https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

http://5xpmzh.yuquanled.com

http://ocueg1.tjhc022.com

http://ljqzbo.289ad.com

http://yai5nf.synhorn.com

http://i5ffhz.1532hz.com

http://wpmoqd.sthghrh.com

http://c5evtq.mirgene.com

http://v5twol.7dips.com

http://qi4x1k.cdlinghang.com

http://ywec9l.photowc.com

您所在位置:首页  >  要闻 > 正文

“瓷砖设计中国行”南宁站开幕 寻找新一代设计力量

2018-10-23 15:33 来源:南宁新闻网 作者:综合
奇迹私服发布 接下来,中赫国安的进攻配合依然打得有声有色,可惜胡延强和朴成的射门均未能帮助球队扩大领先优势。

 在广西壮族自治区成立60周年之际,在一系列重大活动中最受瞩目的非第12届中国(南宁)国际园博会莫属。作为本次园博会的举办地,南宁将首次以东道主的身份对外展示源自本土的园艺理念以及新生代的设计师力量。

 无独有偶,在园博盛世开幕前,一场与设计有关,探索瓷砖艺术与空间设计、生活美学的盛宴却先一步来袭。

 2018-10-23,金舵瓷砖携手搜狐焦点家居举办的“瓷砖设计中国行”主题沙龙活动第三站来到了绿城南宁。这一活动旨在为设计师搭建一个交流与提升的平台,通过活动挖掘设计新星,寻找新一代年轻设计力量。

 当天,金舵国内销售部总监颜利俭、金舵瓷砖南宁旗舰店总经理梁汝进、金舵策划部经理程小丽、金舵设计推广部经理赵海阳、四季海堂设计总监苏华君、风水设计大师罗丹、星艺设计组首席设计师陆飞,及现场数百名本土设计师、行业从业者,和众多行业媒体莅临现场。

 活动伊始,金舵集团总裁陈志杰以视频短片形式与参会者隔空见面,以“瓷砖设计中国行”发起人的身份介绍活动的初心与理念。他表示,希望通过“瓷砖设计中国行”一系列的主题沙龙活动,与设计师加深交流,给设计师提供一个交流、分享、学习的平台。这段话获得了在场众多与会者的首肯。

 金舵国内销售部总监颜利俭:关注设计变化,与设计师展开深入交流

 金舵国内销售部总监颜利俭作为首位发言者,他表示随着国内家居品牌消费意识增强,消费群体呈年轻化趋势,人们对居住空间的品质化需求日益增强,面对这样的新环境,金舵正在尝试以用户思维换位思考,推出了迎合消费者喜好的、越来越多款式的瓷砖。

 金舵营销总监颜利俭

 在谈到如何让设计师的方案既能体现瓷砖的实用性,又能表达出空间格调时,颜利俭表示,金舵研发并推出的设计园平台已经解决这一难题,设计园已建立了6大产品系统16个系列产品,包括仿古砖、通体大理石、大理石瓷砖、抛光砖等。设计师想要的瓷砖,都可以在设计园平台上找到对应的设计图,使用设计园能让设计师设计时更加便利,又可以用微信把方案分享给消费者,使消费者所见即所得。

 随后此次活动的东道主,金舵瓷砖南宁旗舰店总经理梁汝进代表南宁金舵致欢迎词,他从金舵的历史、金舵的新产品以及设计园平台等方面逐一介绍,他呼吁“目前所有金舵人应该放在首位的就是消费者的体验”,从而把活动带入高潮阶段。

 金舵瓷砖南宁旗舰店总经理梁汝进

 三位知名设计师轮流上阵,上演一场装修美学的饕餮盛宴

 知名设计师代表苏华君、罗丹、陆飞围绕“设计”为现场的数百名设计师带来了一场酣畅淋漓的分享。风水设计大师罗丹从风水的由来、风水的发展、城市风水欣赏等方面讲诉了家居风水美学的空间规划,引来现场阵阵掌声。

 星艺设计首席设计师陆飞则从硬装话题入手,以他近期做的两个案例举例,分别从隐藏式设计、墙面设计、地面设计等方面,为大家剖析如何才能达到硬装的最佳效果。他表示,真正懂生活懂品质的人会明白,硬装是软装的基础,硬装的作用不容轻视。

 最后,四季海堂设计总监苏华君就设计搭配话题带来了他的一番设计感悟,在讲述软装各种风格要素以及运用搭配时,他强调在家装设计中,不管是软装的风格还是软装的格调,甚至是每一个小元素都应注重搭配,每一个成功案例的背后都是设计师通过物品陈列来折射出他对美好生活的情感表达。他的这一观点获得了在场设计同仁的纷纷认同。

 

 南宁设计师代表罗丹、苏华君、陆飞

 分享过后台下听众争先提问,现场气氛火爆异常。更有人热情高涨的表示“好久没听过像这样既有规模又有干货的沙龙了”。

 “设计神器”登台,引台下无数关注

 最后环节上,金舵设计推广部经理赵海阳带来了沙龙的重头戏——号称“设计神器”金舵设计园平台的介绍。他从场景出发,详细全面的为设计师们讲解了金舵瓷砖耗时三年所打造这一设计神器的作用及使用方法,并呼吁在场设计师的加入,让家居设计真正的实现从设计到落地的“所见即所得”。

 金舵设计推广部经理赵海阳

 根据现场公布的最新数据,目前金舵设计园积累了200000+高清原创图,30000+模型图,相对于两个月前的成都站沙龙,数据正在强势的增长中。后续设计园又会给我们带来哪些惊喜呢?让我们一起期待“瓷砖设计中国行”下一城、下一场......

 2018-10-23,湖南凤凰古城见!

编辑:罗宁


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
县街镇 兴盛召 龙河 百良镇 三宝洪路
东村居委会 汤营村 龚家碾 图木舒克市 河北省沧州市盐山
早餐免费加盟 东北早餐加盟 便民早点加盟 包子早点加盟 早餐馅饼加盟
早餐加盟开店 正宗早点加盟 广式早点加盟 哪家早点加盟好 早点加盟排行榜
河北早餐加盟 北京早点摊加盟 我想加盟早点 加盟早点店 春光早点加盟
品牌早餐店加盟 北京早点 早餐亭加盟 江苏早点加盟 早餐早点店加盟