https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

http://tsemzx.nikandgo.com

http://dfn0bo.ncebhyy.com

http://uhk0a6.itmcall.com

http://zretwp.ado2015.com

http://tgjzmj.bamiad.com

http://w6fgo6.suvichebq.com

http://9f5x09.itmcall.com

http://1qd54a.ywetong.com

http://ljvkxa.yuquanled.com

http://zxf06o.sxdszx.com

恩施生物医药产业发展高峰论坛举行

发布时间:2018-10-23 07:49 来源:恩施日报 作者:彭信琼 编辑:李徐祎
1.95神龙合击 俄国防部表示,计算机安全部门成功抵御了这些攻击。

恩施日报讯(记者彭信琼)9月26日,第五届世界硒都(恩施)硒产品博览交易会的重要主题活动——恩施生物医药产业发展高峰论坛在州文化中心举行。第十一届全国政协副主席张梅颖,第十二届全国政协委员、国家公务员局原副局长、中国国际经济技术合作促进会理事长杨春光,省政协副主席彭军,州委副书记、州长刘芳震分别致辞。

张梅颖对大会开幕表示祝贺。她在致辞中表示,恩施地处“动植物黄金分割线”北纬30°线上,药物资源种类占湖北省的76%,占全国的18%,同时拥有“世界唯一探明的独立硒矿床”和“全球最大的天然富硒生物圈”,恩施发展生物医药产业具备得天独厚的资源优势。恩施发展生物医药产业要进一步提升自主创新能力,培育新兴产业业态,打造医药产业链供应高地,加强配套能力建设,真正把恩施资源优势转化为经济优势,把产业优势转化为竞争优势,把品牌优势转化为价值优势,促进生物医药产业转型发展。

彭军说,发展生物医药产业,是恩施州践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践,是实施“健康中国”战略的具体体现,也是推进“乡村振兴”战略、促进老百姓脱贫致富的康庄大道。他坚信,有各位领导的倾情关怀、各位专家学者的精准把脉、各位企业家的大力支持,恩施州的生物医药产业一定能够取得长足发展。

杨春光说,恩施州药材资源富集,药材品质上乘,发展生物医药产业是打造“健康中国”恩施样板的试验田,是推进产业脱贫的治本之策。中国国际经济技术合作促进会将发挥人才优势、人脉优势、资源优势,搭建高端学术交流平台、政商合作平台,共同探讨生物医药产业发展深层次问题,助推恩施州经济社会发展。

刘芳震在致辞中代表州委、州政府和全州各族人民,向出席论坛的领导、专家、朋友表示热烈欢迎。他说,州委、州政府高度重视生物医药产业发展,将其纳入“四大产业集群”重点推进,作为建成湖北特色产业增长极的重要支撑,进行全产业链一体化建设,全州现有各类药业企业80家,药业综合产值达到46亿元,基本形成了涵盖药材种植、药品制造、医药保健的产业集群。这次论坛,是一次群英荟萃、扩大交流的盛会,更是一个加强合作、共谋发展的平台,期盼有更多有识之士到恩施投资兴业,为恩施生物医药产业发展插上腾飞的翅膀,让恩施“华中药库”的美誉实至名归。

第十二届全国政协委员、著名经济学家侯云春,中科院上海药物研究所所长助理、博导张继稳等专家作交流发言。

州领导郑开国、田金培、肖谏诚、王继刚等参加活动。

责任编辑:李徐祎

热图点击

蓟县城关镇电子工业部 海泰发展五道 小布林 姬堂 西马干村
横江 王串场新村段栋 高升桥南街 田林新村 丰户营西站
早点车加盟 舒心早餐加盟 早点加盟好项目 早点小吃加盟店 健康早点加盟
早点加盟哪家好 豆浆早餐加盟 豆浆早餐加盟 山东早餐加盟 东北早餐加盟
早点加盟连锁店 早点快餐加盟 亿家乐早餐加盟 早点 加盟 雄州早餐加盟电话
早餐的加盟 早点快餐店加盟 早餐加盟哪个好 早点加盟车 早餐加盟排行榜