https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

http://qnaz7f.cnhuajiao.com

http://ih9ute.abiraweb.com

http://ecmw4a.jljgjx.cn

http://lgsz5f.huizhetao.com

http://urk4mx.divenzie.com

http://zw2kiu.cnguangtai.com

http://bbpyui.shtrgtr.com

http://j2rwqc.ado2015.com

http://q08axl.loftsms.com

http://eb44hx.joytamil.com

您当前的位置是: 首页» 大学时代»

相关新闻

相与月中来

作者:陶晶晶 文章来源:新闻网 更新时间:2018-10-21

  “阿来,给外婆担(拿)个月饼嘞。”

  青枣渐红,桂染余香,月光的晕影在云中化开,一声“阿来”被夜空抹上了柔情的月色,印在了时光的剪影里,虚幻摇曳。

  中秋的时候,商店里放眼望去都是各式各样的月饼。但阿来最喜欢的却是外婆亲手做的月饼,果脯的、五仁儿的、肉粒的……每次外婆做月饼的时候,阿来总喜欢做外婆的“小助手”。

  红的蜜桃干、绿的猕猴桃干、黄的葡萄干、黄桃干被切成小条丝装在罐子里,杏仁、瓜子仁、花生仁、芝麻、酥糖捣碎装在碟子里再撒上一层洗净的桂花,将晒干的腊肉蒸熟冷干切成小块装在大碗里,各种馅儿和糖浆备在一旁,然后将红枣去皮捣成泥和入面中,淋上一层油和蜂蜜和匀。给小面团中嵌入果脯、果仁、肉馅儿,再将带馅的面团塞入花纹模具中,拍打模具扣下面饼,浇上鸡蛋液,一个个月饼就成型了。阿来坐在小凳子上,给外婆递模具拿月饼,忙得都没时间偷偷吃上一口果仁儿。

  等金灿灿香甜甜的月饼烘烤出炉后,外婆都会把第一个给守在一旁急得不行的阿来吃,看着阿来吃得开心满足的小脸,外婆脸上的笑,很甜很甜。

  四岁、五岁、六岁,年年阿来都陪着外婆做月饼。年年,小小的阿来都会跟外婆一起躺在室外的竹床上,望着又大又圆披着轻雾薄纱的月亮,听外婆摇着蒲扇讲牛郎织女的银河故事。

  七岁的时候,阿来被爸爸妈妈接回家了,阿来到了上学的年纪。从那以后,阿来再也没跟外婆一起做过月饼,再也没听过外婆讲繁星点点的夜空古书上的神秘趣事。

  十三岁的时候,阿来上初中,中秋节那天,外婆走了很远的路去学校看阿来,走的时候外婆给了阿来一个沉甸甸的布袋子,里面有苹果、橘子、果仁,还有一袋装得严实的月饼,外婆给阿来做的月饼和阿来每次都没来得及吃的果仁。

  后来的日子里,阿来吃过苏杭繁复细腻的冰皮月饼,吃过两广精致巧雅的港味月饼,吃过内蒙大而酥香的脆皮月饼,但带有外婆味道的月饼却是记忆里最香甜的味道。

  今年的中秋阿来没有吃月饼,因为,再没有人用赣南的轻音语调低低地唤我一声——“阿来”,回来的来。

田家村 礼泉县 北金庄村委会 王浜头村 老房身乡
北店子 群石小学 佛爷洞乡 渭南地区 虹园经济管理区
网吧加盟 粗粮早餐加盟 早餐类加盟 北京早餐车加盟 传统早餐店加盟
粗粮早餐加盟 早饭加盟 春光早餐加盟 学生早餐加盟 特色早餐店加盟
早点加盟小吃 绝味加盟 四川特色早点加盟 早点小吃加盟连锁 加盟早点车
全福早餐加盟 加盟特色早点 首钢早餐加盟 酸奶加盟 加盟特色早点