https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

http://klfxyk.289ad.com

http://4mnomw.cdlinghang.com

http://izkbeu.iphacts.com

http://79pr5z.xturbate.com

http://4xnqo5.sthghrh.com

http://9n0yz9.sxtljt.com

http://zalb2h.fygame.net

http://vviopd.jandatours.com

http://rvfpmy.91qiumoji.cn

http://cdrvzm.joytamil.com

西安航天动力研究所:张小平自行离所,须回来脱密

2018-10-23 07:12:48 来源: 澎湃新闻(上海)
0
分享到:
T + -

(原标题:西安航天动力研究所:张小平脱密期内离职,脱密期为2年)

西安航天动力研究所:张小平脱密期内离职

9月27日晚,西安航天动力研究所在其网站发布关于张小平离职事件的情况说明。

说明全文:

近日,西安航天动力研究所原副主任设计师张小平离职事件引发社会较大范围关注。为回应公众关切,西安航天动力研究所现将有关情况说明如下:

一、张小平个人基本情况

张小平1994年入职西安航天动力研究所,2011年8月取得研究员资格,2015年3月起担任低温推进剂发动机型号副主任设计师,从事液氧煤油高压补燃和液氧甲烷发动机系统设计,参与了多项低温发动机项目论证。

二、张小平脱密期内离职情况

2018年3月,张小平向西安航天动力研究所提出辞职申请。出于爱惜人才考虑,西安航天动力研究所与张小平进行了多次沟通和挽留,但其离职意向坚决,并在单位未批准的情况下自行离所。

由于张小平为国家重要涉密人员,根据保密法和单位相关规定,离职前必须在所内非密岗位进行脱密,脱密期为2年。为此,2018年4月,西安航天动力研究所与张小平进行谈话,向其解读离职流程及脱密期管理规定,告知其须遵守国家保密规定,回单位履行脱密义务。但张小平仍然自行离所,对保守国家秘密和单位技术秘密带来了较大隐患。

三、《张小平参与我所型号研制情况》材料相关说明

鉴于以上情况,西安航天动力研究所向西安市劳动争议仲裁委员会提起仲裁申请,要求张小平继续履行聘用合同,按脱密期管理规定回所脱密。

2018-10-23,根据律师意见,西安航天动力研究所承办人向仲裁庭提交了《张小平参与我所型号研制情况》材料。承办人因急于达到让其回所脱密的目的,在材料中措辞失当,夸大了张小平在所参与研制项目中的地位和作用。该材料经张小平个人朋友圈发布后,扩散到网络上,引起了较高的关注度和一些误解、误读,产生了不良影响。今后,我们将加强内部管理,在工作中更加严格、严谨,避免此类事件再次发生。

感谢大家对我们的关注和支持!

2018-10-23

乔俊婧 本文来源:澎湃新闻 责任编辑:乔俊婧_NBJ11279
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

任志强:有钱人不说的赚钱真相最致命

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页返回科技首页
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x
天马山街道 苏丹港 吉祥路 烟雨社区 金冈食品
招丰社区 麻章镇 柏果树 上秃亥乡 东拉乡
早点加盟店10大品牌 早餐豆腐脑加盟 雄州早餐加盟 学生早餐加盟 早餐系列
早点连锁加盟 养生早餐加盟 油条早餐加盟 特许加盟 豆浆早餐加盟
酒店加盟 早点加盟培训 早餐店加盟 五芳斋早餐加盟 汤包加盟
天津早餐加盟 早餐包子店加盟 早餐行业加盟 早餐面馆加盟 北京早点加盟