https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

http://c8isu4.tongweiedu.com

http://kktrsj.7dips.com

http://2efz7b.rqhbtx.com

http://ven7q5.nikandgo.com

http://ghiyzs.abiraweb.com

http://abu7pi.jiazheng168.com

http://bssa2x.npa911.com

http://fo8ziz.ryujry.com

http://j15x0f.trhsrsrth.com

http://bss3vl.lnnpc.com

新西兰出租房质量标准将大幅提高

2018-10-24 16:08:19来源:海外网
字号:
摘要:【新西兰中文先驱】有不少租房的新西兰人抱怨住房条件太差,你们的福音来了!新西兰政府正在就提升出租房居住质量征求民众意见。
新开奇迹私服发布网 想补钙的话,最好还是选择香干等豆腐干,或比较结实的豆腐。

海外网9月6日电 据《新西兰中文先驱》报道,阴冷、潮湿,霉斑遍布……很多新西兰房屋都存在这些问题。

越来越多的证据显示,这种居住环境足以致命。根据奥塔哥大学的研究,每年冬天约有1600名新西兰人,大多是老人,因为恶劣的住房环境过早地离开了人世。超过40000名儿童因居住环境原因入院,其中约有15人死亡。而幸运存活下来的孩子,在20岁前死亡的概率,是其他人的10倍。

长久以来,新西兰的房屋质量一直为大家所诟病。但为什么这个如此注重社会福利的国家,房屋状况会落得这样的下场?住房部长Phil Twyford认为,其中一个很大的原因是:有三分之一的新西兰人正在租房,而许多出租的房屋达不到健康房屋的标准。

2018-10-24,Phil Twyford在首都惠灵顿召开记者发布会,宣布“租赁房屋质量将迎来重大升级”,租赁房屋质量的一系列最低标准都会被提高,希望新西兰人的住房环境变得更健康。

最低租房标准将包括取暖、隔热、通风、干燥、散热五个部分。新西兰政府将在接下来的7周时间,向房东和房客征求意见,截止时间为2018-10-24(星期一)下午6时。

“新西兰租赁房屋质量的分水岭”

据估算,新西兰全国未安装保温棉的房屋数量,可能在60万到90万之间。最新的住房状况调查显示,缺乏保温棉,会让近一半房屋变得阴冷潮湿。很多房屋的温度达不到世界卫生组织推荐的室内温度:18摄氏度到20摄氏度。

“我们致力于让租客的生活更好、更快乐”

Phil Twyford表示,安装有固定取暖器的房屋中,自住房是租赁房的三倍。很多租客只能忍受“滴水成冰”的住房环境。

“租房已经成为许多新西兰家庭的长期选择,但是和自住房屋相比,很多租赁房屋年份比较老、质量比较差。”Phil Twyford表示,这将是“新西兰租赁房屋质量的分水岭”。

在回答问题的时候,他提到自己的母亲曾经住在新西兰最冷的地方。“有一个冬天的周末早上我去看她,我发现在走廊里,连狗喝水的碗都冻成冰了。”他赶快给母亲买了取暖器。“这件事让我发现,温暖干燥的环境对于一个人生活质量的提升有多么显著。”

Sustainability Trust首席执行官Phil Squire表示,新西兰目前的相关法律要追溯到1947年,“这些标准已经存在了很久,但是没有被很好地遵守。”

政府正在征求房东和房客的意见,欢迎大家踊跃献言献策。

(原标题:大地震!新西兰出租房质量标准即将大幅提高!政府需要你的意见!责编:董锎阳

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行

景洪农场 贵州省 万镇镇 红莲南路 小雅镇
化工大院社区 西洛镇 韩家乡 万朝乡 风和岭
特许加盟 早点加盟店10大品牌 雄州早餐怎么加盟 早点店加盟 早点小吃加盟网
哪里有早点加盟 北京早餐车加盟 美式早餐加盟 早点店加盟 早餐餐饮加盟
北京早点车加盟 早餐类加盟 杨国福麻辣烫加盟 早餐豆浆加盟 早点加盟网
早点来加盟 早餐加盟开店 特色早点加盟店 早餐包子加盟 我想加盟早点