https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/e25467/

http://16erub.52d7j.com

http://9bnhub.bipcgroup.com

http://sehcu6.bhxwjy.com

http://lkcbfc.flygm77.com

http://wuhcbn.louisfav.com

http://1zbybn.cg724.com

http://goqt99.whylg.com

http://6ylj6q.jisusj.com

http://bzgk6y.kvpdesign.com

http://6slvdl.zinnheini.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网凌云部门乡镇—正文
身在下甲 必争上游
——记凌云县下甲镇党委书记黄永辉
来源:百色新闻网 作者:黄元荣 游本标 发布时间:2018-10-24 11:31:18

????百色新闻网通讯员黄元荣?游本标

????近日周末早上,凌云县下甲镇党委书记黄永辉早早便来到河洲村分洲别院项目现场,一边协调征地工作,一边征求当地村民的意见。“下甲镇离县城不到十公里,我们要建设‘泗水缤纷’田园综合体,真正将下甲镇打造成凌云独具特色的旅游休闲度假区,我们要乘此东风真正融入泗水河的上游县城,让我们全镇人民都受益!”

????“我身在下甲,必定要带领群众争当融入县城的城市圈,让下甲镇人民过上城市的生活!”黄永辉说。黄永辉历任过乡镇宣委、组委、人大主席、镇长、书记和县直副职,无论在哪个岗位,他都锐意进取,扎实工作,在每个岗位都取得了突出成绩,特别是到下甲镇任职以来,黄永辉以其敏锐超前的思维,勤劳恳干的作风,为下甲镇融入凌云县城的发展作出了突出贡献。

????身体力行,坚持党组织全覆盖

????“在基层一线,必须坚定对党忠诚才能做好群众工作!”黄永辉不仅这样说也是这样做的,他始终把对党忠诚融入血液,黄永辉时刻牢记党员身份、敢于亮出党员身份,自觉以党员标准约束规范自己,对党忠诚、为党工作、向党负责,用实际行动践行入党誓言。自担任党委书记以来,黄永辉建立健全了党委工作各项规章制度,高标准严要求建设村级党支部,先后投入770多万元新建(维修)河洲、加西、双达等6个村级公共服务中心,安排每个村一定的党建工作经费;成立党员志愿者服务队;在2017年的村“两委”换届选举中,推行“5544”工作法等一系列举措,不断增强了基层各级党委组织的战斗力、凝聚力、号召力,使全镇活跃在党的号召下。

????两年多来,他政治立场坚定,以实干创新求发展的精神强化作风建设。他始终把脱贫攻坚和广西百镇名镇建设作为工作的重中之重,带着政策解决征地难题、带着公正解决征地争议、带着感情解决群众困难,努力做好集镇管理、分洲易地扶贫搬迁、乐百高速公路(下甲段)等重大工程建设征地、拆迁的服务保障工作。同时,他积极推进农业现代化规模发展,依托凌云县桑蚕示范基地——加西桑蚕基地建设,镇、村联动引导群众发展桑蚕、油茶、蔬菜种植以及林下养鸡等特色产业;发展旅游观光经济,推进农业产业化结构调整,以峰洋村巴林农庄文化长廊、村加西村葡萄基地、水陆村百香果基地等项目为依托,努力打造优质水果供应基地和生态文化旅游观光园。

????为把集镇“规划蓝图”做到底,两年多来,他坚持带领全镇干部开展集镇建设管理,成立城镇管理执法队,先后拆除了乱搭乱建棚舍25座、乱摆摊点68个、违法建筑18栋,有效制止“两违”行为152次等等,为下甲镇建成百镇示范小镇提供了坚实和强有力的保障。此外,该镇通过能人带动等强有力的措施,狠抓村集体经济建设,基层组织建设后劲十足,截至今年8月,全镇10个村已有4个村集体经济收入超过5万元,3个村超过3万元,预计年底10个村的集体经济都超过3万元。全力促进乡风文明建设,率先在加西村开展凌云县脱贫攻坚“八个一”宣传试点,并2018年成功举办下甲镇首届全民体育运动会。

????为民请命,始终为民谋福祉

????发展的最终目的是为民谋福祉,黄永辉深知一切发展就是为了群众。他始终真心服务群众、真心贴近群众,思民之忧。今年,该镇共派出26名驻村工作队员(第一书记)和351名帮扶干部与1098户贫困户结成对子,共走访贫困群众12958次31800余人次,帮助群众解决困难583个。

????两年多来,他勤政为民谋福祉,改善民生提升集镇品位,积极推进集镇建设、乡镇道路、农村垃圾清洁工程、镇村联动工程等工程。出动机械5000多辆次,民工12000余人次,清运垃圾26500多车次,对全镇10个村,145个自然屯,183个村小组进行了环境卫生集中整治;对集镇的大街小巷路面、水电管网等进行提级改造,完成路面硬化5万余平方米,新建污水处理厂1座,铺设污水管网5000余米,安装路灯120盏,有效地改善了集镇群众的居住生活条件,促使集镇美化、亮点频现。带头组织镇、村干部对全镇8座直排猪场(栏)进行拆除。同时,先后投资430多万元的农村饮水改善工程,新建1座集镇自来水厂,让全镇2万多群众喝上干净的自来水;投资1400多万元完成了45公里的村屯道路建设(硬化);投资295.4万元为131农户进行危房改造;新建修缮村民休闲活动场所10个,并配有健身器材等设施,提升群众生活品质,丰富群众业余生活。

????艰苦创业,带领团队争上游

????他作为班子的带头人和主心骨,始终以身作则并严格要求身边的班子成员要绷紧廉洁从政这根弦,严格履行好党风廉政建设的主体责任,做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

????黄永辉始终把团结作为推进工作的重要着力点,带头搞好团结,建立信任,不猜疑、不设防,带领出一个有知识、有能力、有修养、有原则的战斗集体。他在干部队伍管理上出实招,有针对性地培养76名政治立场坚定、带头致富能力强的农村经济能人进入村“两委”班子,干部队伍整体素质不断提高。他对歪风邪气坚决给予抵制,毫不留情的对103人次迟到早退等纪律散漫人员进行通报批评,开展诫勉谈话20次,对16人进行党内警告处分,产生了威慑力,有效的教育和警示了一大批党员干部。

????“常修为政之德,常思贪欲之害,常怀律己之心。”这是黄永辉作为一名党员领导干部对自身行为的准绳,“克己奉公,勤政廉洁”这是黄永辉身为一名基层党员领导干部对人身价值的追求,也是他全心全意为人民服务的体现。???

(网络编辑:莫萧仟)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
工作队出钱出点 ...
凌云:狠抓质量 ...
沙里瑶族乡6个村...
凌云食药监局集 ...
安水村:文体活 ...
下甲镇举办首届 ...
朝里:高山岭岭 ...
陇槐村:追忆激 ...
 
 
 
  推荐图片
亲人见证荣光!武警 ...
“德保人民庆盛世, ...
  推荐新闻
· 身在下甲 必争上游
· 工作队出钱出点子 为背陇瑶喜办庆丰宴
· 逻楼镇163户贫困户喜抽新房
· 凌云:狠抓质量源头 保障中秋月饼安全
· 朝里瑶族乡:抓好基层党建 提升脱贫攻坚实效
· 朝里:中秋未到月饼香
· 泗城镇:坚持“头雁”引领 助推脱贫攻坚
· 沙里瑶族乡6个村获得市级“红旗村”荣誉称号
· 逻楼镇:“三方”见面激发贫困户脱贫内生动力
· 凌云食药监局集体约谈全县网络订餐平台负责人
· 安水村:文体活动闹起来 村庄百姓乐翻天
· 玉洪瑶族乡:培育“五最”新型农民 引领文明...
· 朝里瑶族乡领导干部放弃“双休”:全力做好 ...
· 下甲镇扎实推进精准扶贫工作
· 下甲镇扎实开展基层党建工作促发展
· 下甲镇举办首届全民体育运动会
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

乐政务村 深塘里 红十月 一环路大石路口 马河镇
北苑路大屯北站 山阴小区 东关街道 唐代桑树 福德镇
春光早餐加盟 灯饰加盟 早点加盟好项目 知名早餐加盟 天津早点加盟车
早点小吃加盟网 早点小吃加盟店 众望早餐加盟 早餐面馆加盟 早餐配送加盟
港式早点加盟 北京早点车加盟 天津早点加盟车 早点加盟店有哪些l 早点招聘
雄州早餐加盟电话 美式早餐加盟 豆浆早餐加盟 湖南特色早点加盟 杨国福麻辣烫加盟费