https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

http://7y5l25.china-laiyi.com

http://cqe9rc.royalmary.net

http://mn7w5w.qdjlgm.com

http://fu7bw2.yushangcai.com

http://yvj1wi.zjntur.com

http://n2slku.ifsti.com

http://94math.amywc.com

http://i45ki9.aoyanadel.com

http://ecsxse.hhwan.net

http://z8u007.si-dol.com

当前位置:经济频道首页 > 经济要闻 > 正文

西安加快建设国家中心城市 打造全球硬科技之都

2018-10-21 16:16:02    第一财经  参与评论()人

作为大西北的龙头城市,古都西安在建设国家中心城市的道路上正加快推进。

近日,西安市发布《关于加快国家中心城市建设推动高质量发展的决定》(下称《决定》)提出,进一步提升辐射带动能力、创新发展能力和开放竞争水平,加快推动高质量发展,更深地拓展国家开放总体格局,加快西安国家中心城市建设。

今年2月,国家发改委和住房城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》指出,要建设西安国家中心城市。加快西安中心城市的建设步伐,强化面向西北地区的综合服务和对外交往门户功能,提升维护西北繁荣稳定的战略功能,打造西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽。

由此,西安正式跻身国家中心城市行列,成为第9个国家中心城市。国家中心城市是国家城镇体系的最高层级。目前,已有北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州、西安9座城市被明确定位为国家中心城市。

西安作为西部重要的中心城市、关中平原城市群核心城市,加快建设国家中心城市,有利于提升西安城市能级,强化服务辐射功能,引领关中平原城市群城市发展,辐射带动周边城市发展,构建“1+11+N”的区域协调发展格局,推动关中平原城市群实现更高质量一体化发展,成为具有全球影响力和国际竞争力的新增长极。

在战略定位上,根据《决定》,西安将围绕建设具有国际影响力的国家级城市群、内陆改革开放新高地、国际化大都市,加快在几个定位上实现突破,包括打造向西开放的战略支点;引领西北地区发展的重要增长极;以军民融合为特色的国家创新高地;传承中华文化的世界级旅游目的地;内陆生态文明建设先行区。

相关报道:

   

  相关新闻

  龙泉花园 南澳山 长坝乡 水管站 国营昆仑农场
  辛店街道 华漕镇 许山头村 均州路街道 攸攸板
  早点加盟好项目 书店加盟 上海早点加盟店 雄州早餐加盟 娘家早餐加盟
  加盟放心早点 特色小吃早点加盟 早点加盟店有哪些l 品牌早点加盟 学生早餐加盟
  天津早点加盟 天津早餐加盟 娘家早点车怎么加盟 美式早餐加盟 汤包加盟
  中式早点加盟 早点加盟店排行榜 口口香早点加盟 早点来早餐加盟 早点小吃加盟网