https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

http://rklqpk.junkzappa.com

http://kmdm50.hzspln.com

http://xw7x3i.7dips.com

http://3hvwyt.zsck.org.cn

http://zcj93h.qdjlgm.com

http://7tw7mb.desunda.com

http://aevvun.tanstmail.com

http://efskmb.shxfchotel.com

http://04enne.scro11.com

http://v7y7ct.862coffee.com

注册

静波法师:那些不肯吃亏的人 最后怎样了?

仿盛大传奇世界 大师傅就给孩子们煮了牛奶,弄了咖啡、面包、黄油,孩子们兴高采烈、美滋美味地享用了这些特殊的食物。


来源:凤凰网佛教

我们的老祖宗留下来很多至理名言,其中有一句:吃亏是福。很多人不理解,吃亏了,倒霉了,怎么会是福呢?

编者按:我们的老祖宗留下来很多至理名言,其中有一句:吃亏是福。很多人不理解,吃亏了,倒霉了,怎么会是福呢?哈尔滨极乐寺方丈静波法师说:有些事情,表面上似乎很吃亏,但实质上却未必。

凡事不吃亏的人,必吃大亏。(图片来源:凤凰网佛教 摄影:陈思超)

“吃些亏处原无碍”,吃了点亏,有什么障碍呢?佛菩萨吃亏吃大了,释迦牟尼佛曾经有过九种灾难,有成就的修行人不也有这样或者那样的磨难吗?这都是经历和考验,这些都无所谓。

“退让三分也何妨”,你退一步海阔天空,忍一时风平浪静。

弥勒菩萨有一个偈颂,讲得很有道理,我和跟大家一起来分享:“手把青秧插满田,低头便见水中天”,如果能低下头来,就会看得更高更远;“身心清净方为道,退步原是为向前。”这样的境界才是学佛。

现在的佛教徒因为一点小事就会起争执,让不信佛的人看到,会对佛教产生误解,甚至是一种耻辱。所以说,退让三分又有什么关系呢?可是现实中,恰恰你不愿意退,结果就是两败俱伤。假如你退让了,有一点惭愧心的人,他也会去改变;没有惭愧心的人,时间久了,他会吃大亏,是会吃暴亏的。不用你教育他,总有教育他的事情。

欢迎关注凤凰网佛教官方微信公众号 “觉悟号”,做智慧的传播者!

[责任编辑:薛彤 PFO014]

责任编辑:薛彤 PFO014

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

泡泡直播

凤凰网佛教官方微信

泡泡直播

X 泡泡直播

泡泡直播

凤凰新闻 天天有料
分享到:
诚峰 白水河村 苔菉镇 公主坟东 威尼斯花园
红果寺 梧桐坑 海山乡 卫国道栋 广东金湾区三灶镇
广式早餐加盟 早点来早餐加盟 学生早餐加盟 快餐早点加盟 早点店加盟
北京早点小吃培训加盟 河南早点加盟 连锁早餐加盟 上海早点 山东早餐加盟
江西早点加盟 知名早餐加盟 早点来早餐加盟 娘家早餐加盟 雄州早餐加盟电话
早餐餐饮加盟 自助早餐加盟 早餐培训加盟 山东早点加盟 北方早餐加盟