https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

http://9bjwvk.scdxl.com

http://ssj4as.cnhuajiao.com

http://tvkcdu.guyo3d.com

http://nnxwwp.typaint.com

http://vxmdfy.huafeig.cn

http://yz1jkv.ryujry.com

http://1wollc.zjgdmd.com

http://nmgq4g.hankoimpex.com

http://ggwifu.bhxwjy.com

http://7cu0rk.amywc.com

您所在位置:首页  >  要闻 > 正文

2018年环广西公路自行车世界巡回赛比赛线路公布

2018-10-24 09:50 来源:南宁新闻网 作者:庞丽娜
1.85传奇合击 会议同意周小平同志辞去四川省网络作家协会主席。

 南宁新闻网讯(记者 庞丽娜)10月16日-21日,2018年环广西公路自行车世界巡回赛将在广西北海、钦州、南宁、柳州、桂林等5个城市举行。昨日,广西体育局公布6个赛段的比赛线路,据悉,此次比赛距离925.2公里,转场距离323公里,总行程1248.2公里。

 (一)第一赛段:10月16日 北海市绕圈赛

 1.比赛线路:海滩公园(起点)-银滩大道-迎宾大道-海景大道-北部湾东路-北海大道-冠岭路-海景大道-金海岸大道-银滩中路-海滩公园(终点)。

 2.比赛距离:单圈54公里×2圈 = 108公里。

 (二)第二赛段:10月17日 北海-钦州(赛后高速路转场128公里到南宁)

 1.比赛线路:北海海滩公园(起点)-银滩大道-迎宾大道-北海大道-合浦大道-国道G325-钦州金海湾大街-北部湾北大道-永福大街-蓬莱大道-金海湾大街-北部湾北大道-永福大街-蓬莱大道-金海湾大街-钦州白石湖公园(终点)。

 2.比赛距离:145.8公里。

 (三)第三赛段:10月18日 南宁市绕圈赛

 1.比赛线路:民族广场(起点)-民族大道-江北大道-荔滨大道-青环路-铜鼓岭路-凤岭立交-民族大道-民族广场(终点)。

 2.比赛距离:单圈31.82公里×4圈=127.3公里。

 (四)第四赛段:10月19日 南宁-马山(赛后高速路转场195公里到柳州)

 1.比赛线路:南宁青秀万达广场(起点)-厢竹大道-秀厢大道-安吉大道-国道G210-武鸣区香山大道-国道G210-马山县新兴大道-县道X488-乡道Y013-中国弄拉(马山)风景区(终点)。

 2.比赛距离:155.2公里。

 (五)第五赛段:10月20日 柳州-鹿寨-桂林

 1.比赛线路:柳州市民广场(起点)-沿江路-环江滨水大道-三门江大桥-新柳大道-鹿寨县广场路-鹿寨大桥-县道X603-百寿镇-省道S306-临苏路-凤凰路-桂林市临桂区一院两馆东广场(终点)。

 2.比赛距离:217公里。

 (六)第六赛段:10月21日 桂林-阳朔-桂林

 1.比赛线路:桂林市中心广场(起点)-中山中路-桂阳公路国道G321-荆凤路-十里画廊-国道321绕月亮山景区道路-山水大道-阳朔大桥-省道S305-省道S094-县道X097-县道X068-县道X113-桂磨大道-七里店路-七星路-穿山路-解放桥-中山中路-桂林市中心广场(终点)。

 2.比赛距离:171.9公里。

 环广西女子公路自行车世界巡回赛

 10月21日 桂林—阳朔—桂林

 (一)比赛线路:桂林园博园(起点)-桂阳公路国道G321-荆凤路-十里画廊-国道321绕月亮山景区道路-山水大道-阳朔大桥-省道S305-省道S094-县道X097-县道X068-县道X113-桂磨大道-七里店路-七星路-穿山路-解放桥-中山中路-桂林市中心广场(终点)。

 (二)比赛距离:145.8公里。

编辑:赵虹


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
藏改乡 成华区 石凹 高厝乡 西王村村委会
介福 杏树朝鲜族乡 康桥丽景 峪口村 龙腾苑四区东南门
河南早点加盟 卖早点加盟 加盟早点店 早餐店加盟 五芳斋早点怎样加盟
天津早点加盟车 北京早点加盟 早餐工程加盟 早点来加盟店 知名早餐加盟
北京早点加盟 众望早餐加盟 品牌早餐加盟 早餐加盟开店 早点加盟多少钱
美味早餐加盟 养生早餐加盟 早餐店 加盟 早餐豆浆加盟 早点快餐店加盟