https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

http://2yk3jv.kvpdesign.com

http://7zn69k.drbcroy.com

http://19spox.top-medis.com

http://8iu5qa.divenzie.com

http://vszno9.mpgdzs.com

http://on7njx.eheeyf.com

http://e7odzh.swnuky.cn

http://ihtsrc.xzmtwk.com

http://f2ai6p.hhwan.net

http://niwyvj.ouyism.com

当前位置: 深圳新闻网首页>行业资讯频道>美食>重点推荐>

有“三高”,喝些谷物浓浆

有“三高”,喝些谷物浓浆

分享
人工智能朗读:

很多人体检出了“三高”,除了缺乏运动外,贪图美味,追求高脂肪、重精粮、少粗粮的饮食习惯也是“三高”等症状高发的根本原因。解放军309医院营养科主任张晔建议,多选粗粮做你的主食吧。

超变传奇网站 他被人们奉为导师、旗手、领袖,饱经风雨而不倒。

很多人体检出了“三高”,除了缺乏运动外,贪图美味,追求高脂肪、重精粮、少粗粮的饮食习惯也是“三高”等症状高发的根本原因。解放军309医院营养科主任张晔建议,多选粗粮做你的主食吧。

张晔指出,中国居民膳食指南建议,每天应该吃250~400克的谷物,其中要有50~100克的杂粮、粗粮。但对于“三高”人群,这个量还要再加一些,可以占到主食的1/3至1/2。与细粮相比,粗粮供给的能量不高,但膳食纤维含量却要高很多,对脂肪的吸收有一定的阻碍作用,能够降低血液中低密度胆固醇和甘油三酯的浓度,从而降低高血压、糖尿病和高血脂症的发病风险。

因为粗粮做起来比较麻烦,算上泡煮的时间,差不多得需要两三个小时,张晔建议,喝谷物浓浆。小的时候,家里边熬粥,都会把漂在表层的米油给孩子和老人喝,这层米油其实就是粮食里的脂肪,且多为不饱和脂肪酸,非常容易吸收。所以,将粗粮经过熬煮或打成浆,是非常健康的饮食方法。

怎么吃最健康呢?张晔的秘诀是:谷物+豆类+坚果。比如冬天可选黑米、黑豆、黑芝麻,再加上核桃粉这种黑色组合,有补肾强身的作用,口感和营养都相当好。夏天可选择绿豆、薏米、百合、莲子、西米等。对于女孩则可以选择大米、红豆、红枣、枸杞,有补血安神的作用。脾胃不好的人群,则可以选择燕麦、小麦、花生、芝麻等组合,有健脾和胃,消食化积的效果。对于更年期女性,则可加些黄豆,有很好的辅助治疗作用。

大部分人都喜欢把粗粮放在晚上吃,其实粗粮不易消化,晚饭吃得过饱,可能影响睡眠质量。张晔建议,谷物浓浆的形式,好带又方便食用,合理分配在一日三餐中就更好了。

[责任编辑:常军平]
侯田 胡家店村 云南路东亚里 南陈路 常宁镇
石人坡 都市名园 万良镇 寒桥 夏家胡同
众望早餐加盟 早餐早点店加盟 早餐加盟店 全福早餐加盟 养生早餐加盟
全国招商加盟 早餐豆浆加盟 自助早餐加盟 卖早点加盟 早餐亭加盟
早餐店加盟哪家好 河北早餐加盟 春光早点加盟 移动早点加盟 加盟早点店
大福来早点加盟 早点加盟店排行榜 快餐早餐加盟 中式早餐加盟 加盟早点车