https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

http://iqhg0c.0731ysh.cn

http://qiq6ub.fmcflagbag.com

http://gfswjq.ljunet.com

http://ra19w0.hhwan.net

http://ltlraw.songtancun.com

http://osk6fn.flygm77.com

http://iaclyv.crc2102.com

http://ybts6g.czyinjian.com

http://0w6uip.1532hz.com

http://rj1yc6.herb6.com

河源新闻网由河源晚报社主办!新闻网旗下: 在线数字报 | 汽车频道
当前位置:河源新闻网 >> 新闻 > 民生新闻 > 阅读新闻

我市律师到基层开展法律宣传 为群众提供免费服务

9月25日是全国第十五个律师宣传日。当日上午,省律师协会、市司法局、市律师协会、江东新区普法办、古竹镇人民政府联合在江东新区古竹镇开展9·25律师宣传日义务法律咨询活动,为群众提供免费的法律服务。
最新传奇sf 下一步,关爱夕阳长者午餐项目将进行全市范围宣传和推广。

本报讯 记者 彭茂洋 9月25日是全国第十五个律师宣传日。当日上午,省律师协会、市司法局、市律师协会、江东新区普法办、古竹镇人民政府联合在江东新区古竹镇开展9·25律师宣传日义务法律咨询活动,为群众提供免费的法律服务。

本次共组织了全市24家律师事务所参与,来自各律师事务所的骨干精英律师现场为前来咨询的群众提供免费法律咨询服务,内容包括:婚姻家庭继承、刑事法律、民事代理、商事案件、交通事故、劳动仲裁等。现场还通过对群众咨询的具体案情进行分析讲解和向群众发放宣传材料,在解决群众燃眉之急的同时,提升《中华人民共和国宪法》、智慧法援平台及如何办理法律援助等在民众中的知晓率,进一步引导民众获取有效的法律援助,维护自身的切实利益。

此外,律师们还主动为群众开展扫黑除恶宣传,鼓励和引导群众积极举报涉黑涉恶犯罪人员,积极维护社会和谐稳定和居民生活的幸福安宁,让法制宣传真正走进乡镇、社区,让法治理念深深扎根于基层群众心中。市律师协会副会长朱小红表示,开展活动的主要目的在于送法下基层送法下乡,希望通过普法让老百姓更加了解法律,并且在遇到问题或困难的时候可以通过正当的法律途径来维护自己的合法权益。

新闻1+1

新执业律师集体宣誓

本报讯 记者 彭茂洋 25日下午,市司法局根据我市新执业律师实际,组织2017-2018年度以来新执业律师进行宣誓。

“我志愿成为一名中华人民共和国执业律师,我保证忠实履行中国特色社会主义法律工作者的神圣使命……”新执业律师面向国旗庄严宣誓,誓会恪守职业底线,维护法律尊严。

同时,在宣誓仪式上,还对新执业律师及参与该活动的47名申请执业人员进行了岗前培训。培训要求,新执业律师需依法依规诚信执业,在坚持党的正确领导,提高政治站位的同时,要善于学习,勇于创新,谨言慎行,恪守律师职业底线,将为人民服务的政治要求,转化成法治实践中维护好每一位公民的合法权益,在构建公共法律服务体系上有新担当、新作为。为河源建设成为我省绿色发展的示范区、融入粤港澳大湾区的生态排头兵,提供优质高效的法律服务。-------------------------------------------------------------------------
河源新闻网独家稿件,如需转载,请注明出处,否则后果自负
商务合作联系网站管理员(QQ/微信:10117807)
-------------------------------------------------------------------------
相关热词搜索:法律宣传 免费服务 基层

相关阅读

热点图片

  • 头条新闻
  • 新闻推荐

最新专题

更多 >>

热度排行

关于我们 | 广告服务 | 友情链接 | 案例展示 | 联系我们 | 版权声明
岩脚镇 张庄 普渡 大王庄林胜里 石园东苑社区
广东惠阳区新圩镇 西九吉 花园城 训练大队 吉诺卡斯特城
早餐项目加盟 来加盟 湖南特色早点加盟 早餐饮品加盟 早点店加盟
早点招聘 投资加盟店 早点加盟网 上海早点加盟店 早点小吃加盟网
早点铺加盟 早饭加盟 早点小吃加盟店 早餐连锁店 早餐粥车
小投资加盟店 大福来早点加盟 卖早餐加盟 中式早点快餐加盟 全福早餐加盟