l 台风时速堪比高铁、台风中心似水果山竹? 剥开山竹的谣言 - 智义伯胡同新闻网 - bandebrewing.com

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

http://ylnu6s.5aac.com

http://d83skx.qdjlgm.com

http://i4vuha.photowc.com

http://5dq1a5.zsck.org.cn

http://khfbjq.gdhuaxi.com

http://y64rzh.ukdndb.com

http://6a9btm.xghuodai.com

http://or1umz.jpjyoa.com

http://loxvjl.dnfsfkfw.com

http://6qttw6.songtancun.com

首页 > 火眼金睛 > 正文

台风时速堪比高铁、台风中心似水果山竹? 剥开山竹的谣言
2018-10-2111:24   来源:济宁市全媒体辟谣平台

最新传奇sf 光听菜名,就叫人垂涎三尺,况且实在在敦煌这种贫瘠的地方,他能做出这些美食,的确让人难以想象。

济宁市全媒体辟谣平台 9月17日讯  9月16日,第22号台风“山竹”即登陆我国广东,该台风的规模之大、风力之强引发网友热议。不少图片以及小视频在朋友圈、微信群中大量转发,同时也出现了不少谣言。对此,中国气象局的专家针对网传消息进行了解答和辟谣。

谣言一:美国太空总署拍摄到的“世纪最强太平洋恶魔风暴山竹”

15日夜间开始,一张宇航员从太空拍摄的图广为流传,该图标题为“世纪最强太平洋恶魔风暴山竹”。

真相

实际上,这几张图片是NASA宇航员在太空拍摄到的飓风佛罗伦斯,不是“山竹”。

谣言二:台风山竹时速堪比高铁

真相

按照热带气旋级别划分来看,超强台风是指中心风力为16级或以上,或阵风17级并可能持续的情况,强台风是指中心风力为14级至15级,或阵风15级并可能持续地情况。

从实况和预报情况来看,“山竹”在登陆菲律宾时为超强台风级别,后经山脉削弱,登陆我国时将为强台风级别。

“山竹”时速堪比高铁是真的吗?我们从台风的移速和风速两方面和高铁进行对比。

从目前的观测资料来看,“山竹”移动速度最快时为35km/h,还没有超过电动自行车的最高速度。

关于风速,据中央气象台最新预报结果显示,“山竹”登陆时将为强台风级别(14级至15级风力,42m/s—48m/s)。我们取登陆预报结论的中间值45m/s,进行一个简单地单位换算。

45×3600=162000m/h

162000÷1000=162km/h

现在可以非常直观的看到,“山竹”登陆时的风速为162km/h左右,连动车的速度都比不上,更别说“堪比”高铁了。

谣言三:网友在飞机上拍到台风山竹,台风山竹中心呈现水果山竹剥开后的样子

12日中午,网友@一个阿呆仔在微博上声称,“网友在飞机上拍到台风山竹”,并配了一张飞机乘客视角拍摄的照片,图中台风山竹中心呈现出了一个水果山竹剥开后的样子。

图片是假的。

真相

据中央气象台分析,台风跟飞机飞行的高度不一样。台风一般只有十几公里,对流最旺盛的眼墙区高度能达到二十七八公里。而飞机的高度一般来说来说在6-12公里。

例如民航使用的客机飞行高度在6-11公里,波音737飞行高度可以达到12公里。并且飞机相对于台风的大小,就好比一只小蚂蚁趴在一个大圆碟子上,想要看清全貌,绝无可能。

当飞机飞行航线上遇到台风时,为了避开危险的天气,是一定会绕开飞行的,所以普通人不会有在台风中飞行的经历。

当飞机在你不知晓的情况下绕行时,你能看到的台风和一片普通的云并没有什么不同。

照片中的台风眼是2010年9月拍摄的台风玛瑙

此外,@中国气象爱好者在微博中指明了照片的真身,照片中的台风眼是2010年9月拍摄的台风玛瑙,当时台风玛瑙是一个即将死亡、中心裸露的空壳台风,才给了人们拍摄的机会。

谣言四:中央气象台最新预测台风“山竹”强度为17级!

真相

9月15日,“山竹”登陆菲律宾宋吕岛,风力高达17级。当地的大树被连根拔起,屋顶被掀翻,数万人紧急转移。

“山竹”在登陆菲律宾时的风力为17级,但距离我国尚有一段距离,“山竹”的体积虽然比一般的台风大,但也没有“厉害”到对港珠澳大桥所在区域造成影响。

“山竹”从菲律宾往我国行进的过程中,受到宋吕岛高山对其结构的破坏,削弱为15级。

大家也不必担心“山竹”会在南海区域聚集能量再次升级,据中央气象台9月16日10时发布的最新预报结果显示,“山竹”登陆时将为强台风级别(14级至15级风力,42m/s—48m/s),而港珠澳大桥所在区域将在登陆前遇上最强风力,大约为14级至15级。

香港路政署副署长徐永华表示,港珠澳大桥设计采取了相当高的标准,并通过风洞测试,具备足够的抗风能力和较高的安全系数。

这些谣言中,虽然部分对“山竹”的描述过于夸大,但它的威力仍不容小觑。

从今年已生成的21个台风来看,第8号台风“玛莉亚”是今年登陆我国的最强台风,登陆时风速为42m/s。而第22号台风“山竹”预计登陆时风速为42m/s—48m/s,意味着“山竹”有非常大的可能超越“玛莉亚”,成为今年登陆我国的最强的台风。

关注官方权威信息,

不以讹传讹,从每个人做起!!

希望沿海地区市民保持警惕,

不要随意在户外逗留,

关紧门窗做好防风措施。

待台风散去,又是一个美好的晴天。

小西关立交桥 扬村镇九街东炕沿 门楼庄村 漕桥镇 三岔子镇
电视大学 太忠乡 翻身大道 水湖镇 东郊
早点加盟项目 江苏早点加盟 早餐粥车 春光早餐加盟 黑龙江早餐加盟
加盟早点车 凡夫子早餐加盟 烤肉加盟 加盟包子 北京早点小吃培训加盟
移动早点加盟 天津早点加盟有哪些 中式早餐店加盟 绿色早餐加盟 五芳斋早餐加盟
早餐店 加盟 早餐亭加盟 早点加盟好项目 早点加盟培训 四川特色早点加盟