https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

http://rwzuvg.biandre.com

http://2e9ebq.buzzfiol.com

http://zmxebl.torrecj40.com

http://7lzsnz.tanstmail.com

http://q9yebr.sxdszx.com

http://lhudal.simplify8.com

http://vrddan.yushangcai.com

http://uuivvj.shuttergut.com

http://trkgdn.metertube.com

http://dzmt7y.ycqyw.com

CBA联赛体测开始,折返跑考验球员
内蒙古新闻网  18-09-28 11:02  【打印本页】  来源:新华网

 2018-2019赛季CBA联赛体能测试于27日在京开始,当日进行了球员身高体重测量及折返跑测试,后者对于高中锋等类型的球员是莫大的考验,亚运会随红队夺冠的王哲林在测试后一度采用吸氧的方式来恢复体力。

 本次体测依然沿用了上赛季的每队抽取两名队员参加体测的方式,其中刘炜与张庆鹏因符合年满36岁及以上、曾效力过国家队且参加过包括奥运会、世界杯(世锦赛)、亚运会和亚锦赛在内全部四项重大赛事的条件不用参与此次的抽签。

 本次体测的名单中不乏新疆队李根、福建队王哲林等知名球员。不过前者由于伤病问题未能参加体测,根据不换人的原则,将在之后进行补测。

 当日的测试内容包括有“绝命十七折”之称的耐力测试折返跑,对于身高高、体重大的中锋可说是巨大的挑战。在围观球员“大王加油”的背景音里,王哲林完成了这一测试。

 “67秒吧。”王哲林在测试后估测说,他表示,以他的身高,70秒左右就算是合格成绩。在雅加达随红队夺得亚运金牌,并在内线表现亮眼的他说:“我觉得(中签)其实挺好的,帮助我恢复训练,拉体能,为新赛季做好准备。”不过他也表示,自己刚刚回队训练,这几天刚恢复,“今天算是咬牙切齿下来了”。测试后他拿出小氧气瓶吸氧,“准备快速恢复体能,担心恢复不过来。”

 四川队今年36岁的老将孟达“幸运”地连续两年被抽中体测,他表示得知这一消息后队友们在手机上给他发了红包,不过他都没有拆开,只是截了图留作纪念。

 体测将于28日继续进行,上午为2分钟强度投篮,下午则是负重深蹲与卧推测试。体测的结果也将在之后公布。(记者 郑直 林德韧)


[责任编辑: 滕玲玲]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

  内蒙古新闻网版权与免责声明:
 • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 • 联系方式:0471-6659743、6659744。
津塘公路 金沙傈僳族乡 淄博市 农业示范园区 大镜山
睢宁 缸窑街道 五新村 环西苑 学林街文泽路口
便民早点加盟 加盟包子 品牌早点加盟 湖南特色早点加盟 早餐加盟好项目
早餐 加盟 早餐加盟什么好 豆浆早餐加盟 早点加盟哪家好 书店加盟
河北早餐加盟 早餐粥店加盟 爱心早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 我想加盟早点
加盟包子 新尚早餐加盟 爱心早餐加盟 首钢早餐加盟 早点包子加盟