https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

http://ifh0x6.yuquanled.com

http://h0pjg0.zjgdmd.com

http://uoqfy6.52d7j.com

http://ygdj6w.hhwan.net

http://sv5wor.taskuler.com

http://kcv5ig.flygm77.com

http://bur50o.289ad.com

http://ljmjx6.jewelpixie.com

http://fdbewj.zs-hengye.com

http://sqicks.cnguangtai.com

中国共产党新闻>>专题报道>>学习路上>>论述摘编

学习路上

习近平谈打赢脱贫攻坚战:要真扶贫、扶真贫、真脱贫

1.85王者 有鉴于此,希望广大父母都能严格约束自己的言行,别让一失手终生痛的悲剧继续上演。

2018-10-2308:56    来源:人民网-中国共产党新闻网

“学习路上”大型网络数据库  点击进入

【学习路上按】党的十八大以来,习近平总书记站在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度,把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置,提出一系列新思想新观点,作出一系列新决策新部署,推动中国减贫事业取得巨大成就,对世界减贫进程作出了重大贡献。为帮助国内外读者学习研究习近平关于扶贫的重要论述和中国脱贫攻坚的伟大实践,推动全面建成小康社会、共建人类命运共同体,中共中央党史和文献研究院会同国务院扶贫办编辑了《习近平扶贫论述摘编》。

本书内容,摘自习近平二〇一二年十一月十五日至二〇一八年六月期间的讲话、报告、演讲、指示、批示等六十多篇重要文献,分八个专题,共计二百四十二段论述。其中许多论述是第一次公开发表。该书第六篇重点阐述“坚持从严要求,促进真抓实干”,部分精彩论述如下:

贫困之冰,非一日之寒;破冰之功,非一春之暖。做好扶贫开发工作,尤其要拿出踏石留印、抓铁有痕的劲头,发扬钉钉子精神,锲而不舍、驰而不息抓下去。

——《同菏泽市及县区主要负责同志座谈时的讲话》(2018-10-23),《做焦裕禄式的县委书记》,中央文献出版社2015年版,第30页

加快老区脱贫致富步伐,必须真抓实干,贯彻精准扶贫要求,做到目标明确、任务明确、责任明确、举措明确,精准发力,扶真贫、真扶贫,把钱真正用到刀刃上,真正发挥拔穷根的作用。

——《在陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上的讲话》(2018-10-23)

要建立年度脱贫攻坚报告和督查制度,加强督查问责,把导向立起来,让规矩严起来。对落实不力的部门和地区,由国务院扶贫开发领导小组向党中央、国务院报告并提出责任追究建议。对未完成年度减贫任务的省区市,要对党政主要负责同志进行约谈。省对市地、市地对县、县对乡镇、乡镇对村都要实行这样的督查问责办法,形成五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的局面。

——《在中央扶贫开发工作会议上的讲话》(2018-10-23),《十八大以来重要文献选编》(下),中央文献出版社2018年版,第47页

加强考核,确保成效。要用严格的制度来要求和监督,不能做与不做一个样、做多做少一个样。要抓紧制定东西部扶贫协作工作考核评价指标。考核要突出目标导向、结果导向,不仅要看出了多少钱、派了多少人、给了多少支持,还要看东部地区在劳务对接、产业带动脱贫等方面帮助建档立卡贫困人口脱贫的情况。考核的重点要放到解决多少建档立卡贫困人口脱贫上。西部地区是脱贫攻坚的责任主体,是东西部扶贫协作和对口支援帮扶项目的实施主体,也要纳入考核范围。考核工作由国务院扶贫开发领导小组组织实施,考核结果向党中央、国务院报告。

——《在东西部扶贫协作座谈会上的讲话》(2018-10-23)

抓工作,要有雄心壮志,更要有科学态度。打赢脱贫攻坚战不是搞运动、一阵风,要真扶贫、扶真贫、真脱贫。要经得起历史检验。攻坚战就要用攻坚战的办法打,关键在准、实两个字。只有打得准,发出的力才能到位;只有干得实,打得准才能有力有效。一是领导工作要实,做到谋划实、推进实、作风实,求真务实,真抓实干。二是任务责任要实,做到分工实、责任实、追责实,分工明确,责任明确,履责激励,失责追究。三是资金保障要实,做到投入实、资金实、到位实,精打细算,用活用好,用在关键,用出效益。四是督查验收要实,做到制度实、规则实、监督实,加强检查,严格验收,既不拖延,也不虚报。中央已制定《脱贫攻坚督查巡查工作办法》,督查以落实为导向,巡查以问题为导向,要抓好正反两方面的典型,推动工作深入。

——《在东西部扶贫协作座谈会上的讲话》(2018-10-23)

要从严考核监督。中央明确脱贫攻坚目标后,地方出现了两种错误倾向。一是急躁。有些地方急功近利,对脱贫目标层层加码;有的不考虑稳定脱贫,单纯计算当年收入,把贫困人口“算”出去;有的不研究帮助贫困人口增加收入的措施,简单采取“低保兜底、一兜了之”的做法。二是拖延。有些地方思想上不够重视,工作上比较被动,贫困群众满意度低。为解决这些问题,我们研究制定了一整套制度,还要严格考核评估和督查巡查,督促各地各部门真抓实干、全力攻坚。对完不成任务或弄虚作假的,要严肃追究责任。

——在中央政治局常委会会议听取国务院党组关于脱贫攻坚情况汇报时的讲话(2018-10-23)

“出水才见两腿泥”。扶贫工作必须务实,脱贫过程必须扎实,扶真贫、真扶贫,脱贫结果必须真实,让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验,决不搞花拳绣腿,决不摆花架子。要实施最严格的考核评估,开展督查巡查,对不严不实、弄虚作假的,要严肃问责。

——《在十八届中央政治局第三十九次集体学习时的讲话》(2018-10-23)

党中央对二〇二〇年脱贫攻坚的目标已有明确规定,即到二〇二〇年,稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障;实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平,基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平;确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。深度贫困地区也要实现这个目标。同时,我们要以唯物主义的态度对待这个问题,即使到了二〇二〇年,深度贫困地区也不可能达到发达地区的发展水平。我们今天的努力是要使这些地区的群众实现“两不愁三保障”,使这些地区基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。在这个问题上,我们要实事求是,不要好高骛远,不要吊高各方面胃口。

——《在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》(2018-10-23),人民出版社单行本,第12-13页

我多次强调,脱贫攻坚工作要实打实干,一切工作都要落实到为贫困群众解决实际问题上,切实防止形式主义,不能搞花拳绣腿,不能搞繁文缛节,不能做表面文章。一段时间以来,一些材料反映,一些地方为了做到精准识贫、精准扶贫,搞了一大堆表格要下面填写。一些基层干部忙于填写各类表格,加班加点,甚至没有时间进村入户调研办实事。还有一些表格需要贫困群众亲自填报,但表格设计太复杂,填写项目太多,而且有很多术语,农民也弄不清楚。这类问题要注意纠正,精准识贫、精准扶贫要坚持,但要讲究科学、讲究方法、讲究效率,把各方面信息集中起来,建立信息库,实现信息资源共享。

——《在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》(2018-10-23),人民出版社单行本,第19页

社会主义是干出来的。脱贫攻坚是硬仗中的硬仗,必须付出百倍努力。全党全社会要再接再厉、扎实工作,坚决打赢脱贫攻坚战,在全面建成小康社会的征程上不断创造新的业绩。

——对脱贫攻坚工作作出的指示(2018-10-23)

要加强考核监督,合理确定脱贫摘帽时间,坚持成熟一个摘一个,既防止搞短期突击,也不能故意拖延到最后一刻。明后两年将有越来越多建档立卡贫困人口退出、贫困县摘帽,既要说清楚有多少人脱了贫,也要说清楚怎么脱的贫。要开展好扶贫领域腐败和作风问题专项治理,对弄虚作假、搞数字脱贫的要严肃查处。

——《在中央经济工作会议上的讲话》(2018-10-23)

我还要强调一个问题,就是脱贫攻坚要坚持实事求是,不能层层加码,提不切实际的目标。我们要求贫困人口实现“两不愁三保障”,并解决区域性整体贫困,就是消除传统概念上的“绝对贫困”。现在,解决农村贫困人口“两不愁”没有什么问题。解决义务教育有保障,就是让贫困家庭的孩子能够接受九年义务教育,但不是把学前教育、高中、大学都包起来;解决基本医疗有保障,就是让贫困人口常见病、多发病能看得起,即使得了大病基本生活还能过得去,但不是由政府把所有看病的钱都包起来;解决住房安全有保障,就是让贫困人口不住危房、茅草房,但不是要住超标准的大房子。不因病因学致贫返贫,是指不回到绝对贫困的状态,不会吃不饱饭穿不暖衣。

应该说,现行扶贫标准能够达到全面小康生活的基本要求,在国际上也是一个高的标准。实现这个标准下的脱贫是一项了不起的成就,也是不容易的。不能做超越发展阶段的事,那样贫困农民就可能会陷入“福利陷阱”,对非贫困人口就会造成“悬崖效应”,不仅难以做到,而且还会留下后遗症。

——《在中央农村工作会议上的讲话》(2018-10-23)

坚持从严要求,促进真抓实干。脱贫攻坚,从严从实是要领。必须坚持把全面从严治党要求贯穿脱贫攻坚工作全过程和各环节,实施经常性的督查巡查和最严格的考核评估,确保脱贫过程扎实、脱贫结果真实,使脱贫攻坚成效经得起实践和历史检验。

——《在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话》(2018-10-23)

从脱贫攻坚工作看,形式主义、官僚主义、弄虚作假、急躁和厌战情绪以及消极腐败现象仍然存在,有的还很严重,影响脱贫攻坚有效推进。脱贫攻坚工作直接面向贫困地区和贫困群众,直接同人民群众打交道,暴露出来的作风和腐败问题群众感受最直接、反映最强烈。这些问题,我已经多次敲过警钟了,今天再敲敲“法槌”,希望引起大家高度警觉。

——《在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话》(2018-10-23)

(责编:任一林、谢磊)
相关专题
· 学习路上
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言
微信“扫一扫”添加“学习微平台”

微信“扫一扫”添加“学习微平台”

西四北 山东龙口市诸由观镇 甘河镇 王城商厦 福东
桃源路 单坝心 石佛店乡 昌平县 乔善乡
北京早点小吃培训加盟 健康早餐店加盟 早点加盟店排行榜 快餐早餐加盟 大福来早点加盟
加盟早点店 自助早餐加盟 中式早餐店加盟 特色早餐店加盟 早餐店加盟
首钢早餐加盟 山东早点加盟 口口香早点加盟 早点连锁加盟 早点店加盟
爱心早餐加盟 早餐加盟好项目 杨国福麻辣烫加盟费 大华早点怎么加盟 书店加盟