https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

http://iqn50e.flygm77.com

http://ram5cf.zsck.org.cn

http://jhk0ug.far4cars.com

http://x5fe4o.zdingjian.com

http://0kh4ob.akamiina.com

http://rzhd5l.yj628.com

http://cfrj0h.dnfsfkfw.com

http://06c6li.auctocon.com

http://f0ixvt.jyzzlm.com

http://kcazmp.cyberfart.com

主流媒体 山西门户

代县非遗项目在潍坊大放异彩

时间:2018-10-23 06:04 来源:山西新闻网--三晋都市报

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 地市新闻
分享到: 评论:

    

    本报讯(记者 许瑞峰 通讯员 石俊文)9月14日至16日,第5届中国非遗博览会潍坊分会场在富华国际会展中心隆重举办,此次博览会的主题是“活态传承,活力再现”。作为全国影响广、规模大、规格高、项目多、品类全的国家级非遗博览会,每两年一届,至今已举办5届。
    由代县县委常委、宣传部长张东家带领的雁门精品非遗项目参展团队,继去年走进京城恭王府引起轰动后,今年又应邀走进潍坊分会场山西忻州展区。推光漆器、琉璃、砖雕、面塑、布艺、黄酒和杨家将武术表演等省市精品非遗项目代表忻州市进行展览、展演、展销。展区内琳琅满目、人头攒动,参观人流络绎不绝。雁门精品非遗项目在博览会上崭露头角、大放异彩,让全国各地的人们近距离体验雁门精品非遗项目的博大精深。
    代县的省级非遗面塑,塑花花生香、塑鸟能闻声、塑虎能奔跑、塑人能传神,是逢时过节、婚丧嫁娶、祭祀祈福时的必备之物,反映了勤劳勇敢的代县人民对美好生活的热爱、向往和追求;代县布艺以布为原料,集民间剪纸、刺绣制作工艺为一体,民间多用一些象征性的图案制作成各种布老虎、布狮子、虎头鞋等艺术品,尤其以“雁门虎”深受大人小孩喜爱;代县黄酒采用北方典型的传统生产工艺,色美味香,酸甜适口,一度畅销华北市场;代县枣林镇鹿蹄涧村作为杨家将故里,杨家将武术代代相传,在博览会期间,杨家将后裔舞枪弄棍上场,刀光剑影、英姿飒爽,连续演出,场场爆满。

(责任编辑:温文)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


孤树镇 贾家坪镇 荔波 埔陈 布沙路
世纪嘉园 杜琼乡 吐尔洪乡 古文化街 桐坑村
上海早点加盟店 早点来早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 雄州早餐加盟 新尚早餐加盟
健康早餐加盟 移动早餐加盟 早点快餐加盟 天津早点加盟车 早餐粥加盟
特许加盟 早点豆浆加盟 早点面条加盟 早餐连锁店加盟 雄州早餐加盟电话
包子早点加盟 加盟早点店 中式早餐店加盟 早餐加盟什么好 绿色早餐加盟