https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

http://k55xog.bamiad.com

http://08tg1c.yohumall.com

http://hp0t6k.gerocris.com

http://j0crew.2agarage.com

http://ia0b6y.cdlinghang.com

http://iq4bur.pbmoda.com

http://qipgj6.xzmtwk.com

http://h1owz1.kmzgkj.cn

http://cfcbe6.jianadaren.com

http://iq6acq.dushisuanlafen.cn

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网田阳部门乡镇—正文
田阳头塘镇:用集体经济杠杆撬动乡村振兴
来源:百色新闻网 作者:胡艳梅 发布时间:2018-10-23 11:07:37

  百色新闻网田阳9月21日讯?(通讯员?胡艳梅)二塘村位于田阳县头塘镇主干道沿线,地理位置优越交通便利,上世纪90年代开始,村民通过种植圣女果、务工和经商等方式增收,村民生活逐渐富裕起来。早些年,与村民富裕的生活条件相比,二塘村各项社会事业发展相对滞后,可以称得上“民富村穷”。为提高集体经济收入,该村积极整合和盘活村里的土地、山林资源,公开对外发包,使村集体经济不断得到充实,家底也开始厚实起来。今年,在头塘镇党委政府的倡导下,二塘村又拓展了新的创收渠道,通过村民合作社开展村级劳务招聘会、农村劳动力调查等方式增加收入,2018年的村集体经济收入预计突破6万元。

  村里有了钱怎么花?近年来,二塘村两委班子为用好村集体经济资金,通过召开村民代表会议,以村事民议的民主自治方式达成了共识,力争把钱花在刀刃上,形成了村支书主抓精神文明建设,村主任重点抓村屯基础设施建设,两委班子齐抓共管、共同推进村级惠民服务的良好局面,有效促进了本村的经济社会各项事业不断向前发展。

  完善村里的基础设施,逐年提升村屯面貌。二塘村共有五个屯,从2012年起,每年各屯可以申请1至2万的集体资金,将该资金整合和补充到上级的项目资金中,用于改造各屯的屯内道路、排水沟和通屯道路等基础设施。通屯道路、屯内道路硬化好了,该村又有计划地谋划和制定本村的亮化、绿化、净化和美化工程。2015年,二塘村1、2组在集体经济资金的扶持下,率先完成了15盏太阳能路灯的安装。

  繁荣文化体育事业,提升本村的文化软实力。二塘村支书罗彩梅不仅是一个热心为群众服务的女支书,还是多才多艺的文艺骨干,每逢村里编排舞蹈和小品剧本少不了她。在她的组织和推动下,屯屯都有文艺队,形成了5支稳定的文艺队伍。经村民代表会议达成共识,各屯每年春节都固定从村集体经济获得3000元的文体活动经费补助,用于开展篮球比赛、拔河、下象棋等文体活动。无论是春节、三八妇女节,还是田阳的新农村文化汇演,村集体经济都发挥了积极的作用。村里不仅投入1.5万资金购置了优质的音响设备,还大力激励和引导各支文体队伍开展形式多样的文体活动,促进村级文化事业繁荣发展。

  加强村级活动场所建设,提升惠民服务水平。2015年,二塘村不等不靠,依托村集体经济资金,完成了村部的维修建设,并精心打造了多块党务政务公开栏。有了村集体资金投入,该村四个有闲置场地的屯都建起来了篮球场,通过上级资金和本村资金融合使用,保障了篮球场的标准化建设水平。现在,村民们在家门口就可以活动健身,不用再往学校或者镇上找场地了。

  这些年来,村集体经济资金在二塘村发挥了实实在在的效应,撬动了村民的乡村振兴梦,二塘村民开始设想完善乡村治理、实现乡村振兴的新愿景,心里的憧憬变多了。由于村集体资金使用规范,交由头塘镇三资代理服务中心代管,严格按照上级规定规范化、常态化公开,从未出现过村干部贪污挪用的违法犯罪事件。村集体经济把原本分散的五个屯拧成了一股绳,村两委更有凝聚力和向心力了。每当村里需要用钱办事时,二塘村两委都会召集各屯代表共商村事,各个屯的力量一旦集结起来,就像五根手指攥成了拳头,达成共识后齐心发力,办成了许多一个屯单打独斗办不成的事。

  在二塘村可以看到,最直接的变化是各屯变干净整洁漂亮了,晚上太阳能路灯把屯里照得亮堂堂的,爱好文艺的妇女们跳起了轻松优美的舞蹈,村里的夜晚有了更多丰富的内容,变得热闹起来。谈到村里丰富的文化生活,罗彩梅支书眼神里有了新的光彩,格外开心:“去年我们村还在全县的新农村文化汇演中获得舞蹈类比赛中第二名呢。”自豪之情溢于言表。

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
头塘镇开展“百 ...
田阳大德屯:公 ...
百育镇:新时代 ...
头塘镇:招聘会 ...
百育镇开展全镇 ...
扶贫日里新风景 ...
五村镇:为60周 ...
百育镇适龄青年 ...
 
 
 
  推荐图片
“山竹”最新动态! ...
  推荐新闻
· 头塘镇开展“百千万巾帼大宣讲”活动
· 田阳头塘镇:用集体经济杠杆撬动乡村振兴
· 田阳县档案局全力做好第22号台风“山竹”防 ...
· 头塘镇积极应对台风“山竹”
· 田阳县玉凤镇切实做好台风“山竹”防御应对工作
· 田阳大德屯:公历九九过“重阳” 可口饭菜敬...
· 百育镇:新时代讲习所田间课堂领跑扶贫新篇章
· 头塘镇:招聘会覆盖各村,实现共赢
· 百育镇开展全镇环境清理整治工作
· 扶贫日里新风景 两癌宣传惠民生
· 田阳:助推乡村振兴战略 积极开展巴某新村改...
· 百育镇推进“三方”见面会 先富带动后富
· “三方”聚力齐脱贫 美丽乡村共创建
· 五村镇:为60周岁以上老人组织健康义诊活动
· 百育镇适龄青年踊跃参军争做“最可爱的人”
· 田阳县“八一”前夕赴驻地军区走访慰问
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

内碧 石岩下 嘎托镇 王串场容彩里五路 韩垓镇
新园乡 金融广场 浙江南浔区菱湖镇 南双庙乡 巴黎之春花园
早点连锁加盟店 流动早餐加盟 众望早餐加盟 加盟放心早点 众望早餐加盟
包子早餐加盟 油条早餐加盟 全国招商加盟 早点铺加盟 凡夫子早餐加盟
清美早餐加盟 早点粥加盟 早餐加盟哪个好 早餐系列 饮料店加盟
卖早餐加盟 品牌早点加盟 早餐小吃店加盟 早餐粥加盟 早饭加盟