https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

http://spbnmy.royalmary.net

http://zwhf59.dushisuanlafen.cn

http://sgs25e.ryujry.com

http://dviroa.52d7j.com

http://rmadyp.jwanjin.com

http://qp7zwz.yohumall.com

http://4s4pkm.dnfsfkfw.com

http://2qxe47.shxfchotel.com

http://ghurre.ljunet.com

http://xsgqpb.sxtljt.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 健康 >>  正文

美容院害惨多少女人 这些坑人项目千万别再做

发稿时间:2018-10-24 09:17:00 来源:楚天都市报 中国青年网
奇迹mu装备镶嵌 此时,离加油点几米远的一间简易小房子里,窗户打开了,紧接着,穿着紫红色T恤的一位中年男子走出门外。

 爱美之心人皆有之,美丽是很多女人毕生的追求。

 有需求就有市场。据统计,截至2017年底,全国美容企业数量达13.7万家,营业收入1687亿元。

(配图,图文无关)

 原本保养美容是一件好事,但一些不良商家为了赚钱,用一些看起来高大上的项目来欺骗你,不仅骗钱还让你达不到美容的效果,甚至伤害身体。今天,我们就来揭露那些坑人的美容项目。

某美容院里的保养项目

 坑人项目一:卵巢保养

 不少美容院都会宣传“卵巢保养”的种种好处:健康卵子、延缓衰老、调节痛经、良好睡眠、增强性趣……看到这么多功效,大家都会心动一下。然而实际上,“卵巢保养”不仅没有用,甚至还暗藏风险。

 专家:正常的卵巢,是按摩不到的。很多美容院所说的卵巢按摩,其实就是抹点精油或药膏,按摩一下。实际上,因为卵巢位置在盆腔深处,一般按摩是根本触及不到卵巢的。这些“美容按摩师”们真的只是在给你揉肚子。如果真的摸到了,那说明卵巢可能已经出问题,随意乱揉不仅不能保养,反而可能会按出事。

卵巢位置示意图

 坑人项目二:乳房保健

 乳房保健或者乳房按摩,也是很多美容院的热门项目之一。很多美容院都宣称:乳房按摩可以治疗乳腺增生、乳腺纤维腺瘤等疾病,并且还有丰胸项目。这些听起来很美好,但是事实上,乳房按摩不能治病,反而可能越按越糟。

某美容院网站截图

 专家:乳房乱按是会出事的。

 乳腺增生主要和月经周期的激素水平变化有关,临床上95%的乳腺小叶增生不会癌变,绝经后也会慢慢好转,并不需要所谓的按摩保养。如果只是没用那还好,但娇嫩的乳房,乱按是会出事的。

 坑人项目三:排毒养生

 “排毒养生”也是很多美容院的重头戏,从肾脏排毒、肝脏排毒再到大肠排毒,火疗、水疗、汗蒸……可谓是花样百出。

 专家:实际上人体不需要所谓的“排毒”。

 首先,人体并没有什么毒 。出汗、排便……都是正常的新陈代谢过程,一些代谢废物会随之排出,但和排毒没什么关系。

 其次,就算环境中有一些有毒有害的物质,我们还有皮肤、肝脏、免疫系统等器官来帮我们抵抗或清除它们。

(配图,图文无关)

 坑人项目四:黄金焕肤

 中国人喜欢黄金,又传说黄金具有各种各样的护肤作用,于是美容院里也都有奢华的黄金美容项目。他们宣称可以抗炎,提亮肤色,排毒,抗老,美白……

 专家:没有任何作用。

 实际上涂在你脸上的黄金是食用金箔,它的厚度是0.08毫米左右,金本身的化学性质很稳定,所以上脸也不会有太多致敏问题。但也正因为它无法被皮肤吸收,所以也根本不会对皮肤有什么改善作用。好比你在脸上戴个面具,你期待它能带来抗老美白效果,那真的是想多了。

传说中的“黄金焕肤”

 坑人项目五:淋巴排毒

 淋巴如果出了问题,那么人体的免疫系统也会遭到威胁,所以淋巴排毒这种护肤疗程也是美容院常客。他们声称能排毒,刺激微循环,提升免疫力,舒压……

 专家:这些功效都是想象出来的。淋巴被病毒入侵的确会产生各种问题,但是想要把病毒排出也不是靠按摩淋巴就能获得的,护肤品更不可能从皮肤渗透到淋巴里杀死细菌病毒。坑人项目六:注氧美肤

 给皮肤注入氧气,让皮肤更好呼吸,同时可以加快肌肤的代谢,可以起到活化细胞、补水、镇静的作用。

 专家:这里所谓的含氧只是品牌的一个噱头。

 所谓的氧气也都是以水的形式存在的,因为护肤品公司认为一氧化二氢(H?O)也算含氧的一种形式。

(配图,图文无关)

 坑人项目七:干细胞美容

 通过给皮肤注入动物植物干细胞,让肌肤细胞达到重生修护的目的,可以抗老、抗皱、提拉、紧致……

 专家:假的!

 首先大家要明确一点,那就是护肤品中添加的成分必须都是“死”的,也就是说它们都是没有生命活动的。而所谓的干细胞一旦死亡,那么也就起不到所谓的护肤效果了。

 其次,即便真的有活的干细胞加入护肤品中,你涂抹以后到底是希望它在你脸上长出植物细胞还是其他牛羊组织器官呢?这些都是骗人的把戏罢了。

此前有专家称干细胞疗法和喝尿疗法差不多

 坑人项目八:快速美白

 有些女性对美白的痴迷程度可谓疯狂,可以不计一切代价去美白,而且又没有耐心,所以号称能快速美白的项目和产品就出现了。

 专家:这样的产品分外涂和内服,都有副作用。

 外涂的产品大多含有铅汞,甚至激素,所以近年来皮肤科有越来越多激素依耐性皮炎患者,表现为面部皮疹、发炎、发红、发烫,对热越来越不耐受,出现红血丝等症状。当皮肤屏障受损,还会爆发黄褐斑。

 而内服的其实就是美白丸,但实际上也有巨大安全隐患。美白丸一般都含有氨甲环酸、谷胱甘肽、半胱氨酸、vc等成分。但氨甲环酸、谷胱甘肽、半胱氨酸作为药物都是有副作用的,一定要谨慎使用。

 来源:健康时报(ID:jksb2013)

 原标题:美容院害惨多少女人,这些坑人的美容项目,千万别再做了!

责任编辑:海竹
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
于家务 中关村街道 南湖老村 北南蔡乡 钦州湾海鲜城
东二经路 太阳殿 固堤 乌兰淖尔乡 怀柔文化馆
雄州早餐怎么加盟 清真早餐加盟 早点来早餐加盟 美味早点加盟 书店加盟
早餐的加盟 快餐早点加盟 天津早点加盟车 早点连锁加盟店 早点加盟店10大品牌
大华早点怎么加盟 早饭加盟 移动早点加盟 移动早餐加盟 早餐店加盟
雄州早餐怎么加盟 美味早餐加盟 早餐包子加盟 早点快餐加盟店 来加盟