https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

http://qh39mh.forgetz.com

http://zqsye8.joytamil.com

http://uxv5bj.itmcall.com

http://8pfr0m.xghuodai.com

http://10l9kc.319fbg.com

http://3nvj9d.metertube.com

http://irien2.0731ysh.cn

http://nw8atm.cherrychao.com

http://gwxtun.shtrgtr.com

http://uexvxx.jandatours.com

×

新闻首页 > 国内 > 正文

大师名匠助阵贫困村 赛出茶乡丰收好年景

2018-10-24 00:08:36 来源:中国新闻网
合击传奇网站 此外,她还主管罗伯特博世基金会的联络部。

福建安溪:大师名匠助阵贫困村赛出茶乡丰收好年景

  27日,在福建安溪县内地村举办的首届传统制茶技艺挑战赛上,主办方对赛出的茶王茶签约售卖,场面热烈。 陈德进 摄

 中新网泉州9月27日电 (郭斌 陈德进)“这可是网红茶,物有所值,好茶大家抢着要!”27日,在福建安溪县芦田镇内地村举办的首届传统制茶技艺挑战赛上,主办方对赛出的茶王茶进行签约售卖,反响热烈,这让内地驻村第一书记吴梅育颇为兴奋。

  “赛出来的好茶,很快就有了买家!”吴梅育谈到,此前他才把村里办茶赛的事情,发出朋友圈,城里很多人就一拥而来认购。“产品底子好,加上大师名匠手作,很有含金量,且顺带帮了贫困户,很有情怀,大家很捧场。”

图为茶王赛现场。 陈德进 摄

图为茶王赛现场。 陈德进 摄

  作为市级贫困村,内地村地处芦田偏远乡村,背靠4500亩原始森林,仅有的1500亩茶园,养在“绿水青山”人未识。吴梅育从泉州市发改局进驻当地后,就看好这里的茶叶。

  而安溪铁观音名匠之一、当地人杨木山,和吴梅育的想法一拍即合,当听到要办茶赛,就率先“腾出”自己茶山的茶青,供大家一起来“练手”。此前,芦田镇更是为杨木山成立专业合作社,以及名匠茶工坊,这一切都派上用场。

图为茶王赛颁奖仪式现场。 陈德进 摄

图为茶王赛颁奖仪式现场。 陈德进 摄

  25日,茶赛开场,10位安溪铁观音大师名匠悉数到场,和当地20户贫困茶农结对。“以‘一带二’模式,帮助茶农提高制茶技术。”芦田镇党委书记赵金忠表示。

  “和贫困户联手,把茶做好,就是最好的扶贫。”首届安溪铁观音大师李金登和贫困茶农杨连春、杨北海攀起了亲来。

  “大师亲手指导,拿奖没问题,制茶秘笈学到手,脱贫致富也应该是没问题的。”经过李金登一番指导,贫困茶农杨连春、杨北海满怀希望,颇有底气。

  事实上,随着安溪当地不遗余力建设生态茶庄园、力推一批安溪铁观音大师名匠等好做法,加之当地气象部门发布总体晴朗向好的气候预情,“重重迹象表明,金秋安溪铁观音将迎来丰收好年景。”李金登补充道。

  经过一天一夜角逐,大赛金银铜花落杨连春、杨北海、杨南海。一波欣喜未停,吴梅育旋即主持了一场签约售卖会,将当日赛出的茶王,卖出了好价钱。

  活动期间,还进行森林人家揭牌,推介内地村好好山好水好茶家。“警民共建”幸福院也顺利开张,关注关爱农村留守老人。(完)

作者: 编辑:未来网新闻侯智

快递小哥顶着台风清理路障

中央新闻网站  专注青少年领域

版权所有:共青团中央网络影视中心信息网络传播视听节目许可证0105108号 京ICP备13016345号-1

联系我们  |  关于我们  
1.png
沿南镇 圣人涧镇 东土村 世界遗产名录 春晖路街道
清泉铺村 安康县 临沂 幸福彝族拉祜族傣族镇 后石屋
安徽早点加盟 早餐免费加盟 全球加盟网 早餐包子加盟 河南早点加盟
凡夫子早餐加盟 美味早点加盟 东北早餐加盟 山东早餐加盟 小吃早点加盟
双合成早餐加盟 上海早点加盟店 哪家早点加盟好 江苏早餐加盟 灯饰加盟
北京早点小吃加盟店 湖北早餐加盟 北方早餐加盟 早餐店加盟 早餐粥店加盟