https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/5c9835/

http://obiruw.amywc.com

http://u1ibog.mirgene.com

http://yq55qd.fygame.net

http://huxngc.majalive.com

http://jippc5.devdesco.com

http://udpcpc.eheeyf.com

http://harunf.shxfchotel.com

http://sgoskx.nikandgo.com

http://t6bvdl.7dips.com

http://o6s9g5.loftsms.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网体育频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 体育频道 >> 辽宁体坛

沙滩排球应成 沈阳排球突破口(图)

奇迹sf发布网   净水行业火热的市场表现,也让许多企业看中了净水领域的巨大潜力,纷纷进入市场。

2018-10-24 08:56  来源:沈阳日报  
作者:马骋
分享到:

  辽宁省第十三届运动会昨天进入了第一个比赛日,在沙滩排球比赛中,沈阳队男子甲组的张宽、郭守郅以2比1战胜另一对沈阳选手晋级。沈阳沙滩排球队总教练郭倩表示:“全队第一天整体发挥一般,因为队员比较年轻,缺少经验,有些紧张放不开。相信适应之后,队员们会越打越好。”

  郭倩说:“辽宁省的沙排水平在全国属于上游,每次全国大赛都会获得不错的成绩,现在沈阳、大连、鞍山、营口、抚顺等城市都比较重视沙滩排球队伍的建设。沙排选材主要看身高、大小腿比例、臂展以及弹跳力和速度灵敏反应。沈阳市一直很重视青少年排球的选材,特别是运动员心理选材等方面的研究,我们希望把沙滩排球作为沈阳排球的突破口。”

  郭倩说:“沈阳市现在在男子沙排方面排名比较靠前,实力也领先一些。2000-2001年龄段的甲组,我们派出了三对选手,这三对选手水平相当,都有夺冠的实力。乙组是2002-2003年龄段的队员,男队中有一组实力比较强,也是有夺冠希望的。女子方面我们实力相对弱一些,不过女子甲组的几对选手,也具备争夺奖牌的水平,乙组队员主要以锻炼为目标。”

  张宽、郭守郅是沈阳队男子甲组的重点运动员,昨天的比赛中,他们以2比1的比分战胜另一对沈阳选手。“我们就是奔着拿第一的目标来的,不想拿第一的运动员不是好运动员。”张宽自信地说。在张宽、郭守郅看来,沙滩排球和室内排球比起来,感觉更加有趣。他们配合已经几个月了,默契程度开始有了“化学反应”。张宽说:“参加省运会的感觉是挺激动的,很兴奋,比赛是平时训练的反映,这次比赛对我们来说就像是期末考试。”

  郭守郅说:“这次比赛的竞争对手实力都很强,但我们有信心把自己的水平发挥出来。原来我们的想法就是进市队,进省队,从现在开始,我们会向更高的目标努力,希望未来有一天代表中国队站在国际比赛的赛场上。”


(责任编辑:张爽)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
肖寨门镇 张家川镇 楼台乡 长垣县 蔬菜公司
高祖庙 泰山花园 多祥镇 石狮市糖房街 定海新村
上海早餐加盟 雄州早餐加盟 北京特色早点加盟 河南早餐加盟 舒心早餐加盟
早餐加盟品牌 早点连锁加盟 特色小吃早点加盟 早龙早餐加盟 早餐店加盟
广式早餐加盟 早点豆浆加盟 亿家乐早餐加盟 健康早餐加盟 全国招商加盟
口口香早点加盟 河南早点加盟 书店加盟 绿色早餐加盟 早餐肠粉加盟