https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

http://9kxjgw.phlfux.com

http://1i8awx.taxi-dreux.com

http://5h03zp.yj628.com

http://27iysg.yyesl.com

http://poaaxh.paismx.com

http://yzk2zm.hzspln.com

http://9okokw.ycjtzn.com

http://srfcz4.cherrychao.com

http://lk2x2u.aotuwei.com

http://lzlwtd.spreshape.com

河源新闻网由河源晚报社主办!新闻网旗下: 在线数字报 | 汽车频道
当前位置:河源新闻网 >> 资讯 > 旅游 > 阅读新闻

灯笼河

置身花的世界,这时你不妨遥望远天,白云缓缓流过山口,游浮在广阔的天空,安静祥和,时而互相缠绕,时而疏离,时而密集,变化着各种姿势,表现着不同的情境;或洁白,或苍灰,或嫣红;和山、林、水、花草组成一幅幅优美的画卷。
最新奇迹私服网 要大力弘扬社会主义法治精神,树立宪法意识、增强宪法自信,自觉忠于宪法、遵守宪法、维护宪法,带头尊法、学法、守法、用法,严格依照宪法法律履职尽责,善于运用法治思维和法治方式惩治腐败,不断提高反腐败工作规范化法治化水平。

■吴翰凌

美丽的草原我的家,水青草美遍地花,彩蝶纷纷百鸟唱,一湾碧水映晚霞——如果到了灯笼河,你就承认了这支歌,承认得那样完整。

神秘的灯笼河

我的家乡“龙凤之乡”翁牛特,它厚重的土地蕴集着灿烂的文化,灯笼河就是璀璨明珠里的一颗,熠熠闪烁它美丽神秘的光华。灯笼河,让人心动的名字——环山并立,几泓幽溪,白桦葱郁。在一片白桦林下,一个如碗口粗细的泉眼正咕咕地冒着清凉的泉水,摸一摸,那样凉爽;喝一喝,甘甜润口;这就是流经我家乡百余公里的少郎河之源,我家乡的阳刚之源。

山有多高水有多深,造物主的力量如此神奇,在这高寒墁甸之上流出汩汩泉音、涓涓细水,哺育着牲畜,哺育着两岸的人民,哺育着宽厚的草原。那么,就形成了“沼泽地的河”,蒙古语“登努日高勒”,汉语叫白了称为“灯笼河”。灯笼河不是天河,是高地上的河。

关于“灯笼河”还有一个神秘的传说:相传三岔档山藏有一对神灯,每年除夕夜,神灯一前一后,顺石道而下行至大石门,有幸见到神灯的,便事事吉祥,合家安泰。“灯笼河”便由此而得。

不论叫白还是传说,灯笼河总生动地流淌,或跳跃,或歌唱,或蜿蜒,潺潺东流。其中一支流向少郎河,另一支奔向羊肠河,少郎河日夜欢腾跃入西拉沐沦河,羊肠河委婉着情歌而入老哈河,西拉沐沦与老哈河交汇而入辽河,生生不息的辽河带着阳刚与温柔高傲地伸向渤海——这是多么壮观的长河画卷,当你身临渤海,你感觉一下,在西部的灯笼河,一眼清泉在高地上咕咕而出,欢蹦乱跳一路奔向这浩瀚的渤海,那是一种什么样的情感?

天高云淡,山岭连环,由大石门西南方向登山,山势平缓,芳草萋萋,野花粲粲,泉流淙淙;南面有一峡谷,西侧一峰横亘,宛如翠屏。山东麓,东西向排列十三个石堆,是为十三太保遗址。

五代史记:李克用属沙陀族,本姓朱邪,事唐,赐李姓。李克用晚唐割据今山西省一带,封为晋王。其子李存勖,于公元923年灭后梁,统一北中国,建后唐,史称后唐庄宗。相传,赤手空拳打死斑斓猛虎的李克用曾在灯笼河戍守,他的十三个儿子骁勇善战,战功赫赫,后人堆积这些石堆以示纪念。简单的十三个石堆为灯笼河增添了神秘而悠久的历史色彩。另外,东南面被盗的大小墓室,也印证了历史在这里跋涉的足迹。伟人毛泽东曾手书清代严成遂七律《三垂冈》:“英雄立马起沙陀,奈何朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈下路,至今人唱百年歌”。以示对李氏父子的赞赏。然而,李氏后来的不济,却也为后人留下了悲伤的笑料,发思古之幽情,以史为鉴,正如欧阳修在《五代史伶官传序》所言:忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。

锦绣的灯笼河

只有到了草原,才清楚天方地圆白云朵朵;只有到了草原,才感知芳草连天繁花成海;只有到了草原,才感觉到心随自然豁达透明。

大自然一甩长袖,在灯笼河这个大花园播种了80多种花、120多种草。铺铺展展,浩浩淼淼,成洋成海,坦坦荡荡,斑斑斓斓。大自然的天宫之作,我们会由衷地折服大自然的神奇造化。

美丽的灯笼河碧草如荫,鲜花摇曳,溪水辉映,清风和煦,天高云淡。漫步在这块土地上,看着虫蝶嬉戏,听着百鸟鸣唱,倍感神清气爽;举目望去,山川纵横,绿草如毡,花草相融,争颜斗妍,胜似仙境。80多种知名的或不知名的花尽情绽放,喧闹着,优雅着;你飞红,我吐绿;你衔黄,我亮紫;浮蓝漾白,吟橙唱褐,如诗般迷朦,如水粉画般粲然,如诗,如画,如梦。粉红的石竹花,笑靥迷人;金黄的旋复花,含情脉脉;湛蓝的鸽子花,顾盼流连;洁白的芍药花,如泣如诉;鲜红的铜锣花,火辣热烈;蓝色的猫耳花,紫色的野腊梅,红百合,白铜锣,淡粉的,浅白的,新黄的,这儿一片,那儿一簇,时时敲打清雅的山音,或钟情,或恬静,或娇媚。

灯笼河的花海泛着各色的浪花,分时令,领着风骚。从春到秋,主色调变化不断,蓝花领衔时,是广阔的呈蓝的幽幽;红花唱主角,是无际的飞红的艳艳。没有群芳谱,不入佳卉园,以真诚装点灯笼河草原,朴素得鲜活,纯净得悠远。你用尽关于花的形容之词,也无法穷尽这花的无边之媚,无边之艳,无边之锦绣。

置身花的世界,这时你不妨遥望远天,白云缓缓流过山口,游浮在广阔的天空,安静祥和,时而互相缠绕,时而疏离,时而密集,变化着各种姿势,表现着不同的情境;或洁白,或苍灰,或嫣红;和山、林、水、花草组成一幅幅优美的画卷。

这时你不妨极目远望,山山相连,成群的牛羊,像花海上的轻浪,抑或旋涡,抑或小岛,渐近或渐远;较近处,骏马奔驰,英姿飒爽,偶有一声嘶鸣,逐渐飘逝。间或一队白鹅举着骄傲的红嘴嘎嘎而过,引颈高歌。你也不妨捉三两只昆虫,采一双蝶翅,感受自然,感受童趣。或者做一次倾听,在自然的内部,那些昆虫在草上爬行,翅膀的颤动,草棵里的喧燥,又似乎一切都是静的,偶尔牧人的马蹄声穿过山坳,荡向疏林,荡向山谷,幽幽的鸟鸣又从山谷传出,恰是一曲动听的音乐。那样明澈,那样悠扬。

看着,想着,听着,便完全融入这大自然的怀抱,融入了锦绣的灯笼河草原,融进了它丰厚的底蕴,吮吸着精神的乳汁,让我们饱满,洋溢着青春的律动与生命的和谐。

 -------------------------------------------------------------------------
河源新闻网独家稿件,如需转载,请注明出处,否则后果自负
商务合作联系网站管理员(QQ/微信:10117807)
-------------------------------------------------------------------------
相关热词搜索:灯笼

热点图片

  • 头条新闻
  • 新闻推荐

最新专题

更多 >>

热度排行

关于我们 | 广告服务 | 友情链接 | 案例展示 | 联系我们 | 版权声明
宏坝 江苏锡山区八士镇 保德 南开苗族彝族乡 冲壳壳
四埠 福燎 翁工陶海嘎查 华能超市 熊岳镇
早点加盟店10大品牌 早点加盟连锁店 早餐免费加盟 我想加盟早点 港式早点加盟
广式早点加盟 舒心早餐加盟 早餐加盟项目 早点加盟项目 江苏早点加盟
湖北早餐加盟 全球加盟网 早餐馅饼加盟 早点小吃加盟连锁 湖北早餐加盟
雄州早餐加盟 早餐豆浆加盟 书店加盟 港式早点加盟 早餐加盟什么好