https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

http://lt0k5d.tatytrade.com

http://oaxgu5.taskuler.com

http://mps06x.yushangcai.com

http://angf09.hbstbp.com

http://xa650g.akamiina.com

http://w7pwzh.gyaec.com

http://fild55.1532hz.com

http://gkruyf.jzytour.com

http://ltmgy6.fmcflagbag.com

http://aik5v0.npa911.com

国家能源局主管    中国电力传媒集团主办
您的位置> 首页->科技

泗阳“党员工匠坊”让电小二成发明家

1.95神龙合击 看到有乘客在拍摄视频,该导游大喊:录好了视频给我放到网上去,曝光!视频中还显示,该旅行团打出桂林之行只需8元的广告,其中包括往返大巴、用餐、住宿,以及4个购物点,并标注了自愿消费。

来源: 中国电力新闻网      日期:18.08.21

  中国电力新闻网讯 通讯员 乔 明 张耀西 报道 8月18日,国网泗阳县供电公司又收到了运维检修部QC小组研发的《一种新型配电高压柜核相器的研制》国家专利局寄来的技术发明专利通知书。这是该公司近两年来收到的第38个国家发明专利。“国家发明专利数不断增加,除了青年员工创新意识显著增强外,企业的‘党员工匠坊’也贡献很大。”该公司总经理、党委副书记历苗说。

  泗阳供电建立“党员工匠坊”,这让我们倍感新奇。历苗告诉我们,2016年3月“党员工匠坊”建立,是公司党委贯彻习近平总书记高质量发展、主动转变作风、发挥党员先锋模范作用的具体体现,在全国县级电力系统建立“党员工匠坊”还是第一家。“党员工匠坊”旨在展现供电人独特的研发匠心、创新活力与价值追求。

  “党员工匠坊”设立3个主要创新团队,分别由葛亮、苑超山、黄国民三位劳模牵头负责组建,70余名党员参与“工匠坊”,其中80后、90后党员占90%。“党员工匠坊”主要任务是开展创新攻关,解决在安全生产、电网建设和技术攻关方面的实际问题,为企业培养更多的业务骨干。在技术创新方面,以解决现场操作实际问题为目标,开展技术创新和技术攻关。由运维、检修、众能等劳模技师牵头,通过劳模讲堂、班组微课堂、互比互促等活动,形成创新平台培育劳模专家,劳模专家引领员工创新的新格局。

  “多元式培训、交叉式演练、混合式攻关”是“党员工匠坊”的一大特点,青年员工各自发挥专长,形成整体优势。物资管理创新团队结合当前“大数据”处理系统以及物资追踪技术的可靠性,探索构建出一套精益规范的物资仓储管理系统。由该公司发展建设部QC成果研发的《物资仓储管理辅助系统的研发与运用》一项创新成果荣获第24届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖。

  “党员工匠坊”激发了员工主动创新、攻坚克难、服务社会、体现价值的热情,让那些只会拿扳手、拿钳子的“电小二”成了潜心创新创造的发明家。去年以来,该公司1项QC成果获得“全国质量创新大赛一等奖”,1项管理创新成果获得“省企业管理现代化创新成果一等奖”,9项群创成果在省公司获奖,有17项QC创新成果和21项群创成果被国家发明专利授权。2013年以来,累计申报优秀创新成果124项,获得发明专利和实用新型专利69项。

  除此之外,“党员工匠坊”还营造了争先、领先、率先的文化氛围,锻造了员工勇于探索、敢于担当、乐于奉献的优秀品质,使一大批优秀新生代人才脱颖而出。共培育市级及以上劳模10人,新增初级、中级和高级职称125人;2名农电工获省公司年度“优秀人才”称号,8名业务骨干成为宿迁市“千名拔尖人才培养”工程培养对象。

  “党员工匠坊”发现问题、攻克问题,突破创新,成果显著。截至2018-10-24,国网泗阳供电公司实现连续安全生产11123天,并连续3年荣获“全国实施用户满意工程服务类”用户满意单位。

责任编辑:周小博  投稿邮箱:网上投稿

附件:

  【稿件声明】凡来源出自中国电力新闻网的稿件,版权均归中国电力新闻网所有。如需转载请注明出处,想了解 更多精彩内容,请登录网站:http://www-cpnn-com-cn.bandebrewing.com

相关新闻
长操 汕头 农校 北京颐和园 七星台镇
策勒乡 盘龙镇 白荡海小区 牡丹镇 枝柘坪
早点小吃加盟店 杨国福麻辣烫加盟 北京早点摊加盟 早点加盟店10大品牌 范征早餐加盟
早点加盟车 上海早点加盟 粗粮早餐加盟 雄州早餐加盟电话 早点小吃加盟连锁
早点来加盟 健康早餐店加盟 全球加盟网 亿家乐早餐加盟 包子早餐加盟
山东早点加盟 哪家早点加盟好 全福早餐加盟 北京特色早点加盟 动漫加盟