https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

http://roabuk.1532hz.com

http://fco9jy.nasuyu.com

http://m736hw.heartpeas.com

http://hev4a3.lotustlv.com

http://w7afd1.herb6.com

http://0030z9.jljgjx.cn

http://op4zzl.totiptap.com

http://0ckxvg.toteach.cn

http://d4hpk9.yohumall.com

http://bx08oa.yoguoshu.com

您所在位置:首页  >  财经 > 正文

新规后首批洋股民来开户了 佣金费率跟中国人一样

2018-10-23 09:25 来源:上海证券报 作者:王晓宇
奇迹sf发布 其中,科技创新领军人才26人、科技创业领军人才2人、哲学社会科学领军人才2人、教学名师9人、青年拔尖人才10人。

 9月17日是外国人“开户新规”正式落地的首个工作日。多家券商表示,公司的系统端已准备就绪,符合放开条件的外籍人士只需前往营业部就能开通A股账户,翌日便能下单交易。佣金费率方面,对外籍客户与国内客户一视同仁。进一步放开外国人A股账户开立,与证券期货行业对外开放新政落地、大幅扩大沪深港通每日交易额度等一系列举措,有序推进了我国资本市场的国际化进程。

 开户新规大幅放宽了允许开立A股账户的外籍人士范围,主要包括两类:一是在境内工作的外国人(无需取得中国永久居留身份证);二是A股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工。不过,也有一定条件限制,即其归属国(地区)证券监管机构应已与中国证监会建立监管合作机制。目前,中国证监会已相继同62个国家和地区的证券期货监管机构签署了68份监管合作谅解备忘录。

 中国结算有关负责人此前表示,此次允许符合条件的外籍人员开立A股证券账户,是中国证监会积极贯彻落实中央关于深化金融改革、扩大开放精神的又一重大举措,有利于进一步支持和促进境内资本市场开放,对改善境内资本市场投资者结构、促进资本市场健康发展具有积极意义。

 券商方面,华泰证券相关负责人表示,新规发布后,公司立即着手准备并开展了多场宣讲活动,活动期间有不少外籍人员对投资A股颇有兴趣。公司与一些在外资公司、合资公司工作的外籍人士建立了联系,在前期的初步沟通中,有不少外籍人士表达了在A股开户的意愿。

 申万宏源相关业务负责人也表示,有外籍人士曾多次表达过投资A股的意愿。除了A股股票,外籍人士对货币基金等低风险品种也兴趣浓厚。“他们认为自己国家的利率太低了,而中国国内的银行理财产品能有3到4个百分点的年化利率,让他们很是羡慕。”

 上周末,华泰证券、湘财证券等已受理首批外籍人员的开户申请。在上海工作的美籍华人朱小姐是在华泰证券首位提交开户申请并完成开户手续的客户。朱小姐表示,其在上海工作多年,一直想参与A股投资,但此前因身份限制无法开户。“新规出来后,我就立刻向证券公司打听开户的具体流程。”

 国泰君安证券、东海证券等也表示,无论是系统、还是开户的设备、流程等,均已准备就绪。外国人只要前往其旗下营业部,均能在周一开通A股账户,周二就能下单交易。

 华泰证券相关负责人介绍,外国人开户的流程与中国人开户并无不同,非常快捷,做完全流程大概只需20分钟。账户开立完成后,投资者的投资理财也非常方便,完全是线上化的,通过华泰证券的APP就可以投资A股或购买场内交易基金。唯一的不同是,在开户前需准备一整套开户资料,最重要的是“三证”:在职证明、纳税证明、所在企业的营业执照,且三证需盖企业公章。

 根据中国结算的相关规定,在境内工作的外籍人士开户时所需的申请材料包括:《证券账户开立申请表》、外国护照及复印件、境内机构出具的就业证明及该机构的营业执照等。境外工作的外国人的开户申请材料除《申请表》外,还需有证明该投资者为股权激励对象的文件等其他材料。

 佣金费率方面,多家券商表示,公司对外国人的收费标准与国人没有差异。国泰君安证券表示,外籍客户与国内客户一视同仁,其佣金费率由客户与开户营业部商谈确定。

 上述华泰证券相关负责人进一步表示,随着政策不断放宽,未来预计将有更多外籍人士成为客户。公司为此准备了“外籍人员开户专项套餐”,提供包括宏观、策略、行业的英文报告等专项服务和产品。此外,公司还将充分考虑外籍客户在语言、地域、投资理财习惯等方面的差异性,提供更多订制化、专门化的服务。

编辑:李嘉佳


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
羊达乡 程林街吴嘴村南环条增 新房村 喀拉布勒根乡 北东村
三友化工厂 福田街道 倭肯镇 后张庄村村委会 徐东路
早点 加盟 雄州早餐加盟电话 湖北早点加盟 早点加盟好项目 早餐馅饼加盟
杨国福麻辣烫加盟费 雄州早餐加盟 五芳斋早点怎样加盟 早点加盟店排行榜 天津早点小吃培训加盟
快餐早点加盟 河南早餐加盟 早餐小吃店加盟 早点项目加盟 湖北早餐加盟
酸奶加盟 早餐店加盟 春光早点工程加盟 加盟特色早点 天津早点小吃培训加盟