https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

http://8ocp4t.tgltour.com

http://eesmnz.joytamil.com

http://m5kqwl.crc2102.com

http://stdyzl.adi-xz.com.cn

http://4a2azm.jyzpsh.com

http://38drtj.gdhuaxi.com

http://0hxsre.jxuypl.com

http://kiy22n.loftsms.com

http://kju7sh.ujia88.com

http://7rc77i.ningyujun.com

首页 > 新闻中心 > 国际 > 正文

国际舆论批评美国政府单方面挑起贸易争端

奇迹私服 听到落水声,郑兴昌立刻从理发店跑出来,纵身跳进河里。

美国总统特朗普日前签署备忘录,决定对中国出口美国产品大规模加征关税。这一举动引发国际舆论高度关注。许多国际人士表示,美国单方面挑起贸易争端有悖国际贸易规则,对美国、中国乃至全球都极为不利,美国最终不仅赢不了贸易战,而且不可避免将蒙受国家信誉的损失。作为全球大国,美国应该回归理性,寻求与中国以合作化解分歧。

“一旦一方发动贸易战,最终结果将会是两败俱伤”

“特朗普政府此次决定对中国输美产品大幅征税,这只是美国贸易保护主义行为的‘冰山一角’。”欧洲政策研究中心主任丹尼尔·格洛斯对本报记者表示,作为曾经的多边自由贸易倡导者,美国目前正在朝着相反的方向行进。经过20多年的发展,中美双方经济的最大特点就是相互依存度高,一旦一方发动贸易战,最终结果将会是两败俱伤。

“美国的做法为破坏全球多边贸易规则开了一个恶劣的先例。”巴西里约热内卢天主教大学教授保罗·罗贝尔在接受本报记者采访时表示,在全球经济一体化的今天,美国是全球最大的经济体,任何单方面的非理性行为都将不可避免地导致自伤,可谓损人不利己。

德国汉堡世界经济研究所所长汉宁·沃普尔称,美国的惩罚性关税措施不仅针对中国,而且随时可能指向欧盟。欧盟对此不会袖手旁观。有些人称,不应该对美国采取反制措施,“这种看法是错误的”。沃普尔表示,国际贸易最理想的状态,也是对每个国家有利的做法,是降低关税壁垒;但如果有国家非要采取贸易保护措施,那么理性的应对方式就是以彼之道还施彼身。“不过需要注意的是,不能一味地只用这种逻辑应对。否则,通往贸易战的道路就不远了。”

沃普尔指出,贸易战或将引发货币战。一旦导致这样的后果,贸易与货币战接踵而至,将对世界经济带来自2008年国际金融危机以来最为灾难性的后果。

德国外交政策协会专家约瑟夫·巴拉姆认为,“在贸易保护主义的驱动下,美国的思维模式是,我要赢,所以你必须输。”巴拉姆表示,使情况糟糕的是,美国规避了世界贸易组织的规则,用一套安全政策的说辞来证明其政策的合理性,威胁了世贸组织的权威。必须对美国的惩罚性关税立刻采取行动,否则对出口大国而言,最终都将成为输家。

罗贝尔表示,美国如此不守规则,以保护主义的手段要挟合作伙伴,极大地损害了世界贸易体系规则,从长远来看,特朗普政府这样的做法将会留给世人一种不确定、难合作的形象,作为其核心竞争力之一的国家信誉将不可避免受到损失。

“美中之间巨大的贸易赤字,很大一部分是统计造成的错觉”

美国《纽约时报》专栏作家保罗·克鲁格曼表示,特朗普曾宣称,贸易战是好事,很容易赢。实际上,贸易战从来不会是好事,而且根本不容易赢。事实上,在美中之间巨大的贸易赤字中,很大一部分是统计造成的错觉。中国出口的很多产品,实际上是把其他地方,尤其是韩国和日本生产的零部件组装起来。典型的例子是苹果手机,它是在中国制造,但中国的劳动力和资本仅占最终价格的百分之几。在美国对中国的贸易逆差中,很可能将近半数实际上是对那些向中国出售零部件的国家的赤字。

格洛斯认为,中美双方处在不同的发展阶段,双方产生贸易逆差是多种因素的结果。全球价值链分工决定了当前中美贸易的格局,现行贸易统计方法也夸大贸易逆差,例如在全球化背景下,大量美国企业纷纷将生产地转移到中国。许多产品在中国产生的附加值其实并没有外贸统计上那么大,但它也被算作了美国的外贸逆差。

美国哥伦比亚大学政治经济、国际贸易与金融学教授沙雷恩·奥哈洛伦表示,美国政府对中国产品征收巨额关税是两败俱伤的行为。首先,美国在一些生产领域并不具有比较优势,即使像苹果这种大公司把生产链从中国移出,工作岗位也不会回流美国,但是这些美国公司却要为政策的变化付出数十亿、甚至上百亿美元的损失;其次,两国间的贸易战将会导致相关商品价格的上升,这会带来连锁反应,引来物价和工资的异常变动,导致过高的通货膨胀率,从而伤害美国经济;第三,贸易战将伤害世界经济的大环境,总体来看,从二战结束以来,美国一直是当前这个世界经济体系的受益者,经济关系的紧张也会必然导致世界政治秩序的紧张,从而削弱美国参与全球事务的能力。

“双方应通过谈判途径解决分歧,共同引领全球经济走向复苏”

美国前驻华大使博卡斯对本报记者表示,目前特朗普政府正在推行一种更具对抗性的对华政策,将导致美中关系的压力上升。但美中两国人民希望两国保持良好的合作关系,对华经济合作对美国很重要。因此,出现贸易战并不符合两国利益。“接下来这个阶段很重要,希望两国都能保持冷静,并且把目光放在最重要的事情上,即两国人民真正想要的是有体面的工作,并且照顾好自己的家庭。”博卡斯对当前出现的贸易战威胁深感忧虑。他强调,对于美中之间存在的经贸问题,特朗普政府的加征关税措施是错误的、危险的,无助于问题解决。这种方式极具对抗性,事实上两国应该保持清醒,以合作化解分歧。

哈萨克斯坦中国研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃对本报记者表示,中美两国是当今世界最大的两个经济体。2017年双边贸易额突破5800亿美元充分说明,两国早已成为密不可分的合作伙伴。双方应通过谈判途径解决分歧,共同引领全球经济走向复苏。

埃及艾因夏姆斯大学教授纳赛尔对本报记者表示,中国对包括埃及在内的很多国家,近年来贸易都存在不少顺差,但这并非中国有意为之,很大程度上是全球化进程中形成的国际分工。

纳赛尔说,中国领导人已经承诺,未来五年,将进口超过10万亿美元的商品和服务,中国为此也将史无前例地举办国际进口博览会,这对包括美国、埃及在内的世界各国都是前所未有的机遇。当世界各国正争先恐后搭上这列发展快车时,美国发动贸易战无异于固步自封,实在不符合逻辑。

(本报布鲁塞尔、里约热内卢、柏林、华盛顿、阿拉木图、开罗3月25日电记者吴刚、陈效卫、冯雪珺、章念生、张梦旭、胡泽曦、周翰博、曲翔宇)

《 人民日报 》( 2018-10-23 04 版)

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
相关阅读
责任编辑:余小飞

Copyright ©2001-2016 ZZXW.NET Corporation, All Rights Reserved.

忠县忠州新闻网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像 (最佳浏览环境:分辨率1024*768以上,浏览器版本IE8以上)

地址:重庆市忠县忠州街道中博大道2号忠县行政中心5楼 邮编:404300 新闻热线:023-54237885

互联网新闻信息服务许可证:渝23-201330

红旗糖厂 竿岭 温春 涡阳路 陶楼乡
东城商业住宅楼居委会 石狮市凤里工商管理所 东里满乡 三道龙门子 宝安屯
小吃早点加盟 豆浆早餐加盟 天津早餐加盟 早点包子加盟 河北早餐加盟
营养粥加盟 广式早点加盟 雄州早餐加盟电话 移动早餐加盟 早点小吃店加盟
上海早点加盟 品牌早餐店加盟 北京早点摊加盟 早点铺加盟 早点包子加盟
全福早餐加盟 早点加盟哪家好 娘家早餐加盟 哪家早点加盟好 早点工程加盟