https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

http://mvjavm.czoao.cn

http://geox42.rqhbtx.com

http://vyfz4x.cnjinmiao.com

http://ccofdt.batmasonry.com

http://a7jdaj.shtrgtr.com

http://wvmfer.289ad.com

http://zvi4aq.mirgene.com

http://edl4jt.5aac.com

http://xvgbz7.jlfcjc.com

http://ytdjfs.ujia88.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网西林西林新闻—正文
西林:强化精准培训提升帮扶能力
来源:百色新闻网 作者:韦素雪 黄瑛 发布时间:2018-10-23 16:42:47

  百色新闻网西林9月28日讯?(通讯员?韦素雪?黄瑛)今年以来,西林县紧紧围绕“脱贫摘帽”目标任务,把扶贫干部培训作为提升脱贫质量和成效的主要抓手,强化精准培训,增强扶贫干部服务基层本领,提升帮扶能力,为打赢脱贫攻坚战提供智力支持。

  超前谋划,注重培训实效。西林县提早谋划培训工作,年初制定切实可行的培训计划、培训制度,从严抓考核入手来防止培训工作“水过鸭背”,确保培训工作质量。做到“三个注重”:一是注重培训规范化。坚持把扶贫干部培训纳入本年度脱贫攻坚重点工作,建立组织部门牵头、财政部门支持、扶贫部门参与的培训教育工作机制,做到总体有规划、年度有计划,确保扶贫干部培训工作有序推进。研究制定扶贫一线干部轮训方案,确定培训班次、重点对象、培训内容、时间安排和经费预算,做到规范有序实施扶贫干部培训。二是注重培训实效化。按照按需施训、学以致用的原则,在制定年度培训计划之前,根据今年全国、全区脱贫工作指标、要求进行深入剖析,以最新的工作要求为基准,围绕制定培训计划,力求培训计划、培训项目、培训内容符合实际,有的放矢,使扶贫干部培训具有较强的针对性和实效性。三是注重培训科学化。健全完善考勤、考试、考核等干部培训管理制度,切实加强对参训干部的监督和管理;将学习情况纳入扶贫干部培训考核评价体系,作为衡量扶贫干部作风好坏的重要标准,健全完善领导干部培训档案,通过把培训任务变为硬指标,加强对培训效果的检验和利用。制定科学合理的评估指标体系和规范简便的评估办法,对教学质量定期进行评估,提高培训质量和效果。

  分类实施,确保精准培训。西林县针对扶贫干部的不同岗位职责开展分类别、精准化、全覆盖培训,计划在年底之前对党政领导干部、部门行业干部、扶贫系统干部、帮扶干部、贫困村干部进行全覆盖的培训,做到培训工作不少一人,培训内容人人不少。围绕“三个重点”:一是以提升组织领导能力为重点,对全县党政领导干部进行全员培训。今年以来,已举办全县脱贫攻坚推进会暨脱贫攻坚能力培训班,培训扶贫干部2800多人次;在县、乡、村三级举办扶贫工作知识普及培训班、宣讲班289期,培训扶贫干部8000余人次。二是以提升帮扶能力为重点,对各级派驻的“第一书记”?、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队长、工作队员以及参与全县扶贫工作的社会组织和非公经济组织领导和业务负责人开展全员培训。截止今年8月份,全县已经举办驻村干部帮扶能力提升示范培训班3期,培训帮扶干部600多人。针对社会组织和非公经济组织领导和业务负责人举办扶贫业务培训班2期,培训相关负责人360余人次。三是以增强服务群众工作能力为重点,对村(社区)“两委”干部、大学生村官、村集体经济组织负责人开展全员培训。目前,已举办培训班2期,培训贫困村干部358人。进一步提高了村(社区)“两委”干部、大学生村官、村集体经济组织负责人的业务素质、履职能力,增强带动村集体经济发展的能力,提升带领群众致富的本领,为进一步做好乡村振兴和脱贫攻坚工作奠定基础。

  切合实际,丰富培训内容。在扶贫干部培训过程中,西林县坚持“缺什么补什么”,以深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,全面加强脱贫攻坚方针政策、工作方法、典型经验、作风纪律等培训。做到“五学”:一是学系列讲话。各类培训坚持把习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为“必修课”,组织党员干部原原本本学,系统深入学。二是学政策和要求。培训内容聚焦深入学习党的十八大以来党中央关于脱贫攻坚的方针政策和党的十九大关于脱贫攻坚、实施乡村振兴战略等新部署新要求,学习中央、自治区、市、县关于脱贫攻坚的相关决策部署。三是学扶贫业务知识。紧紧围绕农村基层党建、易地扶贫搬迁、健康扶贫、农村危房改造、脱贫攻坚相关政策、控辍保学以及教育均衡发展等内容进行培训,切实提高全县领导干部、“第一书记”、两新组织负责人履职能力,推动帮扶工作取得实效。四是学方法和经验。引导扶贫干部学习精准扶贫精准脱贫方法、扶贫工作新知识新技能、开展群众工作的方法,提高业务水平,补齐“能力短板”。同时,有计划地组织扶贫干部到发达地区和已经脱贫地区学习培训,通过学习找差距,借鉴经验促发展,确保高质量脱贫。五是学纪律和作风。培训还注重认真学习中央、自治区、市、县关于严明脱贫攻坚工作纪律的相关规定,开展扶贫领域反面典型教育,引导干部筑牢思想防线,坚守底线、不碰红线。严格遵守扶贫工作的各项工作纪律和生活纪律,提高纪律意识,杜绝不正之风。

  形式多样,聚焦扶贫一线。西林县坚持问题导向、目标导向、需求导向,不断丰富培训形式,采用案例教学、现场教学、体验教学等实战培训方式,聚焦扶贫工作一线,着力提升扶贫干部的业务素质和实战能力。坚持“三学”:一是集中专题学。充分发挥组织部、党校、农业部门在扶贫干部教育培训中的主渠道主阵地作用,分级办好专题培训班,确保学深学透学系统,同时,培训班针对实际工作中遇到的问题开展“大讨论”,将讨论形成的结论作为今后制定政策、方案、措施的重要依据,以此深挖培训内在价值。二是送教下乡学。县委组织部统筹安排,在各乡镇开展“定时培训”“农技夜校”“农家课堂”等专题培训班,进一步提升乡镇扶贫干部、“第一书记”、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队、村“两委”干部在帮扶工作中的技能,让基层帮扶干部也能成为“土专家”“田秀才”。三是线上随时学。西林县充分发挥和利用党员干部远程教育平台内容丰富、覆盖面广等优势,加强对全县94个行政村和3个社区远程教育终端管理,实现远程教育的“自助”选课和“菜单”培训。组织扶贫干部集中收看政治理论、先进典型、惠农政策、致富科技等方面内容。并拍摄制作微视频,将致富带头人成立合作社,带领群众致富的故事拍成视频,让致富例子看得见、摸得着、用得上。

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
贺丰收、迎中秋 ...
西林特色产品丰 ...
西林紧锣密鼓筹 ...
西林表彰一批“ ...
西林县组团参加 ...
西林召开2018年 ...
西林保洁员荣获 ...
西林发电分公司 ...
 
 
 
  推荐图片
亲人见证荣光!武警 ...
  推荐新闻
· 西林:强化精准培训提升帮扶能力
· 西林:凝聚非公力量助力脱贫“摘帽”
· 西林:举人大代表之力 助推脱贫摘帽
· 西林:以铁的纪律为脱贫摘帽保驾护航
· 贺丰收、迎中秋、庆国庆!西林人民举行系列 ...
· 西林特色产品丰收节上大放异彩
· 西林紧锣密鼓筹备首届“中国农民丰收节”活动
· 西林表彰一批“红旗村”
· 西林县组团参加第三届中国-东盟商会领袖高峰...
· 西林召开2018年组织工作会议
· 西林:打造“红、富、美”党建示范带提升基 ...
· 西林保洁员荣获自治区表彰
· 西林发电分公司严阵以待防御“山竹”
· 西林:“百企帮百村” 助推脱贫摘帽
· 西林:“三载体”大兴“调查研究之风”
· 西林气象部门全力以赴做好台风“山竹”防御工作
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

褚兰镇 仓镇镇 上营镇 东风中 柿树岭村
东溪 泉林林场 白银区 南门街 阿拉买提乡
早餐的加盟 早餐豆腐脑加盟 来加盟 我想加盟早点 移动早餐加盟
早餐配送加盟 传统早餐店加盟 四川特色早点加盟 营养早点加盟 亿家乐早餐加盟
早点快餐店加盟 早点招聘 早点小吃店加盟 早点加盟店排行榜 健康早餐加盟
早餐包子加盟 陕西早点加盟 北京早点摊加盟 早点快餐加盟 早点加盟店有哪些l