https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

http://htjnb7.louisfav.com

http://f7xvpf.zjgdmd.com

http://hlnjv7.jiazheng168.com

http://tfnlb5.zdingjian.com

http://lrjrhv.thuannhien.com

http://bz1jd7.yoguoshu.com

http://37713t.hhwan.net

http://vr7npt.jianadaren.com

http://hnbdbb.8884558.com

http://jvhdt1.cnguangtai.com

首页 > 新闻频道 > 县市区 > 正文

@荷塘区创业者,创业担保贷款最高可贷200万元

奇迹sf发布 治理整顿的目的,是为改革开放创造更有利的条件。

1

▲ 荷塘区创业担保贷款政策宣传日活动现场。

株洲新闻网9月28日讯(记者 易楚曈 通讯员 曹超明)“我儿子在创业,现在区里的政策是怎么样的啊?”9月27日上午,株洲荷塘区企业服务中心人头攒动,30余家企业、近百名个体经营、合伙经营法人代表围绕创业担保贷款政策的具体内容,进行现场咨询。

据了解,本次创业担保贷款政策宣传日以“创业贷款服务,助力荷塘发展”为主题,目的是让吸纳符合条件人员的小微企业,了解掌握创业担保贷款政策,提高政策普及率和知晓率,充分发挥创业担保贷款促进就业的倍增效应,进一步营造全社会支持就业创业的良好氛围。

2

▲ 银行工作人员热心向咨询人员解释贷款政策。

活动主要针对荷塘区创业担保贷款的新政策进行宣传。据悉,此次创业担保贷款新政策范围更广、额度跟高、审批更快,贷款额度也增至200万元;同时,对于还款积极、带动就业能力强、创业项目好的借款个人和小微企业,创业担保贷款对象在贷款还清后还将享受贷款贴息的利好,但累计次数不得超过3次。

当天上午,现场精心布置贷款政策展板、展台之余,一旁的工作人员热心快肠地向前来咨询的个体经营、合伙经营法人代表宣传创业担保贷款政策,耐心、细致回答咨询人员提出的各种问题,并向到场人员发放创业担保贷款政策资料。

3

▲ 荷塘区创业担保贷款政策宣传日咨询现场人山人海。

在现场,株洲农村商业银行股份有限公司精准服务助力中小微企业,优化贷款环境,对外发布企易贷、电商贷等12款快捷经营服务产品。株洲义德变电安装有限公司、湖南欧曼服饰有限公司等9家企业与株洲农村商业银行荷塘铺支行签订贷款协议,共计贷款600万元。

4

▲  9家企业与株洲农村商业银行荷塘铺支行签订贷款协议。

创业担保贷款是“促进创业、带动就业”的一项重要扶持政策。近年来,荷塘区人社局积极落实省、市创业扶持政策,提升创业服务质量,有效促进了该区创新创业、创业带动就业工作。下一步,该局将继续以民企“双对接”为着力点,增强小微企业对接高端资源的能力,完善服务平台,拓展对接空间,全力助推我市实体经济发展。

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:刘苏宁
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

临沟屯村居委会 东塘镇 师河港乡 车戈庄 南洋镇
朱院头 金厢镇 下坪钩湾 宫脚下 胜利街西口
早餐加盟哪个好 早餐的加盟 书店加盟 早餐肠粉加盟 江苏早餐加盟
北京早餐车加盟 早餐加盟项目 舒心早餐加盟 双合成早餐加盟 北京早点加盟
天津早点加盟车 早点 加盟 天津早点加盟有哪些 东北早餐加盟 卖早点加盟
传统早餐店加盟 早龙早餐加盟 早餐项目加盟 汤包加盟 清美早餐加盟