https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

http://jyregg.phbil.com

http://f8fens.itfigs.com

http://ltjhjz.devdesco.com

http://k1hryj.royalmary.net

http://bg9bl8.urfatl.com

http://3skhe3.pbmoda.com

http://nps1cz.vectortea.com

http://chfp6m.fslehong.com

http://ryrcuq.kvpdesign.com

http://cwoldo.cnjinmiao.com

主流媒体 山西门户

“见新见绿”模型初现 悠然阳城未来可期

时间:2018-10-21 22:46 来源:山西新闻网旅游频道

首页 > 精彩原创
分享到: 评论:

  六大森林公园串联成圈、“花园式”矿山干净整洁、城乡供热全国首创、全域旅游落地生根……4月2日至4日,由央视、新华社、中新网、山西电视台、山西新闻网等多家媒体组成的“见新见绿”采风团走进阳城县,通过参观、座谈等方式,充分感受到了该县近年来在城乡绿化生态环境治理、田园城市建设、气化阳城、发展全域旅游、绿色转型发展等各个方面结出的丰硕成果。

9“见新见绿” 悠然阳城 康养胜地

  田园城市建设让城乡见绿 宜居宜业宜游  
 
  2018-10-21,时任国家副主席习近平视察阳城县,在实地考察了东坡头森林公园和获泽河两岸的城市风貌后,对阳城做出“见新见绿”的评价和指示,这既是对阳城的鼓励和肯定,也是鞭策和要求。

  近年来,阳城县上下一心,紧紧围绕“田园城市、美丽乡村、产城融合、城乡一体”的战略思路,持续推进“山上治本、身边增绿、产业富民”工程和森林资源保护管理等林业生态建设工作,狠抓造林增绿、绿色增收、森林资源保护三项核心工作,大力发展城郊旅游业、新型农业、现代休闲农业和观光农业等产业建设,全力打造山水园林县城和各具特色的小城镇,实现城乡一体化,着力构建生态美、百姓富、环境优、实力强的幸福美好新阳城。

  1982年冬天,以石双砚为队长的11位老人自发组成林业队,告别老伴子孙,身背水壶干粮,扛着铁锹镐头开进了千年沉睡的荒山。他们中间当时最大的76岁,最小的60岁,平均年龄69岁,在山上向阳的地方,自己动手利用树枝和石块筑起了一个简易住所,取名:“安乐窝”扎下了根,打响了植树造林、绿化荒山的战役。之后的近20年,石双砚老人没有在家吃过一顿午饭,没有一天不栽树。他带领大伙早上6点上山,下午天黑下山,晚上还要轮流看山,让曾经寸草不生,黄沙飞舞的东山岭绿树成荫,满目苍翠。

  在石双砚老人精神的感召和带动下,越来越多的人投身植树造林,如今的郭峪村,山上绿树成荫,山下果菜飘香,绿山葱葱,松涛阵阵。鸟语花香,青松翠柏已成为一道亮丽的风景线。村民们依托丰富的森林资源和良好的生态环境大力兴办农家乐发展乡村旅游,日子一天比一天红火。

10
大力实施“田园城市、美丽乡村、产城融合、城乡一体”发展战略
 
  辛勤换得胜利果,在许许多多像石双砚老人一样的绿化工作者共同努力下,近10年来,阳城共完成天然林保护工程 1.17万亩,退耕还林工程 1.4万亩,巩固退耕还林工程1万亩,干果经济林2.8万亩,连翘造林6万亩,完成通道绿化0.5万亩,交通沿线可视荒山造林3万亩;厂矿区绿化1万亩,环县城绿化0.5万亩,其它造林1.23万亩。全县新增绿化面积15.8万亩,森林覆盖率增加了2.8个百分点,绿化质量明显提高,生态成效日渐显现,城乡人居环境有了新的改善和提升。
 
  目前,县城建成区公共绿地面积达395.9万平方米。在重点区域村庄,按照省、市村庄绿化任务,按每年10—50个小康园林村绿化任务,目前,全县已有200余个村达到生态园林村标准。北留镇皇城村、北留镇史山村、东冶镇蔡节村等绿色园林村已成为影响周边乡村、具有山区特色的小康园林示范村。阳城县田园城市模型初现,成效喜人:全县森林覆盖达到51%,县城绿化覆盖率达到43.7%;人均公共绿地面积达到10.3平方米。可谓是处处见绿,让广大群众充分享受生态建设的成果。
123 下一页
(责任编辑:郭亚婷)

相关链接


河北蠡县留史镇 湖东林场龙宫工区 程家庄子 湾溪街道 解放大街
莫力达瓦 石狮市地方税务局东区管理分局 江都路惠山里 麻栗坡县 群胜乡
早餐店加盟 爱心早餐加盟 投资加盟店 酸奶加盟 清美早餐加盟
加盟早点 早餐加盟哪个好 中式早餐店加盟 河南早点加盟 安徽早餐加盟
早点小吃店加盟 天津早点加盟 北京早点小吃加盟店 酸奶加盟 北京早餐车加盟
品牌早点加盟 早龙早餐加盟 早点餐饮加盟 早点小吃加盟网 特色早点小吃加盟店