https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

http://pjvq7v.glyphiqa.com

http://ogqr7x.ningyujun.com

http://o9cxkn.guyo3d.com

http://kiw9o9.tanstmail.com

http://dakpna.bipcgroup.com

http://vpbdbl.nrg-fx.com

http://5t394r.loftsms.com

http://xugd0d.taskuler.com

http://daqnkv.phbil.com

http://5bsdao.hbstbp.com

教育频道 > 中小学 > 特别关注 > 正文

中秋夜研学 嘉峪关学校小学生 “夜宿”观天象

2018-10-23 13:36
分享到:
奇迹sf大全 在3月份的FOMC会议后,Bostic披露了他的点阵图预期:他处在主张今年加息三次的阵营。

青岛新闻网9月21日 中秋节是我们国家的传统节日,青岛嘉峪关学校将天文、科技、语文、科学、综合实践、音乐、美术、心理等多学科知识充分整合,挖掘中秋节的内涵,与队员们的社会生活相联系,开展了“中秋奇妙夜”主题实践研学活动,让中秋节过得趣味十足、研究味十足。

多学科整合研究实践

在开营仪式上,在心理李老师的带领下,队员们通过互动游戏迅速了解和熟悉;随后,结合语文学科的古诗诵读活动,举办了古诗鉴赏会,品月饼,诵古诗;语文杨老师为大家讲解了中秋佳节的起源和节日习俗——品尝月饼、祭月、拜月、赏花灯、猜灯谜、观潮等都是中秋节的习俗;结合数学、语文、美术学科知识,队员们利用月饼包装盒,开展数学知识应用活动,丈量月饼包装盒的长、宽、高和面积,同时,利用月饼盒做收纳盒。在老师的指导下,队员们完成了实践任务单。中国的传统文化博大精深,只有了解他、热爱他,才能更好地传承与发展。

嫦娥奔月号放飞体验

研学活动中的科技元素必不可少,科技辛老师带领队员们共同制作了“嫦娥一号”火箭,并举行了放飞仪式。2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”,开启了中国探索月球的第一步,了解相关历史和来历,也增加了队员们的自豪感和使命感,只有刻苦学习才能担当起民族复兴的大任,为祖国科技事业的更大发展贡献自己的一份力量。

夜宿观天象共赏明月

活动当晚,队员们夜宿学校。学校特别邀请了南京紫金山天文台青岛观测站的老师举行了《月球的故事》主题讲座,向队员们讲解了月球的公转、月貌、月相、地月关系等相关知识;用天文望远镜欣赏了美丽的月球表面,了解了夏季的星空及主要的亮星。队员们还举行了巡夜赏月活动,共同分享了中秋节的音乐与故事。

有知识、有趣味、有实践、有操作、有互动、有研究味......在活动中,队员们了解到了中国传统文化也学习到了天文天象的相关知识,体会了一个不一样的中秋研学之旅、一个奇妙的中秋夜。


我要爆料 免责声明
分享到:

相关新闻

? 青岛新闻网版权所有 青岛新闻网简介法律顾问维权指引会员注册营销服务邮箱
抚宁镇 高再坑 新发路 李村河 四会市
十六铺 汉沟 腰铺镇 茂兴湖渔场 板樟山
春光早餐加盟 养生早餐加盟 早餐培训加盟 春光早餐加盟 特色早点小吃加盟
早点项目加盟 江西早点加盟 北京特色早点加盟 早点包子加盟 天津早点加盟车
早点加盟网 广式早餐加盟 河南早餐加盟 早餐亭加盟 早饭加盟
清真早点加盟 山东早点加盟 加盟放心早点 早餐加盟好项目 天津早点加盟车