https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

http://sufyy4.synhorn.com

http://xwnzan.149shop.com

http://d9edzp.rqyyt.com

http://quqqtj.juscap.com

http://vsgxtm.aoyanadel.com

http://i8vp2h.saffilo.com

http://ilcybt.fideliles.com

http://gf2kjb.abiraweb.com

http://pr9t16.spreshape.com

http://0kbimz.synhorn.com

新闻中心 视频 厅局 图片站 掌媒 桂刊
专题 时评 通讯员 东盟 文化
红豆社区 红豆村 博客 教育 3C 财经 旅游 时尚
红豆相亲 汽 车 房产 健康 保险 体育 美食 游戏
南宁 柳州 崇左 防城港 宁铁
玉林 百色 北海 北部湾
掌上广西 掌上红豆 广西新闻发布 网站建设 天气 青少网 数字报刊 梧州红豆网 桂林红豆网 贺州红豆网 钦州红豆网 千城联播
张艺谋新作《影》讲述“替身”故事
时间:2018-10-21 10:29    来源:新华社    编辑:吴海泉

新华社北京9月27日电(记者白瀛)由张艺谋执导,邓超、孙俪、郑恺、胡军等主演的水墨动作电影《影》将于30日起在全国上映。影片结合太极阴阳等中国文化元素,讲述古代一个小人物不甘当替身、努力寻回自由的故事。

张艺谋27日在京介绍,片中,沛国大将军子虞(邓超饰)被敌国战将杨苍(胡军饰)击败负伤,于是启用从小培养的替身境州(邓超饰),为他行走在朝堂和战场;同时,沛国国君(郑恺饰)与子虞互相算计,境州则在帝王将相权谋的夹缝中挣扎求生……

据介绍,《影》最初的灵感来自朱苏进的小说《三国》,但后来“三国”的历史被架空,改成“替身”的主题,这源自30多年前张艺谋看黑泽明导演的电影《影子武士》。

“中国史书关于替身的记载非常少,为什么?他们的下场怎么样?他们是什么样的人?从哪里来?”张艺谋说,传统文化是自己创作的源泉,但《影》不再是以往自己作品中大红大绿的风格,转而使用几乎是黑白的水墨风格。

>>更多精彩图集推荐
网站简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站广告 | 意见建议 | 版权声明 | 不良信息举报 | 招聘信息 | 网站地图
信息网络传播视听节目许可证:2008302     互联网新闻信息服务许可证-4512006001     网警备案号:45010302000154      ICP证 桂B2-20040022-10
广西新闻网版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像     24小时举报电话: 0771-5690995
不良信息举报中心 广西信息网络安全报警网站
水场乡 田文村 怀柔五中 元聚 马家堡小区
北景港镇 群石 大麦寮 水集街道 东山热电厂
陕西早点加盟 早点餐饮加盟 湖北早餐加盟 动漫加盟 绝味加盟
早餐免费加盟 特色早点小吃加盟 早餐项目加盟 早餐加盟品牌 品牌早餐加盟
早点加盟培训 早点加盟网 早点招聘 小吃早点加盟 早餐面馆加盟
四川早点加盟 早点加盟品牌 豆浆早餐加盟 黑龙江早餐加盟 中式早点加盟