https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

http://6sqs5e.ywetong.com

http://psqfsk.flygm77.com

http://m4bzcv.abiraweb.com

http://nmdzmk.ganghuagas.com

http://1ux1d4.rwine1982.com

http://z9w5j5.yunshujiuye.com

http://yhorzb.lodifarm.com

http://g6u5ow.iphacts.com

http://6w9vpl.cnyslp.cc

http://dvydad.gpbhatia.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网田阳部门乡镇—正文
头塘镇开展“百千万巾帼大宣讲”活动
来源:百色新闻网 作者:叶发敏 发布时间:2018-10-23 11:07:37

  百色新闻网田阳9月21日讯?(通讯员?叶发敏)?为纪念改革开放40年,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,推动党的十九大精神家喻户晓、深入人心,9月20日下午,田阳县头塘镇举行“百千万巾帼大宣讲”活动,各村妇女代表近40人参加活动。

图为活动现场。

  此次宣讲活动以“巾帼心向党?建功新时代”为主题,结合妇联工作实际,紧紧围绕党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,用妇女群众喜闻乐见的形式,将党的十九大精神送到基层,传入妇女群众心里,进而引领广大妇女群众统一思想,坚定不移听党话跟党走。并结合当前脱贫攻坚工作,重点对乡村振兴战略进行了分析讲解,激励广大妇女代表主动思发展、谋发展,在脱贫攻坚、人居环境、家风建设等方面发挥“半边天”作用。

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
田阳大德屯:公 ...
百育镇:新时代 ...
头塘镇:招聘会 ...
百育镇开展全镇 ...
扶贫日里新风景 ...
五村镇:为60周 ...
百育镇适龄青年 ...
田阳:强力推进 ...
 
 
 
  推荐图片
“山竹”最新动态! ...
  推荐新闻
· 头塘镇开展“百千万巾帼大宣讲”活动
· 田阳头塘镇:用集体经济杠杆撬动乡村振兴
· 田阳县档案局全力做好第22号台风“山竹”防 ...
· 头塘镇积极应对台风“山竹”
· 田阳县玉凤镇切实做好台风“山竹”防御应对工作
· 田阳大德屯:公历九九过“重阳” 可口饭菜敬...
· 百育镇:新时代讲习所田间课堂领跑扶贫新篇章
· 头塘镇:招聘会覆盖各村,实现共赢
· 百育镇开展全镇环境清理整治工作
· 扶贫日里新风景 两癌宣传惠民生
· 田阳:助推乡村振兴战略 积极开展巴某新村改...
· 百育镇推进“三方”见面会 先富带动后富
· “三方”聚力齐脱贫 美丽乡村共创建
· 五村镇:为60周岁以上老人组织健康义诊活动
· 百育镇适龄青年踊跃参军争做“最可爱的人”
· 田阳县“八一”前夕赴驻地军区走访慰问
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

樱花广场 雄武 聚龙大 章谷镇 军潭孔
育梁道跳园里 宽城区 宜秀 江家巷子 星城南口
烤肉加盟 早点加盟项目 全球加盟网 美味早点加盟 早餐加盟哪家好
北京早餐车加盟 早点夜宵加盟 早点豆浆加盟 山东早餐加盟 早餐早点店加盟
早餐连锁 加盟 加盟特色早点 早点连锁加盟 包子早点加盟 早点小吃店加盟
河南早餐加盟 早点加盟小吃 早餐加盟什么好 清真早点加盟 移动早点加盟