https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

http://vowimm.hubmao.com

http://q4l4ce.xghuodai.com

http://wjd7gh.totiptap.com

http://qlzbgh.jyzzlm.com

http://5ohdep.lotustlv.com

http://jjyhtr.huahuotang.com

http://iffike.huafeig.cn

http://zztgxv.akamiina.com

http://3ypnri.flygm77.com

http://vsxnzk.thuannhien.com

首页 > 房产频道 > 房产 > 正文

温州的这个县三年来新房年均仅涨4% 如何做到的?

1.80复古传奇 对中国部分产品征收高额关税有望成为限制措施的主要内容,这也被认为是美国希望缩减贸易逆差的手段之一。

2016年起,全国楼市升温,炒房迹象复苏,加上永嘉县部分地区的城中村改造,房价上涨压力重重。然而,近3年来,永嘉县一手房均价年均增长4.25%左右,楼市总体呈平稳发展态势。

永嘉县是如何做到稳房价?

记者从永嘉县住建局了解到,该县以保障民生住房需求,打出城中村改造安置“组合拳”。

永嘉县的第一招,是科学统筹,提升实物安置品质。

研究表明,实物安置与货币安置比例应在合理区间内,否则极易对房价造成波动,如货币安置过多,将使过多资金突然涌进楼市。为此,永嘉县实施“两个好策略”,即“实物好”,新建小区品质高,如清水埠05地块建设单位为碧桂园,属江景小区,上塘北段A区项目位于县城最中心、最繁华区域;“政策好”,出台《住宅房屋征收市场化安置实施意见》,从补贴及临时安置等方面保障选择货币安置者不“吃亏”。由于“两个好”从经济角度来看相差无几,避免了群众蜂拥选择“价高”方案。

同时,永嘉创新置换模式。为减轻实物安置成本,也为避免房子拆后建设期拆迁户进入房屋租赁市场,带动租金上涨,进而影响楼市价格,该县试行“新房换旧房”模式,即先建好新的小区,等群众入住后,再拆除城中村,实现住宿的“无缝对接”,如三江街道12号地块(总建筑面积20万平方米、986套),13号地块(建筑面积26万平方米、1290套)均采用此模式,其中12号地块由绿城中国控股有限公司代建,品质不输周边商品房,获得群众的一致赞誉。

第三,永嘉加快拆建速度。尽快补上城中村被拆面积,保持市场动态平稳,加速“签约—出让—建设”全流程环节,争取以最短时间补上住房空缺。如北城街道城中村改造二期工程住户成分复杂,违建、二手房装修等复杂利益问题,攻坚难度巨大,20天完成100%签约,从签约到完成全部腾空仅用40天;又如清水埠城中村改造项目05号地块2015年9月拆除,2017年主体工程竣工,预计今年下半年交付。

永嘉县的第二招,是精准发力,保障市场供需平衡。

一是同步建设商宅。在城中村改造所在区域同步建设商品房小区,增加市场供应量,避免因旧宅被拆,市场房产总量下降引发的楼价过快上涨。如2017年上塘中后村一期、二期改造项目,共计拆迁户数897户,拆除建筑面积15万平方米,同年上塘新开的楼盘中梁一号院批准预售1005套,面积13.9万平方米;又如2017年瓯北清水埠02号地块拆除户数980户,拆除面积24万平方米,同年对岸新开楼盘三江立体城商品房项目1960套,面积24.9万平方米。

二是设置竞价上限。积极倡导房企理性竞拍,严防地块溢价率过高,当拍卖价格达到上限价格时,不再接受更高报价,转为在此价格基础上投报所建商品房屋自持比例。为保障安置房质量,部分地块实行“商品房+安置房”的混合模式,即由房开公司统一施工、建设后,再回购部分房屋分配给拆迁群众。2017年至今,共出让商住用地13宗,成交总价39.63亿元,溢价率17%,未发生一起“熔断”。

三是满足不同需求。为满足不同收入群体需求,有针对性地打造风格多元、内容多样、层次丰富的商住市场供应体系,如以金色海岸(均价3万元)为代表的私密小区,以金色嘉园(均价1.4万元)为代表的宜居宜业型小区,以楠盛首府(均价7000元)为代表的平价型生活小区,以楠溪云岚为代表的养生度假区。2017年至2018年6月底,共批准商品房预售许可30个,预售许可面积62万㎡,许可套数4676套。

永嘉县的第三招,是营造氛围,严防炒房之风再起。

一是改变投机风气。充分吸取资金脱离实体、进入楼市炒房的教训,在各场合向企业家、拆迁户等传递切勿炒房的理念,并以鲜活的案例,使社会逐渐认识到“炒房不慎倾家荡产”,破除“实业老公不如炒房老婆”等印象,树立起“实业就是事业”的良好风气,遏制抱团炒房现象再次崛起。2017年,完成民间投资234.54亿元,增长17.2%,同比提高17.5%,实现规上经济总产值358.16亿元,增长14%,创近5年新高。

二是释放楼多信号。发布“一带两城”规划,其中,“一带”指将瓯江北岸(与温州市区隔江相望)6个乡镇打造成为一条繁荣的城市带与经济带,尤其是三江街道在“白纸上建新城”,先后开出楼盘11个、5172套,面积80多万平方米;“两城”指将县城建设成设施完善、环境优美的宜居小城,黄田街道依托杭温高铁温州北站,打造一座14平方公里的高铁新城,向社会释放出未来土地供应充足,炒房无利可图的信号。

三是用好金融之水。一方面,督促各行落实楼市信贷政策,支持刚需买房,限制信贷资金流入投机性购房。2017年,个人购房贷款余额105.76亿元,新增18.8亿元,占全部贷款增量的32.6%,较去年同期下降52个百分点,约谈1家房贷增长过快机构。另一方面,优化公积金流程,调整贷款最高、最低(保底)额度及确定方式,1-6月发放个人住房公积金贷款313笔、1.98亿元,办理公积金提取2.52万人次、3.18亿元。

通过这三招“组合拳”,截至今年8月底,选择实物安置群众4500多户、涉及面积约80万平方米;货币安置1000多户、涉及金额约17亿元。全县商品住房库存2404套、待售面积31.6万平方米,去化周期约7.2个月,稳楼市取得明显成效。

 

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:刘苏宁
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

屯军营 望怀宾馆 金世纪 中兴乡 平安街道
噇口 石平村 纺织城枣园刘村 陶朱街道 广文街道
早餐加盟哪个好 娘家早餐加盟 粗粮早餐加盟 早餐店 加盟 品牌早餐加盟
早餐的加盟 早餐加盟什么好 爱心早餐加盟 早餐亭加盟 中式早餐店加盟
四川特色早点加盟 北京早餐车加盟 早点加盟好项目 四川早点加盟 早餐加盟什么好
全球加盟网 全球加盟网 北京早点摊加盟 早餐免费加盟 早餐加盟连锁