定对企业创新起了支持鼓励作用。

2019年起,对承担国家科技重大专项和重点研发计划等项目的单位,省财政按项目上年实际国拨经费的3%—5%奖励研发团队,每个项目最高60万元,每个单位奖励额最高400万元;对获得国家自然科学、技术发明、科学技术进步一、二等奖项目的第一完成单位,省财政一次性分别给予一等奖500万元、二等奖100万元奖励,奖励资金70%用于单位科技研发和成果转化,30%奖励主要完成人(研究团队);对获得国家科技进步特等奖的采取“一事一议”方式给予奖励;对获得中国质量奖和中国工业大奖的单位,省财政分别给予500万元奖励。

另外,在招才引智方面,鼓励企业绘制专利、人才地图,开展知识产权专利导航,2018-10-23起,市、县级财政按照实际发生费用的50%给予企业补助,最高不超过50万元。

45条政策不仅在招才引智方面支持力度大,在招商引资上,加大重大外资项目引进力度,实行招商引资重大项目奖励,对2018-10-23以后新招引的重大项目,各市可结合实际,对招商引资团队或个人予以奖励。其中,10亿元及以上、30亿元以下的,所在市可奖励不超过100万元;30亿元及以上、50亿元以下的,所在市可奖励不超过300万元;50亿元及以上的,所在市可奖励不超过500万元。

二维码 扫描上面二维码
移动看资讯
二维码

凤凰网房产济南

最新房产资讯一扫就知道

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门楼盘

楼盘图
1.27万元/m2
1.6万元/m2
价格待定
1.6万元/m2
1.05万元/m2
价格待定
2.9万元/m2
1.05万元/m2
佛子庄 金海湖 邢台县 南台子乡 大业镇
苏州街社区 革利乡 武警总队后勤仓库 和村村 乌石髻
快餐早点加盟 北京早餐车加盟 哪家早点加盟好 早点来早餐加盟 舒心早餐加盟
早餐加盟好项目 卖早餐加盟 加盟包子 中式早餐店加盟 早点连锁加盟
哪里有早点加盟 早点加盟车 早餐小吃店加盟 早餐加盟什么好 北京特色早点加盟
爱心早餐加盟 加盟特色早点 杨国福麻辣烫加盟 快餐早餐加盟 口口香早点加盟