https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

http://k1nw96.xxkmst.com

http://olirk1.289report.com

http://58isb1.ncebhyy.com

http://k01ec6.sdgaccel.com

http://hkcxvy.hzltjz.com

http://qi6jnf.glyphiqa.com

http://tg0iqn.devdesco.com

http://vtlogy.magnetsh.com

http://i1eiby.scdxl.com

http://6v6zgo.urfatl.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
辽宁名院 医大一院盛京医院辽宁中医省肿瘤医院 省人民医院骨科医院沈阳四院血栓医院
您当前的位置 : 东北新闻网  >  东北健康网  >  新闻

研究发现:视神经脊髓炎发病与肠道菌群相关

2018-10-21 08:02      来源:中国新闻网     
作者:蔡敏婕

奇迹私服外挂 张威表示,通过为期一周的研讨班学习,使网络人士真正接触和了解到什么是统战工作,对统战工作的作用和重要性有了更深刻的理解。

 中新网广州8月25日电(蔡敏婕)在日常生活中,劳累或感冒后出现视力下降等现象经常被忽视,然而,这可能是“视神经脊髓炎”的征兆,该病青壮年女性患者居多,复发率及致残率高。有专家日前发现,该病与肠道菌群密切相关。

 中山大学附属第三医院25日称,该院神经内科主任陆正齐教授课题组与中山大学生命科学学院陆勇军教授课题组研究发现,相对于健康人群,视神经脊髓炎谱系病患者的肠道菌群组成中有一种机会致病菌显著增加,这种病菌在视神经脊髓炎谱系病发病中起关键作用。

 该研究发表在《Multiple Sclerosis Journal》期刊,是国际上首次针对亚洲视神经脊髓炎患者的进行的肠道菌群方向研究,团队从菌群结构紊乱及其代谢产物水平改变角度对视神经脊髓炎的发生和发展进行关联性分析,发现视神经脊髓炎谱系病患者肠道菌群存在严重失调特征。

 视神经脊髓炎其临床特征为急性或亚急性起病的单眼或双眼失明,在其前或其后数日或数周伴发横贯性或上升性脊髓炎。视神经脊髓炎患病率是百分之零点三至四点四,常于青壮年起病,女性居多,复发率及致残率高。

 患有视神经脊髓炎的育龄女性,由于需要长期应用激素或具有细胞毒性免疫抑制的药物,怀孕需慎重,如果一定要怀孕,必须在神经内科和妇产科医生指导下做好孕前、孕中以及产后的健康指导。

 陆正齐介绍,人体是一个包含人类基因组和肠道微生物群落(包括它们的基因组、蛋白质和代谢物)的超级共生体。个体的生活方式、卫?习惯、饮食、药物等均会影响肠道微生物的种类、数?和功能,相应的免疫系统产生响应也发生改变。

 “研究显示,肠道菌群及其代谢产物能参与‘脑-肠轴’活动并对中枢神经系统相关疾病的发病起关键作用。”陆正齐称。

 陆正齐介绍,研究发现,相对于健康人群,中国视神经脊髓炎谱系病患者的肠道菌群组成中有一种机会致病菌(链球菌属细菌)显著增加,而能产生具有抗炎作用的短链脂肪酸的细菌丰度在视神经脊髓炎谱系病患者中显著降低。再者,在该疾病初发年龄较早、严重程度较高或年复发率较高的病人中均发现该机会致病菌的丰度较高。

 陆正齐称,上述研究为今后的视神经脊髓炎谱系病患者精准诊断与靶向性治疗奠定基础。(完)

延伸阅读

【一键分享 腾讯微博 分享到搜狐微博搜狐微博 分享到网易微博网易微博 新浪微博】
所有评论仅代表网友意见,东北新闻网保持中立

[责任编辑:张爽 ]

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

关注我们

联系我们

QQ:896128409 898454846
电话:23257777-8822
邮箱:896128409@qq.com

本站违法和不良信息举报电话:024-31885632|邮箱:中国互联网举报中心

关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们

东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。

增值电信业务经营许可证 辽B1.B2-20150111 互联网新闻信息服务许可证 21120170001

  沈阳网络警察
  辽公网安备21010202000026号 沈网警备案20040314号 用户可信赖无线产品 辽宁网警
西南交大 长古城乡 洗面桥 花家地南里社区 中山五路
兵部洼胡同 双柳树村 河上堰 引河桥北汉沟村 纳林陶亥镇
范征早餐加盟 河南早点加盟 连锁早餐加盟 包子早点加盟 早餐加盟好项目
特色小吃早点加盟 早点项目加盟 酒店加盟 加盟 早点 早点项目加盟
小吃早点加盟 早餐加盟开店 早点加盟小吃 早餐粥车加盟 早餐连锁店
小吃早点加盟 早餐工程加盟 早餐的加盟 健康早餐加盟 加盟 早点