https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/04x264/

http://r45za4.hbstbp.com

http://bpvkxf.tssbsi.com

http://jo9dss.suvichebq.com

http://shgg2p.eheeyf.com

http://pyb0v1.crc2102.com

http://fdcb45.gmcproshot.com

http://gnt6do.bhxwjy.com

http://tfmg1f.loftsms.com

http://e4taqt.gdhuaxi.com

http://tp1hhm.jisusj.com

注册
刘奇出席全省宣传思想工作会议:讲好江西故事 传播江西声音

刘奇:打好“秋冬会战” 确保年度脱贫任务圆满收官

奇迹私服发布 在大路乡新桥冯村一组贫困户余春林家中,石玉华与他边吃、边拉家常,详细了解他的家庭收入、生产状况、孩子就业、就学等情况,以及有哪些需要帮助解决的困难。


来源:中国江西网-江西日报

9月27日,省委、省政府召开全省脱贫攻坚工作电视电话会议,启动“秋冬会战”。省委书记刘奇出席并讲话。

本报讯 (记者刘勇、郑颖)9月27日,省委、省政府召开全省脱贫攻坚工作电视电话会议,启动“秋冬会战”。省委书记刘奇出席并讲话。他强调,各地各部门要乘势而上,克难而进,坚持一手抓问题导向、强化整改落实,一手抓目标导向、强化任务落实,坚决打好“秋冬会战”,推动脱贫攻坚各项工作向纵深发展,确保年度脱贫目标任务圆满收官,为打赢精准脱贫三年行动攻坚战开好局、起好步。

省委副书记、代省长易炼红主持会议,省领导李炳军、赵力平出席。副省长胡强通报国务院扶贫开发领导小组督查组对我省督查情况,就我省2018年脱贫攻坚“秋冬会战”行动方案作说明。

刘奇指出,今年以来,全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,坚持思想不松懈、工作不松劲,紧盯年度目标,聚焦重点任务,开展“春季攻势”“夏季整改”行动,深入推进精准扶贫精准脱贫各项工作,脱贫攻坚取得阶段性成效,贫困群众获得感明显增强。

刘奇强调,打好精准脱贫攻坚战、实现贫困群众对美好生活的向往,是党中央着眼全局的重大部署,是对全世界作出的庄严承诺,更是我们党的初心和使命的重要体现。各地各部门要切实提高政治站位,把脱贫攻坚作为检验“两个坚决维护”的试金石,牢记初心使命,坚决对标中央要求,全力以赴打好脱贫攻坚这场硬仗。要把《习近平扶贫论述摘编》作为脱贫攻坚的行动指南,引导各级干部深入学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,深刻领会习近平总书记关于脱贫攻坚的新思想新观点新论断,切实用以指导推动脱贫攻坚工作,为打赢脱贫攻坚战注入强大的动力。

刘奇强调,各地各部门要突出主攻点,聚焦发力点,以细鞭长抽的韧劲和尽锐出战的干劲,紧盯目标抓推进,紧扣问题抓整改,紧密衔接抓部署,全力打好“秋冬会战”,确保年度脱贫目标任务圆满收官,压茬推进脱贫攻坚三年行动。要对照“秋冬会战”行动方案安排,严格目标标准,大力实施精准帮扶各项政策举措,着力攻克深度贫困,着力实施产业就业扶贫,着力兜牢民生保障,着力激发内生动力,进一步巩固提升脱贫成果,实现高质量、可持续脱贫。要切实加强党对脱贫攻坚全过程的领导,落实工作责任,加大扶贫投入,加强作风建设,夯实基层基础,进一步完善机制,构建大扶贫工作格局,为打好“秋冬会战”、打赢精准脱贫三年行动攻坚战提供坚实保障。

易炼红在主持时指出,要以更大力度实施靶向攻坚,聚焦深度贫困持续发力,聚焦“精准”二字持续发力,聚焦“造血功能”持续发力,高质量完成好年度目标任务。要以更实举措抓好问题整改,在健全帮扶体制机制、增强脱贫内生动力、加强干部作风建设上下更大功夫,举一反三,持续发力,确保各项问题不折不扣地整改到位。要以更严纪律强化工作落实,强化责任担当,严把工作标准,严守扶贫资金,奋力拿下脱贫攻坚战的“娄山关”“腊子口”。

会议以视频形式开到市县级。

[责任编辑:李波]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

免责声明

本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。提供该页内容是出于为广大网友提供参考信息为目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。用户不得用于任何商业目的,不得以任何方式修改本作品,基于此产生的法律责任凤凰网江西频道不承担连带责任。如有问题请联系city_jx@ifeng.com。

今日推荐

江西微信
凤凰新闻 天天有料
分享到:
农林路街道 钱相乡 大郊亭社区 石壁岽 电子城文化广场
十五画 大通街道 苏尔 杜阿拉 双岔乡
范征早餐加盟 全国招商加盟 中式早餐店加盟 广式早点加盟 加盟包子
山东早餐加盟 早点小吃加盟排行榜 早点加盟排行榜 早点加盟店排行榜 东北早餐加盟
早点豆浆加盟 早餐行业加盟 特色早点小吃加盟 汤包加盟 早点餐饮加盟
五芳斋早餐加盟 早点工程加盟 早餐粥车加盟 早餐项目加盟 包子早点加盟