https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

http://2vk5iz.fmcflagbag.com

http://w4k0v2.ningyujun.com

http://woup46.guyo3d.com

http://fwbo90.cherrychao.com

http://cevmnh.cnhuajiao.com

http://wasay4.jianadaren.com

http://4hcvyo.heartpeas.com

http://rtinnc.cherrychao.com

http://7armri.itfigs.com

http://v90moh.jandatours.com

当前位置: 深圳新闻网首页>焦点新闻>时政新闻>

当"鸡头"或"凤尾"?进尖子班有哪些不可忽视方面

当"鸡头"或"凤尾"?进尖子班有哪些不可忽视方面

分享
人工智能朗读:

新学期,新环境,给学生们重塑自我提供了绝好的机会;但如果对新环境缺乏足够的认识,则会被许多不确定的因素困扰,不但影响学习成绩,还会产生连带问题,甚或扭曲了求学之路。

传奇sf 结果表明,本方法不仅能快速实现对茅台、劲酒等5种不同品牌酒的真假区分,还可以对影响酒的品质的特征物质进行分析和鉴定。

智慧的本质从生物学来说是一种适应。它既可以是过程也可以是一种状态。

新学期,新环境,给学生们重塑自我提供了绝好的机会;但如果对新环境缺乏足够的认识,则会被许多不确定的因素困扰,不但影响学习成绩,还会产生连带问题,甚或扭曲了求学之路。

心航路教育心理机构科研部统计显示,有过新环境适应不良经历的,占全部咨询量的54%。他们呈现的心理问题分别为:因学习成绩落后而辍学占37.2%,人际关系紧张造成社交困难占41.8%,自信心受挫、生活态度消极占13.5%。心理障碍或疾患占2.2%。统计还显示,中途转学所面临的适应性挑战,远远高于初始年级。

许多家长希望孩子能进尖子班,却忽略了在强手如云的环境里孩子将要承受的心灵煎熬。屡战屡败,会让孩子由学习引发的自卑,泛化到方方面面,进而产生自我否定。

在我做心理辅导的学生中,尖子班的人数比普通班的多很多。一方面,这说明他们的父母对孩子的身心健康更加关注,另一方面,也说明他们承受着超出同龄人的心理压力。

当“鸡头”还是“凤尾”?不仅需要学习能力,更需要强大的内心

中考后的暑假,刘一杨一直处于忐忑之中。他中考成绩爆表了,不但进入了梦寐以求的重点校,而且还被分到了尖子班,和全市最优秀的学生坐在一个教室里,想想都有点不安。他觉得,自己更适合做“鸡头”而不是“凤尾”。

在初中一所普通中学,他一直是年级前三名,所有老师都喜欢他,甚至纵容他。初三时,他无意把教室的暖气阀门弄开,水柱喷起,班主任气愤地追查,当得知是刘一杨时,就大事化小地说:“全班同学都注意啦,千万不要碰到暖气阀门……”他享受着各种优待、特权,心情特别放松。但进了重点校尖子班,他还能拥有同样的位置吗?

他失眠了近一个月,终于鼓足勇气跟妈妈说,能不能跟学校申请进入普通班?妈妈断然否定了他的想法:“重点班的师资力量好,同学的学习劲头足,就算你在这个班倒数第一,妈妈也不会批评你,你不用紧张。”

开学之后,刘一杨的担心变成了现实。他原本就是文科好,不太擅长理科,上理科课时,班里一些同学和老师积极互动。他还没弄懂老师的题目,人家已经把答案说出来了。每节课,他都上得晕乎乎的。

他越着急,越无法集中注意力,作业和考试成都成问题。期中考试,他不仅是班里倒数第一,而且在年级也是中等偏下,比入学名次下降了很多。妈妈开始坐不住了,整天讲不要自暴自弃,知耻而后勇——说好的不关心成绩呢?

刘一杨说:好像累得散架了,每天早上需要用10分钟将自己重新组装,总是想着如果不去学校,不用上学了该多好……

“鸡头”和“凤尾”是动态的平衡,不是所有的人都可以做“鸡头”,也不是所有的人都适合做“凤尾”。

所谓“鸡头”,是指以自己的现有水平在团队里名列前茅,使学生处于自我肯定、自我满足的情绪状态,在学习上自信、敢于创新,个性外化彰显。弊端是学业上的高位会使其进取心慢慢钝化,成绩在大范围的同龄人中不占优势。

何为“凤尾”?跨越自己水平所属的群体,选择比自己高出一个或几个层次的团队。好处是在竞争氛围中强化个人的学习动机,逐渐缩短与优秀生之间的距离。如果具有良好的心理品质,勇于竞争,会激发人的潜能。弊端是由于综合实力难以满足环境对个体的要求,很难体会成功感,损伤自信心,有的学生因此出现心理困扰。

根据刘一杨的实际情况,我和孩子、他父母制定了心理辅导计划,全面地提升他的学习方法,争取尽快融入新班级。

刘一杨善于人际交往,尽管成绩不够理想,但他在班里有不少好朋友;另外,刘一杨妈妈接受心理辅导的动机很强,她不断改善与孩子的互动,给孩子积极的心理暗示。同时,刘一杨的班主任因为多年带尖子班,了解这类学生的心理特点,积极配合咨询计划。最终我们一起帮助刘一杨完成了心理适应。

按照学校规定,累计缺勤8周,学生就要办理休学手续。休学期间如果不能保持健康的生活状态,复学就会很难,有的学生甚至就此辍学。

在日常咨询中,无论由于人际矛盾、学业困难还是心理疾患造成了巨大困扰,我都会鼓励孩子尽量坚持上学,每个周末固定接受心理咨询,获得支持。这样做,尽管学生和心理咨询师都很辛苦,但能避免因为缺勤造成或放大了现实的损失。

休学后复学一种难以名状的生存状态

郭微微原本应该上高三,她却只能进入高二的教室,因为她休学了半年。

开学后坚持了一周,她又开始打退堂鼓,在班里太难受了,作为插班生,总有被“围观”的感觉。可不去学校又能去哪里?父母终日唉声叹气,相互抱怨,数落对方在陪伴孩子成长中的各种失误……

高一的她,在班里太普通了,学习成绩一般,说不上有什么特长,跟同学好像也聊不到一块儿去。她决定用暑假培养一个爱好,高二时也在班里闪耀一下。

她加入了一个游戏战队,终于收获了被关注的感觉,和游戏中的网友有聊不完的话。她昼夜黑白颠倒地打游戏,认识了tony,他说他在美国留学,辅修心理学。她觉得tony就是神奇的所在,能够洞察她内心的一切。

此后,她整天魂不守舍,把暑假作业置于脑后。开学后,她上课无法集中注意力,不时看手机,等待tony出现。当期中考试再次失利,父母坚决没收了她的手机,她以不上学和父母抗争,双方对峙到寒假,学校让郭微微办了休学手续。郭微微觉得休学也挺好,tony曾说放假回国带她去旅游。但遗憾的是,tony对她冷淡下来,无论如何挽回,他都没有再回应她。

在我日常咨询中,有的学生遇到一些困难,比如成绩落后、人际矛盾,觉得无力改善,就想躲在家里逃避困难,殊不知,休学会逐步放大现实损失,复学后面临的压力远远大于当初。

休学后回归学校面临的困难,包括显性和隐性两种。显性的,如作息时间不易调整,精神涣散,早上起床成为难题,缺乏体育运动,无法整天坐在教室里学习……隐性困难则更多,每一位复学的学生都存在程度不一的“身份焦虑”。如何向大家解释休学原因,如何适应插班生的身份,如何面对比同学年长成绩却不如人的状态,等等。

这些困难具有普遍性,当学生适应不良,很可能复学不久就又不肯去学校。反复休学不仅会造成辍学的现实,而且会形成退缩型人格,在生活中只要遇到困难就选择逃避,扭曲了人生轨迹。

郭微微除了以上困难,更主要的是承受了“被分手”的痛苦。为此,我的咨询计划是:先帮助她从失恋的痛苦中走出来,整理情绪,以便能够静下心来坐在教室里;其次为她作了职业生涯规划,选择比较能够驾驭的学科,放弃一些弱势学科,帮助她树立对学习的自信心;第三,帮助她改善人际交往的理念,用善意解读同学们的言行,产生对集体的归属感。

与此同时,郭微微的父母情绪一直处于纠结和痛苦之中。她父亲第一次看到女儿和网友在微信上互发不雅视频,满嘴污言秽语,他甚至有“打死这个伤风败俗的女儿”的冲动。他们不明白,自己一直严格要求女儿,女儿为何会如此“放荡”?通过辅导,他们反思自己的教育,了解了青春期孩子的心理特点,开始注重和女儿建立关系,使她有勇气战胜此时此刻的困难。

送孩子到大城市上学,表面上是享受一些高考政策,降低高考压力,但这种想法太过乐观了。这种选择给孩子和家长造成的困难超出了想象。

目前看来,异地求学有逐渐增多的趋势,家长和学生应在上学之前,充分了解将会面对的困难,并做好相应的心理准备,为更快地适应新环境奠定基础。

异地求学孩子和父母共同经受考验

上学年,刘舒朗的父母费尽周折,终于给孩子办好了×市的户口,未来享受和×市考生一样的高考待遇。刘舒朗终于不当借读生了,然而,他内心却觉得,到新学校上学的第一天就是个糟糕的开始。

×市对于全家来讲只是一个概念,落户时只是选择了价钱低的房子,到办理初三入学手续时才知道是一个收底校。在这里学习,能考上市重点高中吗?如果考不上理想的大学,那为什么要倾其所有做高考移民呢?

刘舒朗永远不会忘记,第一天爸爸送他上学时对他说:“你在这样的学校如果不能考第一,我就算白扔了钱,以后我不会在你身上投资了。”刘舒朗哭了很久,原来的学校里有他的哥们儿、喜欢的女生,他成绩始终名列前茅。但父母没有考虑他的感受,把他弄到×市,还要求他要有所回报。

这个学校,只有每班前5名能够考上市重点学校,老师们对他们重点保护,其他同学就自生自灭。在刘舒朗的眼中,男生特别“社会”,女生比吃喝穿戴,这在他原来的学校是不存在的。课堂秩序比较混乱,老师控制不了,有时候他根本听不清老师在说什么。最让他抓狂的是宿舍,室友回到宿舍就连线打游戏,搅得人无法入睡。他变得狂躁不安,一天,他把闹得最凶的舍友手机摔了,惹出一场风波,以至于学校要给他停宿。

转学生可能遇到的困难,一是无法认同新环境的文化,出现强烈的对抗,在人际交往中疏离孤立;二是难以接受新的学习环境的挑战;孩子还有可能独自一人在新城市生活,父母不在身边,使得他很难从家庭中获得有效的支持,造成情绪失控。

而家长更多看到高考移民的好处,对困难预估不足,一旦孩子出现问题无法适应,父母只能放弃工作前来陪读,对全家的生活和情绪扰动都很大。

针对刘舒朗的情况,我建议家长要做到:既然是父母希望孩子到×市,就不要说“孩子要好好学习,才对得起我们的苦心”之类的话,不要给孩子平添压力;陪伴孩子,因为孩子处于紧张焦虑中,已经和同学之间有矛盾,的确不适合在这个城市独自生活了;既然已经到了“收底校”,接受现实,继续努力。

新环境对刘舒朗产生很大影响。我建议刘舒朗在人际交往中遵循原则——我接纳你,但不一定认同你,更不会追随你。每个学生表现出的状态都是跟他的成长环境相关的,同学间可以彼此接纳,但不一定认同或追随。我们彼此都是独立的个体,照顾好自己的生活即可,每个人都可以按自己的价值观去选择生活方式。

心理学家皮亚杰认为,智慧的本质从生物学来说是一种适应。它既可以是过程,也可以是一种状态,人是在不断变化中与环境达成平衡的。在适应的过程中有积极的适应,也有消极的适应。积极的适应是为了“征服”;而消极的适应则是“同化”。盘点自己在前一个学段的得与失,明确自己的“人设”,列出行为清单,将新环境作为优化自己形象的难得机会吧!(张丽珊)


[责任编辑:陈苏雅]
叶庄 竹山支路 碾子山区 颠簸塘 王串场水明里
淮阳县 阳洪镇 炕塄乡 迎津社区 连祠村
陕西早点加盟 快餐早餐加盟 四川早点加盟 北京早点摊加盟 北京早点小吃培训加盟
亿家乐早餐加盟 早点铺加盟 范征早餐加盟 早餐亭加盟 早餐加盟哪家好
绿色早餐加盟 全球加盟网 传统早餐店加盟 早点夜宵加盟 湖北早点加盟
早餐加盟费用 早点小吃店加盟 早餐店加盟哪家好 天津早点加盟有哪些 早点加盟哪家好