https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

http://e9m9cu.ycjtzn.com

http://byl7g8.whylg.com

http://rqcnny.ningyujun.com

http://pmcxtf.jlfcjc.com

http://fao3sc.cnjinmiao.com

http://w4yav2.jiazheng168.com

http://jjznkw.jlfcjc.com

http://nm9zym.xzmtwk.com

http://cznfes.mtbtees.com

http://9myfgq.shuttergut.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 社会万象

本溪:八旬志愿者20年制作板报400多期

传奇私服架设 潜水者们将小船系在货船裸露部分,然后潜如水下探索,发现这艘船长69米。

作者:金松

2018-10-24 14:03   来源:辽沈晚报  
分享到:

 在本溪南地街道福利社区,你会经常看到这样一位老人,他身体单薄,却忙忙碌碌、精神头十足。他就是已经年过八旬的党员志愿者沈梦村。

 沈梦村常说:怎样才能把刹那化为永恒?那就是像雷锋同志那样,把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。

 为此,沈梦村把退休当成转岗,在社区奉献余热,20多年来为社区制作板报400多期,图文并茂,深受居民喜爱。

 做板报弘扬人间美善

 今年84岁的沈梦村退休前是铁路本溪车务段技术室主任、党支部书记。

 兢兢业业工作了40多年,突然不用上班了,沈梦村还真有点不适应,总觉得自己身体还挺好,还能干点什么。

 于是,沈梦村把自己定位在社区志愿者,先后担任过福利社区党委宣传委员、党员志愿者队队长、银发巡逻队队长等,还主动承担起社区板报的制作任务,成了社区政策、科普、文教的义务宣传员。

 为了办好板报,沈梦村每天都要查阅报纸、杂志、做笔记,还要到网站上搜集各种图片,再到复印社打印出来。这样,不管是日常板报、会议标语,还是紧急宣传任务,他都能周密构思、精益求精,也都有足够的素材。

 从1995年退休到现在,沈梦村制作板报400多期,有“迎七一图片展”“庆国庆图片展”“学习郭明义图片展”“喜迎党的十八大”“星级社区创建、精品小区建设”等图片展,还有养生常识、养老知识、身边小事……

 社区居民说,沈老的板报好看、有用。

 社区干部说,沈老的板报内容新颖、版面美观、图文并茂、语言活泼,常常记录社区居民身边的大事小情,弘扬美善,社区居民有啥意见建议也都能反映出来,深受居民喜爱。义务做社区的“勤杂工”

 社区虽小,杂事却多,沈梦村就是社区的“勤杂工”。

 他常年义务维护小区墙面卫生,20年如一日清理公共花坛、清除杂草、养花浇花……看到乱扔乱倒垃圾的住户,他就会主动上前劝导,心平气和地把对方说得心服口服。

 近年来,“城市牛皮癣”泛滥,小区里到处都是。这些小广告多是用不干胶制成的,这边社区刚组织人清除完,过一晚上就又糊上了。

 沈梦村就主动承担起清除乱贴乱画的工作,一有空闲就拿起小铲子。

 社区要给他报酬,他却说:这是我作为一名党员应该做的,没什么。

 作为银发巡逻队队长,沈梦村还主动担当起为社区居民义务巡逻的任务,只要有空,他都戴上红袖标在社区里巡逻。

 有一次巡逻时发现一个人行迹可疑,他紧紧跟踪,确认这是一个小偷,及时报案,避免了居民的财产损失。


(责任编辑:田晶)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
渡头围 康乐街 巢头顶 水鸣镇 伽师县
玉张东村村委会 南坎 壁山乡 冉启根 打斗角
湖北早餐加盟 正宗早点加盟 早点豆浆加盟 书店加盟 特色早点加盟店排行榜
移动早餐加盟 早餐连锁店 众望早餐加盟 天津早餐加盟 早点加盟小吃
早餐包子店加盟 小投资加盟店 天津早餐加盟 学生早餐加盟 早餐连锁店
加盟早点车 早餐粥车加盟 四川早点加盟 春光早点加盟 江苏早餐加盟