https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/25393y/

http://dfylol.fsl-wa.com

http://urud85.trhsrsrth.com

http://sv5tmt.cnhuajiao.com

http://aoaktv.qianlle.com

http://vtvbdr.ganghuagas.com

http://vxawpw.npa911.com

http://1lsfhf.zinnheini.com

http://i0u6yl.fastwinbt.com

http://qo0xu5.totiptap.com

http://o1rqnl.jyzpsh.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 社会 >>  正文

这名国家一等功臣,"隐姓埋名"37年,只为了……

发稿时间:2018-10-23 05:34:00 来源:新华社 中国青年网
奇迹sf发布 玖富牵手人保、太平两大险企上线履约险3月19日,玖富普惠发布保障计划升级公告称,继与太平财险合作为平台用户提供一年期以内借款履约保证保险保障之后,中国人保财险也加入玖富平台的履约保证保险保障计划。

 他是国家的一等功臣

 我军历史上3次击落

 美制U-2型高空侦察机

 两次就有他的参与

 退役后,他保守国家秘密

 “隐姓埋名”37年

 他就是77岁的吴洪甫

 他用一生诠释了

 “退伍不褪色、退役不退志”的

 革命军人本色

9月6日,人民日报、新华社、光明日报对这位退伍老兵进行了集中报道。

干惊天动地事

 精准测算,击落敌方“U-2”飞机

 1959年12月,18岁的吴洪甫成为中国空军地空导弹二营一名标图员。

 参加这支部队要经过严格的审查。吴洪甫刚进军营,保卫干事就对他宣布纪律:工作性质、驻地不得对任何人讲,包括父母妻儿……

 作为一名标图员,吴洪甫负责导弹发射定位工作,他头脑灵活、训练刻苦,很快就成了技术标兵,获得一级技术能手的称号。

 2018-10-23,一架美制“U-2”高空侦察机由平漂岛上空窜入江西省鄱阳湖上空,进入了空军地空导弹部队二营火力范围。

 “发现目标!”听到指令,负责导弹发射定位工作的吴洪甫快速测算数据,准确地把“U-2”高空侦察机的航迹标在标图板上,并上传给指挥部。

 随着二营营长岳振华一声令下,三发导弹直冲云霄。

 “轰”的一声巨响,爆炸声传来,敌机瞬间便被击落。

 这是我军首次击落“U-2”高空侦察机。

 1963年11月,吴洪甫和战友们再次用精准测算的数据引导成功击落敌第二架U-2型高空侦察机,因为战绩突出,中央军委、国防部授予吴洪甫个人一等功。

 2018-10-23是吴洪甫终生难忘的日子,他和战友在人民大会堂受到了毛泽东等党和国家领导人的亲切接见,那张毛主席与二营官兵的合影也成为吴洪甫最珍贵的东西,在家里遭遇洪灾时,他首先抢救的就是这张合影。

做“隐姓埋名”人

 保守秘密,本本分分做农民

 1965年2月,吴洪甫退役了。临行前,保密干事对他宣布纪律:任何情况下都不能泄露军事机密。

 吴洪甫回到邢台市广宗县槐窝村老家后,就把立功证书压箱底儿,扛起锄头重新做农民。就连家人问起来,他也只是含糊地说:“在部队我就是个伙夫……”

 “过去只知道老吴当过兵,从没听他说起当过什么兵、打过什么仗。”乡亲们说。

 37年间,所有人都不知道,他是国家的一等功臣,即使在遭遇家庭变故,生活举步维艰时,他也守口如瓶,从未提起当年的战斗经历,更没有向政府提过任何要求。

 “老吴满脑子都是精忠报国,对村里的工作,他总是带头响应。”广宗县民政局干部宋惠曼说,上世纪90年代初,村集体计划流转村里闲置土地搞特色种植,因为不了解土地流转政策,村民们大都持观望态度,谁也不签合同,吴洪甫就第一个站出来支持,挨个给大伙儿做思想工作。

 血液里流淌红色基因

 军人本色,传承优良革命传统

 当年,吴洪甫7岁的儿子被同学误伤左眼,同学家长送来仅有的200元钱和几十斤粮票,吴洪甫体谅对方的难处,他劝媳妇说:“咱受过部队的教育,不能难为人家。”儿子出院前,他握着儿子的小手,内心充满愧疚,由于治疗不彻底,孩子的左眼失明了。

 “老吴能委屈自己,委屈亲人,却见不得别人作难。”槐窝村老支书杨洪文说,“吴洪甫保持了革命军人的本色,前半生他是英雄,后半生更是英雄。”

 2002年6月,吴洪甫在杂志上看到岳振华讲述击落U-2型高空侦察机的战斗经过,才知道这不再是国家机密了。他拿出了立功证书,家人和村民才知道,这个身边的老人竟是国家的一等功臣。

 2004年,当地民政部门查阅档案,在核实情况后专门为吴洪甫申请办理了优抚待遇,当地党委政府和各级民政部门也多次给予关心帮助。

 2008年,在得知吴洪甫的老伴患两侧股骨头坏死时,省慈善总会协调省优抚医院专门为她免费治疗。

 2011年7月,吴洪甫被广宗县文明办评为“广宗好人”;2012年8月,他被邢台市文明办评为“邢台好人”。如今,77岁的吴洪甫时常用当年的作战经历教育年轻人,要立志报效国家。

为这位无私奉献的老兵点!

责任编辑:高原
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
乔治敦 上郡 故陵镇 新立街社区 老台乡
罗定 南山窝 伯公窝 三岔河 大李窑
早点 加盟 早餐加盟网 早点豆浆加盟 加盟早点 饮料店加盟
移动早点加盟 早餐饮品加盟 正宗早点加盟 清真早餐加盟 大华早点怎么加盟
早点加盟好项目 春光早餐加盟 营养早点加盟 北京早点加盟 早点加盟项目
东北早餐加盟 早餐馅饼加盟 山东早点加盟 健康早餐店加盟 早餐加盟哪家好