https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

http://vzkqql.nikandgo.com

http://bb2i95.gmcproshot.com

http://izpyzm.saffilo.com

http://vzouwo.sdgaccel.com

http://jhyfgd.dtftship.com

http://v3ej4s.bhxwjy.com

http://dzlime.qianlle.com

http://9s0g73.drexpo.cn

http://hg7jj2.akamiina.com

http://acq4zo.rwine1982.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 经济观察

丹东:稻田泥鳅、河蟹迎来收获季

三剑客奇迹私服网站   在另一家中型券商从事股权质押业务的黄明(化名)则相对乐观。

作者:邢漫

2018-10-24 13:16   来源:丹东新闻网  
分享到:

  丰收在望的稻田里,活蹦乱跳的泥鳅、张牙舞爪的河蟹在水中撒欢儿畅游……9月21日下午,在东港市长山镇窟窿山村一处稻鱼综合种养示范基地,技术人员告诉记者,中秋时节,是稻田养殖的泥鳅、河蟹最肥美的时候,稻米收获还要等到10月份。

  “今年5月,我们分别将泥鳅苗和蟹苗投入稻田中,经过精心饲养和管理,稻田泥鳅和河蟹生长得很好,水稻也长得不错。”市水产技术推广总站科技管理科科长冯春明说,当时在这片示范基地总共放苗350万尾,眼下迎来了泥鳅、河蟹的采捕季。

  据了解,稻田养殖泥鳅和河蟹示范模式,是利用稻田的水环境辅以人为措施,在水田地里既种水稻又养鱼,实现稻鱼双丰收。“水稻能在夏天为泥鳅遮阴,稻田的微生物可供泥鳅食用,泥鳅能为稻田松泥,粪便能为稻田增加有机肥,优势互补。”冯春明说,其实稻田地本身就有泥鳅,由于其生长速度慢,起捕期早,生长周期短,捕捞上来后,规格较小,利润也低。近两年陆续引进了一些新品种,育苗成功后大量投放到稻田里,搞精养,利润大增。

  “稻田养泥鳅和河蟹这个项目是改造稻田集约化养殖的一个突破口,现在我们在稻田里挖了一定规模的环沟,环沟面积一般不超过稻田面积的10%,目的是让泥鳅平均分布到稻田中。进入稻田里的泥鳅和河蟹可以吃水稻根里的害虫,排出的粪便可以作为肥料。”冯春明说,目前稻田养泥鳅鱼和河蟹是当地养殖户致富的一个新途径。

  采访中,几位养殖户介绍,今年泥鳅价格比较低,市场价平均为8元,今年受气候等原因影响,泥鳅和河蟹的生长受到了影响。

  “通过推广稻田养殖泥鳅和河蟹技术,既改善了生态环境,又可稳定稻米产量,是一个不错的养殖模式。”据验收项目的专家介绍,利用东港自然资源,开展稻田养殖泥鳅和河蟹综合技术示范,可提高稻米质量,打造稻米品牌。

  原标题:稻田泥鳅、河蟹迎来收获季(我们的节日·中秋)


(责任编辑:李京)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
华立金顶苑 海运仓社区 月亮湾路口 庙岔镇 不晓得
史家营乡 番流车 万宝 荷浦乡 武胜桥乡
早点餐饮加盟 小吃早点加盟 早餐连锁店加盟 早点小吃加盟网 清美早餐加盟
双合成早餐加盟 中式早餐店加盟 特色早点小吃加盟 品牌早餐店加盟 连锁店加盟
早点加盟培训 陕西早点加盟 春光早餐工程加盟 早餐饮品加盟 全国招商加盟
哪家早点加盟好 汤包加盟 早点加盟培训 娘家早点车怎么加盟 早点项目加盟