https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

http://ei40og.blvdsa.com

http://3a4ywz.obesipatia.com

http://gxzl0u.typaint.com

http://0ocn9e.guyo3d.com

http://bvjz03.czyinjian.com

http://b2bxan.flygm77.com

http://v2e85v.jiazheng168.com

http://q5alju.8884558.com

http://cz9p2x.daleselves.com

http://gfrc7n.cq-sunkin.com.cn

 

省纪委监委通报5起涉黑涉恶腐败和“保护伞”案例

2018-10-23 09:16:15 | 来源:河北新闻网
--

扫黑除恶专项斗争开展以来,河北省各级纪检监察机关坚决贯彻落实党中央、中央纪委和省委关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署,坚持把扫黑除恶与反腐败和基层“拍蝇”结合起来,深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”,重拳出击,查处了一批典型案件。日前,河北省纪委监委通报5起涉黑涉恶腐败和“保护伞”案例。

邯郸市魏县公安局刑警一中队原队长王振强充当李怀军涉黑团伙“保护伞”案。王振强在先后主办李怀军涉黑团伙涉嫌故意伤害、非法拘禁等刑事案件期间,滥用职权、玩忽职守、徇私枉法,通过违规办理取保候审手续等方式,使李怀军等人未受到刑事追诉,并收受李怀军财物。王振强还存在其他违纪违法问题。2018年8月,王振强受到开除党籍、开除公职处分,其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉。

张家口市万全区公安局看守所民警韩有茂充当冯继湖恶势力团伙“保护伞”案。在冯继湖恶势力团伙成员涉嫌犯罪被羁押期间,韩有茂(非中共党员)利用负责提审提讯工作便利,应该团伙成员请托,向冯继湖通风报信,泄露公安机关案件查办情况;在公安机关提讯该团伙成员的过程中,帮助、示意团伙成员串供、翻供,以使其逃避刑事处罚。韩有茂还存在其他违纪违法问题。2018年7月,韩有茂受到开除公职处分,其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉。

廊坊市霸州市公安局南孟派出所民警房东鹤充当任雪涛恶势力团伙“保护伞”案。房东鹤违规入股任雪涛经营的菜市场并领取分红;在公安机关查办任雪涛恶势力团伙成员故意伤害案期间,房东鹤和任雪涛等人安排未成年证人向公安机关出具伪证。2018年5月,房东鹤受到开除党籍、开除公职处分。

唐山市玉田县交通运输局公路路政管理大队二分队原队长周鹏飞充当玉田“黑车队”“保护伞”案。周鹏飞利用负责超限超载运输车辆治理和执法工作便利,帮助“黑车队”超限超载车辆逃避监管处罚,并通过微信红包等方式收受“黑车队”负责人钱财。2018年7月,周鹏飞受到开除党籍、降低岗位等级处分,其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉。

邢台市隆尧县韩庄村党支部原书记李云朋组织涉恶团伙案。李云朋采用恐吓、威胁、限制人身自由、妨碍正常生产经营等方式,多次对位于本村的热力公司和回迁房项目承建商进行敲诈勒索;指使他人纠集多人通过抢夺标书、冲击招标会场等方式,强行中止招投标流程。2018年6月,李云朋受到开除党籍处分。

通报指出,上述问题性质严重,影响恶劣,必须依纪依法严肃查处。广大党员干部和公职人员要引以为戒、警钟长鸣,自觉同黑恶势力划清界限,严守党纪国法底线。全省各级党组织要进一步提高政治站位,树牢“四个意识”,切实扛起扫黑除恶专项斗争主体责任,坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。各级纪检监察机关要坚守职责定位,强化使命担当,深挖涉黑涉恶腐败问题,彻查黑恶势力“保护伞”,倒查地方党委政府和有关职能部门的主体责任和监管责任,以惩腐打“伞”的实际成效推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。


标签: {list.tags}
编辑:梁雪

相关新闻

精彩评论:0

登录

还可以输入250个字
定威水族乡 东子乡 铁五小 广化区 亚拉坎
金蟾乡 莘庄地铁北广场 老边饺子 张楼村村委会 立山区
健康早餐加盟 早餐连锁店加盟 广式早餐加盟 早点铺加盟 早餐免费加盟
投资加盟店 五芳斋早点怎样加盟 早餐配送加盟 卖早餐加盟 早点车加盟
北京特色早点加盟 早点小吃加盟网 娘家早点车怎么加盟 北京早点加盟 中式早点快餐加盟
卖早点加盟 早点夜宵加盟 包子早餐加盟 雄州早餐加盟电话 品牌早餐加盟