https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

http://0gtpxa.simplify8.com

http://t0l06i.ichelpu.com

http://i5z5i0.gasmholic.com

http://99ba5d.fideliles.com

http://0mkuxv.289ad.com

http://0khjmy.gmcproshot.com

http://behnan.yohumall.com

http://jrj5yq.sicsworld.com

http://ylj1nb.ynieb.com

http://asl0ai.jandatours.com

习近平帮我们挖“穷根”(新思想从实践中产生系列报道之三·福建宁德篇)

奇迹私服战士加点比例 魏山忠主持会议。

本报记者  魏  贺  李  翔  郑  娜  赵  鹏

2018-10-2404:38  来源:人民网-人民日报
 

 “过洋村能有今天,多亏了习近平同志!当年,他到宁德上任后第一次下基层就来到我们村,鼓励大家发挥自身优势,解放思想,开拓思路,走林业、种植业等多元发展的道路。”回忆起30年前习近平同志到过洋村调研的情景,69岁的老支书钟祥应清晰如昨。

 1988年6月,习近平同志来到全国18个集中连片贫困地区之一的福建宁德担任地委书记。在不到两年的时间里,他走遍闽东9县乡镇,进村入户,访贫问苦,一心要让乡亲们彻底摆脱贫困。

 在这里,他倡导滴水穿石,久久为功;在这里,他强调弱鸟先飞,因地制宜。

 刘明华(时任寿宁县下党乡党委副书记):

 他鼓励我们“以干得助”

 “下党乡是出了名的‘地僻人难到’,习近平同志是建乡以来第一个到乡里的地区领导。”时任寿宁县下党乡党委副书记的刘明华回忆说。

 宁德市寿宁县下党乡,当年是“朝迎山村风寒,夜伴泥瓷灯盏”。2018-10-24,习近平同志带领地直机关18个单位负责同志,来到下党乡现场办公。

 那天刚好是大暑的前4天,“日头特别毒”。习近平同志一早从寿宁县城出发,坐了2个多小时的车,又走了2个多小时的山路,才到了下党村头的鸾峰桥。

 “他汗流浃背,一边拿搭在脖子上的白毛巾擦汗,一边同桥上迎接他的干部群众握手。脱下的白衬衫晾在廊桥上,看上去湿漉漉的。”刘明华说。

 喝了一碗乡亲们送来的凉茶,习近平同志当即在鸾峰桥边的小学校召开现场办公会。他对时任乡党委书记的杨奕周说:“你是主人,坐中间。”

 没有路,没有电。为了尽快让下党乡通上电,有人提议从临近乡镇拉线过来,但习近平同志不认可:“要致富,先修路,这一点,我同意。但是架线拉线通电,我看就罢了。拉线过来,看似见效快,实际背了电费的包袱。下党有水利资源,咱们自己建个电站,等于抓了一只能下蛋的鸡。”

 一席话,让在场干部群众频频点头。“他想得深、看得远呐!”刘明华说,现场会结束时,习近平同志鼓励大家要“以干得助”,“这句话,我一直记在心里”。

 1991年1月,下党第一条公路建成通车;12月,一座250千瓦水电站建成。“这么多年,父老乡亲一直念着习近平同志的好,一直希望他有空再回来看看!”说起这些,刘明华眼眶有些湿润。

 连德仁(时任寿宁县委常委、常务副县长):

 他要我们抓“做”功而不是“唱”功

 “习近平同志开展扶贫工作,‘实’字当头,‘干’字为先。”时任寿宁县委常委、常务副县长连德仁回忆,2018-10-24,习近平同志赶回寿宁县城时,已是晚上8点多,第二天一早,他就开会研究落实对下党乡的帮扶举措。

 “他讲得很动情,‘下党有多苦,大家都看到了。下党不改变面貌,我们就无颜面对父老乡亲’。”连德仁说,习近平同志让宁德地直机关18位负责同志现场表态,对于乡亲们迫切需要解决的问题,各部门谈谈办法。

 民政局最先表态,从局里挤出5万元,支持下党公路和电站建设:“我们真的是把口袋底都翻出来咯!”习近平同志笑了,他说,这很好,大家都要翻箱倒柜,竭尽全力。扶贫,就不要有所保留。

 习近平同志还当场拍板:地委支持下党乡建设资金72万元,其中32万元用于修路,40万元用于水电站建设。

 针对下党乡帮扶工作,习近平同志说,水电项目,不能成为“胡子工程”,包括道路建设也要认真核定,办一件成一件,把有限的资金用在刀刃上。两年内,下党的项目不要再报到地区来了,要集中精力办好电力和公路。“各个部门都要到贫困地方去调查研究,带动解决实际困难,种种情况都不能成为不下乡的理由。”

 习近平同志在福建工作17年,先后9次到寿宁,其中3次专程到下党乡现场办公。原宁德地委秘书长李育兴说:“他不仅一贯强调深入基层,深入群众,自己也始终以身作则,宁德地区124个乡镇,他去过123个”。

 连德仁曾8次陪同习近平同志下乡调研。“习近平同志有一句话让我印象最深——干部一定要抓‘做’功,而不是‘唱’功。他说,要以一村一户为对象,去找路子,去想法子,找准穷根,合力攻坚。这是指导党员干部做好扶贫工作的基本法则”。

 刘智勇(时任福安县社口镇坦洋村支书):

 他冒雨走泥路看茶山

 闻名中外的“茶乡”福安社口镇坦洋村,曾是习近平同志担任宁德地委书记期间的农村党建联系点。

 1988年秋天,习近平同志轻车简从来到村里。“那天,他穿着深蓝色短袖,裤子上还有补丁,脸上始终挂着笑容。”当年刘智勇刚刚担任村支书,他没想到的是,“地委领导竟然这么年轻,穿着也这么朴素。”

 座谈会上,刘智勇准备了汇报材料,刚要念,就被习近平同志微笑打断:“不用念材料,我问你答就好。”他最关注两个问题:一是怎么更好发挥农村党支部的战斗堡垒作用?二是怎么增加村集体收入?

 “习近平同志问得非常细,现在种了多少亩茶?是什么品种?有什么困难?当时心里挺紧张,生怕答不上来。”刘智勇说,座谈结束后,习近平同志沿着山路,爬上村后一座茶山。“当时,天上下起小雨,他鞋子上沾满了泥巴。”

 “他对我们说,坦洋村要大力发展特色茶产业,党员干部要发挥示范带头作用。农村党组织,是脱贫第一线的核心力量。经济搞上去了,党员的理想信念、先锋模范作用,都只能强化,不能削弱。”这些话,刘智勇一直牢记在心。

 1989年2月,习近平同志邀请8位基层农民代表到地区行署,给地直机关副科以上干部作报告,刘智勇的父亲刘少如也在其中,他是坦洋村老支书,带着大伙儿开荒种茶,脱贫致富。“父亲回来对我说,习近平同志在会上夸他,站在改革的前头,带领大家致富,很不容易。”

 后来,习近平同志又多次来坦洋。“他鼓励我们,坦洋要当领头羊,不断放大坦洋功夫红茶的品牌效应,因地制宜,壮大茶叶经济。还明确提出,坦洋发展好了,就要走出去,要与困难村结成对子,开展帮扶。”

 很快,坦洋村茶叶种植面积增至3000多亩,村资产超过300万元,村党支部也被评为“全国先进基层党组织”,成了闽东明星村。“时常想起习近平同志当年冒雨走在山路上的背影,还有他鞋子上的泥巴,心里暖暖的。”刘智勇说。

 江成财(福安市下白石镇下歧村村民):

 他改变了连家渔民的命运

 “没有习近平同志大力推进,我们连家渔民可能还住在船上,漂在海上!”从船上搬到岸上18年了,江成财依然充满感激。

 连家渔民,又称疍民,就是居无定所、以船为家的渔民,他们常年以打鱼为生,日子大多比较清苦。

 1997年6月,时任福建省委副书记的习近平同志带队到闽东,对连家渔民易地搬迁问题进行专题调研。

 看到一家几代人挤在阴暗潮湿的渔船上,习近平同志动情地说,共和国成立都快50年了,部分群众生活还这么困难,一定要解决好他们的生活困难。没有连家渔民的小康,就没有全省的小康。

 在习近平同志的力推下,福建连家渔民上岸工程迅速展开,到2000年,下歧村建成了6个渔民安置点,511户2310名连家渔民告别了海上漂泊岁月。

 “2000年11月,我们搬到岸上新家没多久,习近平同志就来看我们了。”江成财说。

 来到江成财家,习近平同志仔细询问:家里几口人?现在做什么工作?收入怎么样?搬上岸过得习不习惯?“我告诉他,现在的生活很好很舒服。祖祖辈辈都在船上,做梦也想不到能上岸。以前在船上,怕风怕雨,片刻离不开人。现在住进了新房,终于能踏踏实实做事啦。习近平同志听了很高兴,他走到我家餐桌前,看到有鱼、有肉、有蔬菜,一边笑一边冲我点头。”

 “既然上了岸,就要努力做事,做出个样子来。”习近平同志的这句话,时时激励着江成财。

 “离开前,他对大家说,有困难就找政府。还对身边工作人员说,我们不要忘记政府前面的‘人民’二字。”时任下歧村支书陈寿章回忆说。

 “20年里,有两个不一样的我。”江成财说,船上的我,缺衣少食,到十来岁有时都没裤子穿;现在的我,做养殖,搞基建,住进了120平方米的大房子,日子红红火火。

 2000年搬进新居时,江成财的儿子江陵才2岁。去年,江陵和朋友去海上体验了一次渔民生活,回来后告诉父亲,真不容易。“我对儿子说,要永远记住,是习近平改变了我们连家渔民的命运!”


 《 人民日报 》( 2018-10-24 01 版)

(责编:袁勃、曹昆)
东堡花 车辐山镇 省属黄海农场 多玛乡 太仓路
峰山乡 沈园 菜英路 棉小学 赵庙镇
早点面条加盟 舒心早餐加盟 春光早餐加盟 爱心早餐加盟 中式早餐店加盟
天津早点小吃培训加盟 加盟特色早点 早餐粥加盟 北京早餐车加盟 安徽早点加盟
早餐类加盟 早餐亭加盟 春光早餐工程加盟 早餐加盟项目 早餐餐饮加盟
小投资加盟店 中式早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 早龙早餐加盟 学生早餐加盟