https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

http://j1dtph.guitrao.com

http://l4xm02.aksgk.com

http://dsehvf.sdkzz.com

http://rp2gdf.2688touzi.com

http://kgmkl4.urfatl.com

http://e7lzwj.dushisuanlafen.cn

http://he9ji4.jimin1004.com

http://noc2xh.52d7j.com

http://starsf.qianlle.com

http://c2fzwe.hy123.net

>>您当前的位置:首页 -> 文化 -> 文化传递
国家图书馆展出“镇馆之宝”《永乐大典》
2018-10-21 23:15:39   来源:中国新闻网

 展览现场 钟欣 摄

 中新网北京9月28日电 (记者 应妮)“旷世宏编 文献大成——国家图书馆藏《永乐大典》文献展”28日在中国国家典籍博物馆开展。

 展览现场 钟欣 摄

 《永乐大典》是国家图书馆的四大专藏之一,也是镇馆之宝。这部旷世宏编“合古今而集大成”,远超前代所有类书。《永乐大典》系典册渊薮、佚书宝库,诸多佚文秘笈、典章制度赖其得以流传后世,造福学人。但历经数百年岁月的兵燹水火,这部成书于明永乐之初,重录于嘉靖之末的大典正本至今仍下落不明,副本更是星散飘零,百存一二。

 展览现场 钟欣 摄

 据目前所知,原11095册,22937卷(包含目录、凡例60卷)的《永乐大典》副本,截至2017年底仅发现有400余册,800余卷及部分零叶存世,总数不及原书的4%。国家图书馆共收藏有《永乐大典》224册(其中62册位于台北故宫博物院),占存世《永乐大典》的一半以上。

 展览共分为“大典犹看永乐传”“合古今而集大成”“久阅沧桑惜弗全”“搜罗颇见费心坚”“遂使已湮得再显”五个单元,详细介绍了修典的始末、主要人物、永乐大典贮藏地流变等,通过展出国家图书馆藏《永乐大典》12册,以及其他珍贵善本古籍、金石拓片、名家手稿和舆图,各个时期《永乐大典》入藏国图的档案,不同时期出版的《永乐大典》影印本及海外收藏《永乐大典》影印本等,为公众勾勒这部大典飘摇多舛的命运,展现这部宏编巨著的不朽光辉。

 展览现场 钟欣 摄

 值得一提的是,展厅辅以现代化的展陈手段,如全息投影、立体场景还原及大型书籍装置等,生动直观地展现了永乐大典的诞生之路,营造出虚实结合、层次分明的沉浸式体验效果;同时,通过数据呈现的展陈方式,将《永乐大典》各项数据信息可视化,以展示其浩瀚如海的规模,带给观众强烈的震撼感,力图让观众领略“镇馆之宝”的风采,了解国宝背后的故事。

 据悉,展览将免费持续至2018年底。(完)

【编辑】:姚振国
【责任编辑】:杨晓秋
【宁夏手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信nxp到10658000/10655899/10628889】
宁夏日报报业集团 宁夏新传媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812 合作洽谈:0951-6031787
互联网新闻信息服务许可证号:6412017001 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号
新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号
工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004
法律顾问:言成律师事务所 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190
沿河镇 八纬路直沽园 王户庄村 黄兴路周家嘴路 榆树庄村
龙泉务南口 盂县 农大 东杜兰村 陶堰火车站
春光早点工程加盟 北京早点车加盟 早餐加盟好项目 早点加盟店排行榜 早点加盟排行榜
早餐加盟品牌 早点连锁加盟 传统早餐店加盟 早点夜宵加盟 安徽早餐加盟
早餐亭加盟 江苏早餐加盟 早点加盟项目 特许加盟 湖北早点加盟
黑龙江早餐加盟 包子早点加盟 早餐加盟哪家好 酸奶加盟 早餐店 加盟