https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

http://bk00hk.gpbhatia.com

http://i59emt.molokai50.com

http://uxzjgt.ujia88.com

http://xqd0tb.5aac.com

http://vd8np1.ryujry.com

http://yho0rt.fideliles.com

http://x0erzx.typaint.com

http://cz5ivj.8884558.com

http://jguxld.glyphiqa.com

http://1jfpdu.freyagirl.com

地方领导留言板·仙桃市留言回复

网友给仙桃市委书记留言获回复 共计23条

仿盛大传奇合击 二、在本通告未尽列的高架道路(城市快速路),对上述小客车采取的通行管理措施,按照道路上设置的交通标志、标线所示执行。

2018-10-2408:03  来源:人民网-地方领导
 

近期,湖北省仙桃市针对网友给市委书记的23条留言作出回复,留言选登如下:

有话想对仙桃市委书记说?欢迎来留言

【网民留言】

书记您好!我是干河办事处中岭二组村民,本村至南坝到老318国道的路希烂了,现在接送孩子们的校车都不敢走了,这是里面好几个村出去城里的主路,连骑电瓶车都难走,只要经过这条路的无不哀声怨道,都在说这一条主路,南坝桥也修了,这国家说乡村路路通,这里面好几个村,上万人怎么去城里,逢年过节更不得了,3.5米的路车多路烂,堵的很,又易出交通事故,望书记能重视,能安排有力人员实地看一看,近快修路,代周边老百信感谢书记。

答复意见:

网友您好:您的来信已收悉,您所反映的问题已转干河办事处。现将相关情况回复如下:经调查,龚台至南坝村原来有一条石子、水泥路,全长3000米,路宽3.5米,于2005年修建,至今已使用11年,局部路面有破损,但能通车。而该网民所说的南坝桥,实际上是通顺河大桥。该桥是2013年市水利部门花了500万修建的,当时由于大桥两边没有拆迁,桥两边的通道并没有接通。2014年,干河街道通过拆迁,花了400多万元拉通了通顺河大桥到老318国道的新路,路面宽9米,全长1000米。2016年4月,龚台村至通顺河桥这条新路段暂命名三江路,被列入土地整理项目维修计划,又因汉江黄沙站拟选址在龚台,市交投集团正在规划设计,所以维修计划暂停。目前,该道路正在争取项目资金,待规划设计下达后,再重新修建此条道路,以便进一步方便群众出行。

【网民留言】

我在武汉打工,儿子在武汉上小学一年级,女儿在仙桃上学,现在儿子要转回来上二年级方便照顾女儿。我在刘口买了一栋小产权房,想在实验三小就读,请问一下要怎样办手续,女儿天天喊不要做留守儿童。

答复意见:

网友您好您的来信已收悉,您所反映的问题已转市教育局。现将相关情况回复如下 我市义务教育学校招生的总体原则是“划片招生,就近入学”,学生根据划定的区域到对应的学校入学。同时,义务教育阶段实行“免试入学”,任何学校不得进行任何形式的选拔性招生。 城区公办初中小学入学需审核:户口本和城区房屋不动产权证,小学还需审核出生证。(1)户口本:审核学生年龄,审核学生与监护人关系,如户口本上无法证明子女与监护人的关系可持父母结婚证、档案局出具的人口普查登记表等相关证件证明。 (2)出生证:核实学生出生日期。(3)城区房屋不动产权证:符合条件的适龄儿童,其父母具有城区房屋不动产权证且已实际入住的,按照产权证住址对应学校入学。 相关情况您可以咨询市教育局基教科,电话,0728-3310369

【网民留言】

同兴村位于徐源与王滩中间,村饮水一直存在严重问题,汉江水经过同兴村,但同兴村却饮不到汉江村,村里自己的抽水厂,不谈过滤,消毒,最基本的一口清澈水都没有,每天送给全村的都是混浊的黄颜色水,还时常出现红色小虫。全村农民意见极大,不知打了多少市长热线,望政府能予解决。

答复意见:

网友您好: 您的来信已收悉,您所反映的问题已转郑场镇。现将相关情况回复如下:郑场镇目前正在组织管网测量、摸底,并更换石英砂消毒设施,预计今年10月份将接上江汉自来水,年底实现全域供水。

【网民留言】

仙桃市郑场镇同兴村的自来水,还是用的大队的井水,几十年如一日,黄黄的。年轻人还好一点,老人,孩子长期吃这样的水身体怎么受得了!望政府早日能解决同兴村的用水问题。

答复意见:

网友您好:您的来信已收悉,您所反映的问题已转郑场镇。现将相关情况回复如下:郑场镇目前正在组织管网测量、摸底,并更换石英砂消毒设施,预计今年10月份将接上江汉自来水,年底实现全域供水。

【网民留言】

书记我们是仙桃市工业园杜湖社区武警路的居民,非常冒昧的打扰您。我们社区因为正对职业学院,两条小巷做生意的较多,基本上都是服务学生。但是因原看守所地势较低,杜湖社区的两条小巷形成了遇雨就淹的局面。大雨成海,小雨成河。居民找相关部门多次,但都无疾而终。雪上加霜的是,去年,因一户违建,将污水管道改道并使其变窄。现在,整个社区的生活污水管道被完全堵死,粪便和臭水被反压出来,整条小巷污水横流,臭气熏天,蚊蝇乱飞,我们居民完全无法生活。这几天天气变热,不论白天还是晚上,关着窗户都恶臭难闻。 仙桃是卫生城市,也是园林城市,还是文明城市,您为我们仙桃做过很多大事好事,我们居民都非常佩服,恳请您到此处调研,安排城建部门解决我们两个实际问题: 一是解决污水管道堵塞问题。让城建部门疏通污水管道后,将管道加粗并改道,解决居民污水龚便满街横流的问题。 二是解决“水漫金山”的问题。武警路后段地势低洼,遇雨就淹,城建部门要在武警路铺设下水管道连接仙宏路下水管道,800米的管道就能解决全体居民的生活问题。恳请您能万忙之中,抽出时间关注我们杜湖社区的居民。

答复意见:

网友您好:您的来信已收悉,您所反映的问题已转市住建委。现将相关情况回复如下:该网友主要反映杜湖社区武警路、杜湖中心街两条主巷及两巷之间的一条排水砖渠渍水问题。主要有两个问题:一是两条主巷因地势较低,暴雨期间渍水严重;二是由于两巷门面多为餐馆,餐厨垃圾未经处理直接排放至排水砖渠内,导致排水砖渠堵塞严重,此外,该排水砖渠出水尾端有一违建平房,导致砖渠截面变小,基本淤死。我委组织专班在6月上旬对该处砖渠进行过疏淤,但只能治标不能治本。 市住建委拟对该片区实施雨污分流改造,即沿武警路分别新建一条D500雨水主管、D400污水主管向西经杜湖中心街流入杜湖大道雨水、污水主管,总长度870米,概算投资120万元(含道路破除及恢复)。两巷之间的排水砖渠建议由仙桃工业园负责拆迁后,我委配合其接入新建污水主管。目前武警路、杜湖中心街路面破除及排水管网施工基本完成,9月30日完成路面恢复。

【网民留言】

您好!我注意到前几年街道上设置了许多分类垃圾桶,但环卫工人们清理时,直接把所有垃圾归在一起。而且大部分人并不知道垃圾该如何分类,导致垃圾分类有名无实,近些年又逐渐换回了普通垃圾桶。 能否加强垃圾分类的宣传和培训,尤其电池回收这一块?比如在各小区设置一些专门的电池回收点?

答复意见:

网友您好:您的来信已收悉,您所反映的问题已转市城管局。现将相关情况回复如下:2017年12月,仙桃市城市管理局与绿洁循环环保有限公司在满庭春社区开展垃圾分类试点工作,目前已正常运转近一年时间,社区居民垃圾分类意识逐步提高,社会反响良好。下一步将按照国家发改委和城乡住房建设部的要求,积极引导,实施政府主导市场运作的方式来逐步推开这项工作,使垃圾分类成为惠民与环境资源友好利用的一项工作,推动仙桃市垃圾分类试点的进程。

【网民留言】

本人从小在仙桃龙华山区长大,从我记事起老油厂宿舍就已经在了,房屋为砖混结构,建成时间是在上世纪80年代,是油厂给员工的安置房,大概在2009年左右有部分宿舍拆迁,剩下的老宿舍和新建的商品房只有一墙之隔。因为房屋年限太久,楼房表面的涂层大面积脱落,在卫生间水管的位置甚至起了很多青苔,夏天外面下大雨屋里下小雨,冬冷夏热,结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。希望政府基于居民安全问题,做出相应解决措施。

答复意见:

网友您好:您的来信已收悉,您所反映的问题已转龙华山办事处。现将相关情况回复如下:办事处城建办召开专题会议对此情况进行研究,并向市专题汇报,现已由唐雷副市长牵头,市房产局负责,对全市危楼进行调研,并制定危楼改造解决方案。

欢迎访问《地方领导留言板》(网址:http://liuyan.people.com.cn.bandebrewing.com/),或使用栏目客户端、小程序,关注微信公众号,提交留言并获得更多相关资讯。

(责编:窦明、韩月)

推荐阅读

[网连中国]8城调查:“文明养犬”很难吗? 近年来随着各地犬吠扰民、恶犬伤人等事件的接连曝出,“人狗矛盾”不断激化。“文明养犬”真的那么难么?带着这个疑问,人民网记者走访石家庄、合肥、成都等8座城市,探寻“文明养犬”的难点痛点。【详细】

地方领导资料|地方领导留言板
徐世国 叶舟山 美湖 北营村 上新集镇
凤来 涂门街口 韩道口镇 香积寺村 吉诺卡斯特城
早餐加盟哪个好 美味早点加盟 早点小吃加盟网 学生早餐加盟 大福来早点加盟
北京早餐加盟 书店加盟 黑龙江早餐加盟 安徽早点加盟 早点粥加盟
北京早餐加盟 书店加盟 北京早餐车加盟 移动早餐加盟 健康早餐加盟
杨国福麻辣烫加盟费 包子早点加盟 早餐豆腐脑加盟 早餐 中式早餐加盟