https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

http://gohzrk.itfigs.com

http://x5o0a1.freyagirl.com

http://he10nj.trhsrsrth.com

http://nqyxk1.289report.com

http://fxv0qi.fastwinbt.com

http://tbjqnq.5aac.com

http://5c0nqs.jyzpsh.com

http://z0n5vi.photowc.com

http://wuc0ld.bipcgroup.com

http://n1l5i5.rqhbtx.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网消费维权
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 消费频道 >> 消费要闻

快递公司上调派送费 你的快递费会涨吗?

新开合击传奇网站 报道称,因美国提高钢铁关税而感到困扰的国家有巴西等。

2018-10-24 09:18  来源:人民网 中国新闻网  
作者:
分享到:

原标题:快递公司上调派送费 你的快递费会涨吗?

 距离“双11”还有一个多月的时间,快递企业已经按耐不住了。

 近期,快递巨头中通、韵达、圆通先后宣布上调部分地区的快递派送费。中通快递发布公告称,从10月1日起启动快递费用调节机制,调整全国到上海地区的快递费用。具体费用调整幅度,由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。

 同时,韵达、圆通也宣布,将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调,上调幅度均为0.5元/票。

 快递企业上调派送费有何依据?集体涨价是否涉及垄断?派送费上调是否意味着“剁手党”要多付快递费?

 派送费为何上调?

 首先要厘清一个概念。“派送费”并不是消费者实际支付的寄件快递费,而是发件网点支付给派件网点的派件费用。

 从中通、圆通、韵达三大快递企业的官方通知可以看出,这三家企业率先调整的是全国发往上海地区的快递派送费。对此,中通方面解释称,这主要因为即将进入快递业务旺季,而且在中国国际进口博览会期间,上海快递市场用人、运输、场地供需矛盾比较突出,因此先调整全国发往上海的快递费用。

 长江证券分析称,快递企业率先调整全国到上海地区的快递费用,而且调整时点略早于往年,主要是考虑到上海将于11月初举办中国国际进口博览会,寄递安全保障工作升级带来的运营成本增加。

 实际上,快递企业并不只在“双11”前夕上调派送费。近年来,国内主要快递企业的派送费一直在上调。去年5月,圆通、申通、韵达、中通等国内快递企业就宣布,自6月1日起,将快递派送费在原有基础上上调0.15元/票。

 经济学家宋清辉在接受中新社国是直通车记者采访时指出,随着近年来人工工资、房租、车辆等各类成本不断上涨,一些末端派送网点的经营压力较大,快递企业不得不通过上调派送费等方式缓解成本压力。

 除了运营成本方面的因素,还有平衡地区发展的考量。

 安信国际交通运输分析师李想表示,快递发件业务主要集中在东部地区,中西部地区则以派件为主。在快递产业链中,发件利润丰厚,而派件利润微薄。上调派件费,可以视为快递企业为解决发件业务与派件业务之间利益不平衡的一种办法。

 快递费会“水涨船高”吗?

 有人担心,派送费上调后,上涨的这部分费用会转嫁到消费者的快递费上。对此,宋清辉表示,消费者一般不会受到派送费增加的影响。大部分的上调派送费均会先由快递企业内部消化,消化不了的才有可能传递给消费者。

 中国快递协会原副秘书长邵钟林此前接受媒体采访时表示,按照行业惯例,派送费由收件网点从快递费中支出。派送费上调属于快递公司的内部结算机制调整,和快递价格并无直接关系。

 业内分析认为,目前快递企业调整派件费并不会影响消费者寄送快件价格,但这或许是快递行业价格调整的信号。

 过去几年,快递企业的派送费不断调高,但消费者实际支付的快递费不升反降。数据显示,2017年快递均价不到12元,2015年是13.4元/件,2014年是14.65元/件,2013年是15.69元/件,2012年是18.6元/件。

 中国物流学会特约研究员杨达卿表示,虽然成本不断增长,但快递费调价并不容易。由于快递是个充分竞争的市场,且企业的可替换性较高,在未形成稳固市场地位前,不敢贸然对消费者涨价,因此快递企业普遍陷入“加量不加价”的经营窘境。

 杨达卿对此建议,电商快递要按照它自身的价格调节机制进行调整,建立合理的结构性价格。

 集体涨价就是垄断吗?

 2016年12月,广东圆通、中通等5家快递公司因协同涨价收到监管部门65万元罚单。此次快递企业集体上调派送费,是否也会踩到监管部门“红线”?

 北京交通大学交通运输学院副教授张晓东表示,快递公司提高快递员派送费,不一定导致民众快递寄送费上涨。如果快递费上涨,引发监管部门关注应满足两个条件:一是上调快递费的企业数量是否达到一定的市场份额,二是企业是否因调价获得超额利润。

 具体来说,若上调快递费的企业市场份额超过80%,且为攫取垄断利润使价格大于边际成本,则满足涉及市场垄断的条件。

 张晓东指出,如果企业能够证明上调费用是由于运输、人力等成本上涨造成,而且在上涨价格的同时,提高快递服务的水平与效率,减少野蛮分拣,提高妥投率等,则可避免反垄断指责。


(责任编辑:张雁北)
相关报道

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
橡树下村 西窑林场 红庙村村委会 新马桥镇 计家浜村
胥江街道 华昌道金盾里 西湖村 国盛道 苏内
包子早餐加盟 范征早餐加盟 早点面条加盟 早餐店 加盟 移动早餐加盟
移动早点加盟 连锁早餐加盟 早点来加盟 特色早点加盟店 移动早餐加盟
中式早点加盟 早餐粥车加盟 早餐加盟哪个好 北京特色早点加盟 山东早点加盟
湖北早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 早餐馅饼加盟 北京早点加盟 中式早餐加盟